Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany/
Правила Эксперт
Відповідь
16 січня 2019

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. 

На жаль, законодавством не встановлено критеріїв встановлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності. 

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Відповідь
11 січня 2019

Згідно з п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки  з метою створення педагогічним, науково-педагогічним працівникам відповідних умов праці, які б максимально сприяли забезпеченню продуктивної зайнятості та зарахуванню періодів трудової діяльності до страхового стажу для призначення відповідного виду пенсії при звільненні педагогічних працівників вивільнені години мають  розподілятися, у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження. 

Тому радимо Вам звернутися до директора закладу освіти з письмовою заявою про надання Вам годин педагогічного навантаження, які вивільнилися, у зв'язку зі звільненням учителя з подальшим призначенням його директором закладу.

ПЕДСТАЖ

Категорія: Загальні|9 січня 2019
Відповідь
10 січня 2019

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено Постановою Кабінету міністрів України, від 31.01.2001, № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"". Відповідно зо зазначеного порядку працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. В іншому разі заміна вихователя не зараховується до спеціального стажу для виплати надбавки за вислугу років.

Відповідь
10 січня 2019

5-денний чи 6-денний робочий тиждень установлює власник або уповноважений ним орган спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою (ч. 3 ст. 52 КЗпП).

Графіки виходу на роботу (змінності) затверджує адміністрація підприємства за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Графіки мають бути доведені до відома кожного працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до їх упровадження (лист Мінпраці від 05.05.2011 р. № 149/13/116-11).

Тарифний розряд

Категорія: Оплата праці|6 січня 2019
Відповідь
10 січня 2019

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд. Так, перша чергова атестація має бути проведена впродовж перших 5 років роботи на посаді педагогічного працівника, у тому числі може бути проведена через 2 роки після прийому на посаду.

Відповідь
10 січня 2019

Згнідно з п. 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. N 434, обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою.

Відповідь
10 січня 2019

Згідно з постановою КМУ №1298 від 30 серпня 2002 р. надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі, у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни скасовуються або зменшуються.