Авторизація|

admin

Актуальні документи | 2 вересня 2010
Скажіть, будь ласка, хто може бути членом профспілки? І як до неї вступити?

КМОППОіНУ надіслала звернення до Київської міської ради професійних спілок щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги

Голові Київської міської ради професійних спілок

Вересу М.Ю.

 

Шановний Миколо Юхимовичу!

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України висловлює стурбованість інформацією, що надається засобами масової інформації щодо підвищення тарифів на проїзд у Київському метрополітені.
 
При мізерному підвищенні заробітної плати працівників бюджетної сфери збільшення розміру тарифів на послуги з централізованого опалення (близько 40%) та постачання гарячої води для населення (майже 34%) стає непосильним тягарем для населення та призводить до зубожіння працівників освіти столиці.
 
Зважаючи на вищенаведене, КМОППОіНУ просить Вас при розгляді відповідно до п. 3.30 Регіональної угоди проекту пропозицій Київської міської державної адміністрації щодо зміни тарифів на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті не допустити
 
З повагою
Голова
Яцунь О.М.

Щодо проведення Першотравневого мітингу

Голові Федерації професійних спілок України
Хара В.Г.

Шановний Василю Георгійовичу!


Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України вітає дії Федерації профспілок України з відродження традицій святкування Першотравня, яке завжди згуртовувало трудящих. Освітяни столиці взяли активну участь у відзначенні свята єдності та праці.

Наша організація об’єднує майже 200 тисяч спілчан – вчителів, викладачів, студентів та інших працівників закладів освіти, які мають різні політичні погляди. Члени профспілки не акцентують увагу на своїх політичних уподобаннях, а консолідовані навколо відстоювання соціально-економічних прав та інтересів. Ми є наймасовішою профспілковою громадою у місті Києві і на нас лягає значний тягар з організації та проведення масових акцій та активних дій.

Проте освітяни вкотре стали заручниками політиків. Не поінформувавши профспілкову громадськість ФПУ провела Першотравневу демонстрацію спільно з Блоком лівих сил. Після виступів лідерів політичних партій стало зрозуміло, що профспілкова акція солідарності трудящих перетворилася в політичний піар. Це призводить до перекручування профспілкових цінностей та появи внутрішньоспілкового конфлікту. Профспілка має бути поза політикою.

Президія Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України вважає проведення мітингу під гаслами політичних партій ігноруванням інтересів профспілкового руху.

В черговий раз наголошуємо на необхідності узгодження солідарних дій виборних органів Федерації професійних спілок України, галузевих профспілок, регіональних профспілкових об’єднань зі своїми членськими організаціями.

 

 

За дорученням президії

З повагою Голова

О.М. Яцунь

Відповідні листи були направлені до ЦК Профспілки та Київської міської ради профспілок.

 

КМУ прийнято постанову про збільшення окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС до рівня 555 грн. з січня та 567 грн. - з квітня 2010 р.

КМУ прийнято постанову про збільшення окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС до рівня 555 грн. з січня та 567 грн. - з квітня 2010 р.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 12 травня 2010 р. № 337
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939

Кабінет Міністрів України постановляє:
 
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308) і від 25 жовтня 2008 р. № 939 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308) зміни, що додаються.

Відповідаємо на питання Асоціації керівників шкіл м. Києва

1.     Жінка, яка має дитину віком до 3-х років, прийнята на роботу на умовах неповного робочого дня (0,5 ставки).

1)    Чи переривається їй у такому випадку виплата щомісячної допомоги по догляду за дитиною?

2)    Чи зобовязаний співробітник при оформленні на роботу попередити директора про перебування у відпустці по догляду за дитиною?

3)    Чи потрібно директору школи при прийнятті на роботу та при закінченні відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку повідомляти про це орган праці та соціального захисту населення?

Щодо надання працівникам освіти статусу держслужбовців

Щодо надання працівникам освіти статусу держслужбовцівВідповідно до доручення Голови Верховної Ради України Литвина В.М. щодо доцільності прийняття законодавчих актів про надання статусу державних службовців педагогічним працівникам, їх пенсійного забезпечення та приведення норм закону «Про освіту» у відповідність до Рішення Конституційного Суду України від 22.05.2008 року повідомляємо.

Комітет неодноразово приймав рішення щодо недоцільності прирівнювання педагогічних працівників до статусу державних службовців, особливо в частині поширення на педагогічних працівників норм розділу «Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців» Закону України «Про державну службу» (стосовно оплати праці (ст. 33), заохочення за сумлінну працю (ст. 34), щорічних та додаткових відпусток (ст. 35) тощо, оскільки їх реалізація не сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення педагогічних працівників.

Роз’яснюють Міністерство освіти і науки та Міністерство праці та соціальної політики

Роз’яснюють Міністерство освіти і науки та Міністерство праці та соціальної політики Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство освіти і науки України зважаючи на численні запити з місць стосовно виплати надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) певним категоріям педагогічних працівників, що установлена згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" роз'яснюють наступне.
 

звернення Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 18.12.2009 № 02-5/545 щодо реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 №1007-р

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


26.01.201031-17010-02-10/1443


Центральний комітет профспілки працівників освіти і науки України


Щодо виконання доручення Кабінету Міністрів України


Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.01.2010 №726/1/1-10 розглянуло звернення Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України від 18.12.2009 № 02-5/545 щодо реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 №1007-р «Про забезпечення використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери» і повідомляє.

Звернення освітянської профспілки до Президента

Президенту України В.А. Ющенку
Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!


Звертаємося до Вас з приводу прийняття Верховною Радою України Закон) України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування" від 19 січня поточного рок) .
Норма зазначеного закону щодо погодження з органами студентського самоврядування питання поновлення осіб на навчання призведе до звуження прав громадян на освіту, доступність на яку гарантовано ст. 53 Конституції України.

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Актуальні документи | 18 листопада 2009

З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


 I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ) (Відомості Верховної Ради України... 

Постанова КМУ від 11 листопада 2009 року

Актуальні документи | 13 листопада 2009
Деякі питання оплати праці керівних, наукових,
науково-педагогічних, педагогічних працівників,
професіоналів, фахівців та інших працівників
установ та закладів освіти

Щодо надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати

Актуальні документи | 4 листопада 2009


Законом України “Про відпустки” передбачено два види відпусток без збереження заробітної плати:

– за згодою сторін;

– за бажанням працівника в обовязковому порядку.

Надання працівникові відпустки без збереження заробітної плати оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця із зазначенням підстав надання такої відпустки та її тривалості на підставі заяви працівника.

Надання роботодавцем працівникові відпустки без збереження заробітної плати без згоди працівника чинним в Україні законодавством не передбачено.

Примусове надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати є порушенням їх Конституційних прав та гарантій. Тому, якщо власник чи уповноважений ним орган, пропонує працівникові написати заяву на відпустку без збереження заробітної плати, працівник має право відмовитись писати таку заяву.

Постанова Кабінету Міністрів щодо запобігання поширення грипу

Актуальні документи | 2 листопада 2009

Герб України
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 жовтня 2009 р. № 1152
Київ
Про запобігання поширенню грипу
типу А/Н1N1/Каліфорнія/04/09
і гострих респіраторних
захворювань серед населення

З метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань і відповідно до Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” і “Про захист населення від інфекційний хвороб” Кабінет Міністрів України постановляє:

Розляд скарг

Актуальні документи | 14 вересня 2009

 

Порядок
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю
ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці