Авторизація|

Звернення освітянської профспілки до Президента

Президенту України В.А. Ющенку
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!


Звертаємося до Вас з приводу прийняття Верховною Радою України Закон) України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування" від 19 січня поточного рок) .
Норма зазначеного закону щодо погодження з органами студентського самоврядування питання поновлення осіб на навчання призведе до звуження прав громадян на освіту, доступність на яку гарантовано ст. 53 Конституції України.
Обов'язкова участь у студентському самоврядуванні усіх студентів суперечить, положенням ст. 36 Конституції України, згідно з якою ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій.
Нормами закону не визначено статус) органів студентського самоврядування, однак надано право мати власний баланс та банківські рахунки, що фактично означає надання їм права юридичної особи. Такі подібні органи громадською самоврядування вищих навчальних закладів як вчена рада, збори чи конференції трудового колективу такими правами не наділені.
Невиправданими є підходи до утримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету цього органу. Додаткові витрати бюджету на вищу освіту в 2010 складатимуть біля 40 млн. грн., що у свою чергу призведе до подорожчання вартості здобуття освіти і звузить її доступність. Встановлення таких джерел для забезпечення діяльності органів студентського самоврядування дискредитує громадян за джерелами здобуття вищої освіти, адже їхутримуватимуть лише особи, які навчаються за кошти фізичних чи юридичних осіб.
Повноваження, надані законом органам студентського самоврядування, дублюють повноваження первинних профспілкових організацій студентів, визначені Законом України "Про професійні спілки. їх права та гарантії діяльності" .
Враховуючи зазначене, просимо Вас, вельмишановний Вікторе Андрійовичу, застосувати право вето на Закон України "Про внесення мін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування".

 

Члени Національної ради з питань становлення та розвитку молоді:

Михайло Мураль

Голова первинної профспілкової організації студентів
Львівського національного університету ім. Івана Франка

Михайло Пільгаєв

Головапервинноїпрофспілкової
організаціїНаціональноїакадемії
природоохоронноготакурортногобудівництва

Сергій Ромашок

Перший віце-президент Асоціації
Правозахисних організаторів
студентів України

Олександр Яцунь

Голова Київської міської організації
Профспілки працівників
освіти і науки України

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці