Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт
Відповідь
3 квітня 2018

Законодавством не передбачено нормативу "відкритих" уроків для атестації педагогічного працівника.

Відповідь
3 квітня 2018

Згідно зі ст. 3 Закону України "Про відпустки" за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення в цьому разі є останній день відпустки. У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Особистий захист

Категорія: Загальні|12 березня 2018
Відповідь
3 квітня 2018

Адміністрація навчального закладу не має повноважень щодо застосування заходів дисципінарного чи адміністративного впливу до батьків учнів навчального закладу.  Згідно зі ст. 297 Цивільного кодексу України кожен має право на повагу до його гідності та честі. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. При цьому, варто зауважити, що винесення судового рішення про задоволення вимог позивача залежить від доказів, які свідчитимуть про шкоду нанесену порушенням права на повагу до честі та гідності.

Відповідь
19 січня 2018

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу. Окрім педагогічного навантаження педагогічні працівники ДНЗ, виконують і інші обов'язки. Перелік обов'язків педагогічних працівників ДНЗ визначається посадовими інструкціями, з якими працівника мають ознайомити при прийомі на роботу. Робочий час визначається, як правило, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, і може включати в себе педагогічне навантаження та інші види робіт, передбачені посадовою інструкцією працівника. 

Відповідь
17 січня 2018

Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. Лише у випадках переходу працівника з одного закладу до іншого на однакові посади або на посади, які відповідають профілю предмету, дисципліни, що викладається, доплата за звання зберігається до чергової атестації.

Робочий час

Категорія: Режим робочого часу|14 січня 2018
Відповідь
17 січня 2018

Робочий час директора, заступника директора та педагога-організатора ЗНЗ визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку і, як правило складає 40 астрономічних годин на тиждень. 

Відповідь
11 січня 2018

Робота на 1,5 ставки в ЗНЗ за основиним місцем роботи (наприклад, робота учителя з навантаженням 27 годин на тиждень) не є обмеженням для прийому на роботу в іншу установу за сумісниництвом.