Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Бухгалтерський облік > Про зміни в Порядку ведення касових операці
Про зміни в Порядку ведення касових операці

Про зміни в Порядку ведення касових операці

З 5 січня 2018 року почало діяти нове Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.17 р. № 148 (далі — Положення № 148). Революційним його назвати не можна, оскільки основні норми не зазнали суттєвих змін. Водночас дещо все-таки змінилося, а деякі нюанси, що з’явилися, можуть у перспективі обернутися штрафними санкціями. Тому пропонуємо сьогодні пробігтися по найважливіших змінах;

Бланки. Це те, чому потрібно приділити першочергову увагу. Форми всіх касових документів збереглися практично без змін. Серед новацій, зокрема:

  • розшифровка абревіатури «ЄДРПОУ» в усіх касових документах;
  • вставка слова «відбитка» перед словом «печатки» в написі про кількість пронумерованих і прошнурованих сторінок на касовій книзі;
  • використання слова «готівки» замість слова «грошей» у бланках відомості на виплату готівки (додаток 1) і книги обліку виданої і прийнятої старшим касиром готівки (додаток 6);
  • додавання нумерації рядків у касових ордерах, журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, книзі обліку виданої і прийнятої старшим касиром готівки, а також нумерації пунктів в акті про результати інвентаризації наявних коштів і в акті про перевірку дотримання порядку ведення операцій з готівкою.

Повний текст документу про зміни в Порядку ведення касових операцій