Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
21 лютого 2020

Це питання вирішується внутрішніми нормативними документами закладу: Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, посадовою інструкцією тощо. Адже робочий час учителя не складається виключно з годин педагогічного навантаження. У п. 5.3.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки створювати умови для використання педагогічними та науковопедагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної (науково-педагогічної) роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами закладу освіти.

Відповідь
21 лютого 2020

Так, згідно з законодавством може. Згідно з пунктом 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом передбачено, що обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Відповідь
21 лютого 2020

Так, Ви маєте право вийти з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років достроково у період навчального року. В період літніх канікул педагогічним працівникам, у тому числі і тим, які вийшли з відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості. 

Відповідь
21 лютого 2020

Так, Ви маєте право, окрім основної роботи, працювати за сумісництвом в іншому закладі.

Відповідь
21 лютого 2020

Якщо Ви були прийняті на ставку, Вам мають встановити навантаження - не менше 18 годин (менше - лише за Вашою згодою). У п 6.3 Галузевої Угоди на 2016-2020 роки  між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України МОНУ рекомендує при встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах. Проте, права педагогічного працівника обирати, в якому саме класі виконуватиметься педагогічне навантаження, законодавством не передбачено.

Відповідь
21 лютого 2020

Як правило, це питання регулюється внутрішніми документами закладу: наказоим про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників тощо.

Відповідь
21 лютого 2020

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено Постановою Кабінету міністрів України, від 31.01.2001, № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"". Зазначеним Порядком не передбачено зарахування до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки періодів навчання.