Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт
Відповідь
10 жовтня 2017
Спеціалісти,  які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів 
I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст
другої категорії" за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної
діяльності; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.
Оскільки Ви перейшли працювати на педагогічну посаду з вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації, маєте 10 років науково-педагогічного стажу, Вам можуть при атестації присвоїти вищу категорію.
Відповідь
10 жовтня 2017
 Вчителі  та  викладачі,  які  мають  педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, 
який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне
навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної
середньої освіти.
Відповідь
10 жовтня 2017

Згідно з Типовими штатними нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1205, за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи.

Відповідь
10 жовтня 2017

Матеріальна допомога за рахунок коштів Профспілки виплачується згідно з рішенням виборного органу профспілкової організації. Так, у виплаті допомоги Вам може бути відмовлено, якщо документами первинної профсппілкової організації, наприклад, Положенням про надання матеріальної допомоги не передбачено інше.

Відпустка

Категорія: Загальні|2 травня 2017
Відповідь
3 травня 2017

Інвалідам III групи надається щорічна основна відпустка тривалістю 26 календарних днів.

Відповідь
3 травня 2017

 У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості. Таким чином, компенсацыя за невикористану Вами відпустку має здійснюватися з розрахунку 56 календарних днів.

виконання обов'язків

Категорія: Оплата праці|27 квітня 2017
Відповідь
4 травня 2017

Законодавство не містить заборони щодо покладення на завідувача господарством виконання обов'язків директора ДНЗ на час його відсутності. Порядок оформлення, а також оплати тимчасового замісництва регулюється роз'ясненням Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. №30/39 "Про порядок оплати тимчасового замісництва" із внесеними змінами від 11.12.1986р. Зазначені нормативні акти законодавства СРСР діють на території України відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. № 1545-XII ( 1545-12 ) "Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР".