Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
15 серпня 2019

Щорічні основні відпустки педагогічним працівникам надаються відповідно до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх нароботу. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь.

Зазначена постанова не містить окремого порядку надання відпусток сумісникам. Тому педагогічному працівнику закладу освіти повинні надати відпустку у період літніх канікул повної тривалості. Окрім того, потрібно звернути увагу на те, що відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. 

Добрий день!Порадьте будь-ласка ,як захистити педагогічного працівника?А проблема така:школа(ліцей) в якій працює вчитель математики 1 вже 18 років- налічує 153 учня (є всі класи),вчителів математики крім цього вчителя математики є ще 3 особи.Всі  ці педагоги прийняті на повне навантаження,а вч.математикм 1-прийнятий на неповне навантаження. Педагоги , які прийняті на повне навантаженя не мають його вже кілька років поспіль, оскільки мала  кількість учнів і класів тільки по одному.Тобто не має годин математики ,щоб забезпечити усіх.Вч.математики 1 вже десь 5 років підписує попередннє навантаження 1 год.економіки.Цього року вч.математики не підписує попередннє навантаження і просить- вимагає хоча б 1 клас. Колеги педагоги вже пенсійного віку- 9 років, 3 років, 1 рік.Одна з них бобровільно віддає 1 год.інформатики.Але вч.математики 1 не може проатестуватися,якщо немає годин математики.З боку дирекції школи(ліцею) захисту немає і підтримки теж. Зверталися до району, до місцевої влади селища, яка є засновникомзакладу - безрезультатно.Впливу на директора,який розподіляє пед.навантаження немає. 

Скажіть будь-ласка :

1.Чи має право вч.математики 1 в цій ситуації на години математики?

2.Чи враховуються в цій ситуації зміна умов праці всіх працівників, де можна вимагати рівність до всіх працівників- тобто розподіляти години порівну?

3.Чи можуть всі педагогічні працівники бути переведені на неповне навантаження?

4.Яким чином вч.математики 1 може захистити себе?

Допоможіть будь-ласка,порадьте.Щиро Вам дякую.

Відповідь
13 серпня 2019

1. Так, якщо працівника було прийнято на посаду вчителя математики, йому повинні надати наватаження вчителя матетматики. Ящо освіта вчителя математики дозволяє викладати інші предмети, йому може бути надане додатково навантаження з інших предметів.

2. Норми щодо обов'язкового розподілу навантаження між учителями порівну законодавство не містить. 

3. Так, предагогічні працівника за наявності їньої згоди можуть бути переведені на неповну ставку або за їх згодою при тарифікації одержати неповне навантаження на відповідний навчальний рік.

4. Вчитель математики, якщо його було прийнто на повну ставку, має право вимагати надання йому навантаження 18 годин на тиждень. Якщо вчителя математики було прийнято на неповну ставку, він має право вимагати надання йому відповідного навантаження (наприклад, якщо вчителя математики було прийнято на 0,5 ставки, то йому можуть надати менше 9 годин лише за його згодою). 

 

Відповідь
13 серпня 2019

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. Тому Ви маєте право наполягати на встановленні Вам повного навантаження.

Відпустка

Категорія: Надання відпусток|10 травня 2019
Відповідь
13 серпня 2019

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

Щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

2) особам з інвалідністю;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікулнезалежно від часу прийняття їх нароботу

Відмова

Категорія: Загальні|9 травня 2019
Відповідь
14 серпня 2019

На звітно-виборних зборах голова ППО може не балотуватися та не бути обраним на наступний строк. В разі необхідності припинення повноважень достроково необхідно подати відповідну заяву на розгялд профспілкового комітету.  

Відповідь
15 серпня 2019

Так, оскільки освіта дозволяє виконувати навантаження вчителя початкових класів.