Авторизація|

Про дії Профспілки працівників освіти і науки України у зв’язку з порушенням трудових прав

Актуальні документи | 11 березня 2011
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Профспілки Труханова Г.Ф. щодо стану фінансового забезпечення галузі освіти, відсутності реальних намірів Уряду для виконання Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» та реалізації домовленостей між Кабінетом Міністрів України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, зафіксованих у протоколі від 25 жовтня 2010 року, а також у зв'язку із загостренням соціально-економічних проблем освітян, спричинених заходами щодо оптимізації мережі навчальних закладів, пленум Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України ПОСТАНОВЛЯЄ:

post-plenum-diyi-ck-akcija.doc [116 Kb] (cкачувань: 40)

Лист-відповідь від Міністерства освіти і науки України

У департаменті економіки та фінансування Міністерства освіти і науки розглянуто Ваше звернення до Прем'єр-Міністра від 15.11.2010 р. № 02/351 щодо забезпечення трудових і соціально-економічних прав педагогічних працівників та повідомляємо в межах компетенції.

Міністерство освіти і науки поділяє Вашу занепокоєність станом фінансування освіти та оплати праці освітян. З свого боку міністерство вживає всіх залежних від нього заходів щодо поліпшення ситуації в галузі. При підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету Міносвіти і науки подає свої розрахунки Мінфіну з урахуванням вимог положень законів України, що стосуються системи освіти.

При підготовці проекту Державного бюджету України на відповідний рік асигнування на фінансування бюджетної сфери, в тому числі й на освіту, визначаються, виходячи з прогнозного обсягу доходу та забезпечення пріоритетів, визначених Бюджетною резолюцією, схваленою Верховною Радою України. При цьому розмір коштів, які щорічно виділяються на галузь освіти, не задовольняє її реальних потреб.

departamenti-ekonomiki-ta-finansuvannja.pdf [53.63 Kb] (cкачувань: 30)

Постанова ЦК про звіт звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період роботи з листопада 2005 року по листопад 2010 року

Актуальні документи | 26 листопада 2010

Про звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України за період роботи з листопада 2005 року по листопад 2010 року

Заслухавши і обговоривши звіт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України, VII з'їзд відмічає, що у звітному періоді ЦК Профспілки, організаційні ланки проводили значну роботу з реалізації статутних завдань щодо організаційного зміцнення Профспілки, забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

2006-2010 роки стали періодом активних дій Профспілки, спрямованих на забезпечення розвитку освіти в Україні, впровадження системних змін, зорієнтованих на створення умов для забезпечення доступності якісної освіти.

ЦК Профспілки, його президія приділяли особливу увагу питанням формування свідомого ставлення спілчан до перебування у Профспілці, посилення мотиваційних аспектів. Всеукраїнська Профспілка працівників освіти і науки України у звітному періоді зросла чисельно і об'єднує в своїх лавах понад 2 мільйони членів.

postanova-ck.pdf [125.33 Kb] (cкачувань: 23)

Міністерством освіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки надано спільне роз'яснення щодо застосування п. 7 Порядку призначення і виплати стипендій

Актуальні документи | 15 листопада 2010
У спільному листі Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 9 листопада 2010 року "Про використання коштів стипендіального фонду" зазначається, що порядок використання коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання матеріальної допомоги та заохочення розробляється навчальним закладом та затверджується його керівником. При цьому має враховуватись позиція первинних профспілкових організацій студентів. 
Кошти стипендіального фонду використовуються на надання матеріальної допомоги, зокрема на оздоровлення студентів, а також на їх заохочення.

Відповідно до ст. 2 закону "Про оплату праці" до заохочувальних виплат належать зокрема виплати у формі винагород, премій, інших грошових і матеріальних виплат, що не передбачені актами чинного законодавства чи провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України

Роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України
Позиція Профспілки:

Пенсії науковим (науково-педагогічним) працівникам призначаються в розмірі 80 відсотків від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка визначається відповідно до статті 23 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність" та частини другої статті 40 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на яку відповідно до законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески).

Статтею 23 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  передбачено перелік виплат, що становлять заробітну плату наукового (науково-педагогічного) працівника. Зокрема, вказано, що заробітна плата наукових працівників складається з посадових ставок (окладів), премій, доплати за наукові ступені, вчені звання, надбавки за стаж наукової (науково-педагогічної) роботи та інших надбавок, доплат та винагород за наукову (науково-педагогічну) діяльність, передбачених законодавством.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про оплату праці» додаткова заробітна плата - це винагорода, за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона передбачає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством та премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань та функцій.

Окрім того, згідно з Інструкцією із статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики від 13.01.2007 року №5 суми грошової компенсації, входять до фонду оплати праці працівника.

Важаємо, що компенсація за невикористану відпустку наукового є частиною заробітної плати науквового працівника, оскільки компенсація за невикористані дні щорічної відпустки є додатковою частиною заробітної плати, а тому має враховуватися при призначенні, перерахунку науквової пенсії.

Зразок заяви до суду

У зв'язку з численними зверненнями щодо надання допомоги з приводу здійснення перерахунку пенсії з врахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, для призначення пенсій, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії, надаємо зразок відповідної заяви до суду.pro-pererakhunok-pensijj.doc [48 Kb] (cкачувань: 125)

ЗАЯВА Федерації профспілок України у зв'язку з проведенням 7 жовтня 2010 року Всесвітнього дня дій за гідну працю

ФПУ, її членські організації на заклик міжнародних профспілкових об’єднань відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, ставлячи перед собою мету досягнення в Україні продуктивної праці чоловіків та жінок в умовах свободи, рівності, безпеки та поваги до людської гідності.

Федерація профспілок України вела і продовжує вести безкомпромісну боротьбу за забезпечення прав працівників на справедливу оплату праці, безпеку на робочому місці, соціальний захист їх та членів їхніх сімей.

Глобальна фінансово-економічна криза негативно вплинула на стан національної економіки, внаслідок чого в Україні мало місце падіння реальної заробітної плати більш як на 11 %, згортання виробництва в окремих галузях досягало 30%. Більше 1,5 млн. осіб працювали в умовах вимушеної неповної зайнятості або було відправлено в адміністративні відпустки. Борги із заробітної плати досягли 1,7 млрд. грн.. Без роботи залишилось більше 2 млн. осіб, серед яких більшість становить молодь.

Несправедливим залишається розподіл результатів праці між роботодавцем та працівником. Частина витрат на оплату праці в собівартості виробленої продукції становить менше 10%  (у розвинутих країнах цей показник 30%). Це стримує розвиток високотехнологічних і наукомістких виробництв.

Майже третина українців працює в умовах, які не відповідають законодавчо встановленим нормативам. Як результат, щоденно на виробництві гине 4-5 працівників, щороку 15 тисяч стають інвалідами.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 926/2010

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій постановляю:

1. Оголосити в Україні 2011 рік Роком освіти та інформаційного суспільства.

2. Підтримати ініціативу освітянської громадськості, Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України щодо проведення у березні 2011 року Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.

3. Кабінету Міністрів України:

1) розробити та затвердити до 15 грудня 2010 року план заходів з проведення у 2011 році в Україні Року освіти та інформаційного суспільства, передбачивши, зокрема, заходи щодо створення умов для підвищення комп'ютерної грамотності населення, підготовки та проведення Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, в тому числі вирішення в установленому порядку питання фінансування таких заходів;


ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці