Авторизація|

Лист-відповідь від Міністерства освіти і науки України

У департаменті економіки та фінансування Міністерства освіти і науки розглянуто Ваше звернення до Прем'єр-Міністра від 15.11.2010 р. № 02/351 щодо забезпечення трудових і соціально-економічних прав педагогічних працівників та повідомляємо в межах компетенції.

Міністерство освіти і науки поділяє Вашу занепокоєність станом фінансування освіти та оплати праці освітян. З свого боку міністерство вживає всіх залежних від нього заходів щодо поліпшення ситуації в галузі. При підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету Міносвіти і науки подає свої розрахунки Мінфіну з урахуванням вимог положень законів України, що стосуються системи освіти.

При підготовці проекту Державного бюджету України на відповідний рік асигнування на фінансування бюджетної сфери, в тому числі й на освіту, визначаються, виходячи з прогнозного обсягу доходу та забезпечення пріоритетів, визначених Бюджетною резолюцією, схваленою Верховною Радою України. При цьому розмір коштів, які щорічно виділяються на галузь освіти, не задовольняє її реальних потреб.

На думку міністерства головним критерієм при визначенні потреби в бюджетних асигнуваннях на розвиток освіти повинно бути дотримання вимоги Закону України "Про освіту" щодо їх обсягу в розмірі не менше 10 відсотків національного доходу.

Однак, в даний час розмір національного доходу Держкомстатом не визначається, а обраховується обсяг валового внутрішнього продукту, який перевищує розмір національного доходу. Діючим законодавством поки що не встановлено відсоток забезпечення видатків на освіту від валового внутрішнього продукту.

За повідомленням Міністерства фінансів поступове встановлення середніх посадових окладів науково-педагогічним працівникам на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості, середніх посадових окладів педагогічним працівникам на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості та встановлення доплат спеціалістам, які працюють в системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству потребуватиме суттєвих додаткових бюджетних коштів і не може бути підтриманим в умовах фінансової кризи

В даний час, виходячи з соціально-економічного становища країни та фінансових можливостей державного бюджету України, Урядом здійснюються поступові кроки щодо підвищення оплати праці педагогічних працівників відповідно і одночасно з підвищенням заробітної плати працівників всієї бюджетної сфери.

Так, постановами Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 № 337, від 30.06.2010 № 518, від 22.09.2010 № 863 та від 17.11.2010 № 1056 внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25.10.2008 № 939 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» стосовно того, що у 2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 555 гривень; з 1 квітня - 567 гривень; з 1 липня - 570 гривень; з 1 жовтня - 586 гривень; з 1 грудня - 600 гривень. Це дало змогу підвищити посадові оклади працівників і за іншими тарифними розрядами. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної плати.

Керівникам навчальних закладів, установ освіти та наукових установ доручено забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, для яких визначені однакові посадові оклади, за рахунок встановлення доплат, надбавок та премій.

Щодо встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати, передбаченої Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", слід зазначити, що вирішення цього питання потребує значних обсягів додаткових видатків з Державного бюджету.

Отже, питання підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до рівня мінімальної заробітної плати розглядається з урахуванням фінансових можливостей бюджету та стану соціально-економічного розвитку країни.

Міністерство освіти і науки погоджується з тим, що постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" потребує доопрацювання.

Про гостроту зазначеного питання свідчить і Указ Президента України від 30.09.2010 № 926/2010, яким Президент України доручив Кабінету Міністрів України розглянути питання щодо поширення дії згаданої постанови на інших педагогічних працівників.

На даний час розроблений Міністерством освіти і науки проект постанови щодо питання, визначеного Указом Президента України погоджений з Міністерством праці та соціальної політики, Центральним Комітетом Профспілки працівників освіти і науки та направлений на погодження до Міністерства фінансів.

Стосовно питання обмеження дії статті 24 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" в частині пенсійного забезпечення, то, слід зазначити, що у 2010 році ніяких обмежень не передбачалось і дія статті 24 не призупинялась.

Директор департаменту
C.B. Даниленко

 

 

departamenti-ekonomiki-ta-finansuvannja.pdf [53.63 Kb] (cкачувань: 30)

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці