Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт
Відповідь
27 грудня 2018

Навчальний час, тобто тривалість уроку, вимірюється в академічних годинах і використовується виключно для планування та обліку навчально-виховного процесу. Тривалість уроків встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хв).

Робочий час для будь-яких працівників, включаючи вчителів, вимірюється в астрономічних годинах. Так, згідно забз.11 п. 64 Інструкції № 102 ставки зарплати педагогам встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). При цьому перерви між уроками є перервою в навчальному часі для учнів, але не є перервою в робочому часі для вчителя. Тривалість перерв встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою ані для зменшення норми часу, передбаченого на вивчення предмета, ані для зменшення норми часу для оплати. Збільшення кількості уроків через зменшення їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленоговчителю при тарифікації.

Отже, норму робочого часу на тиждень, кількість годин навчального навантаження для цілей обліку робочого часу та оплати праці вимірюють в астрономічних годинах.

Відповідь
26 грудня 2018

Посаду асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням було внесено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Отже, асистент учителя має статус педагогічного працівника, а тому йому має виплачуватися надбавка за вислугу років. Зважаючи на вищенаведене, радимо Вам звернутися до профспілкової організації для захисту Ваших прав. 

методична робота

Категорія: Загальні|20 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Так, виконання роботи педагогом-організатором поза межами закладу освіти може бути передбачено колективним договором, укладеним у закладі. 

Відповідь
26 грудня 2018

Згідно зі ст. 24 Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. 

Таким чином, Закон України "Про загальну середню освіту" не містить вимоги щодо стажу роботи для прийому на посаду учителя закладу загальної середньої освіти. 

Профспілкові виплати

Категорія: Загальні|19 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Здійснення видатків профспілкових організацій проводиться відповідно до установчих та інших документів, на підставі яких діє профспілкова організація. Заява згідно з Законом України "Про звернення громадян" за загальним правилом має бути розглянутав продовж місяця. 

Заміна вихователя

Категорія: Загальні|14 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Так, якщо це передбачено посадовою інструкцією інструктора з фізкультури. 

Відповідь
27 грудня 2018

Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.