Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт
Відповідь
4 травня 2017
Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації. При атестації, працівника, який раз у п'ять рокыв не пройшов підвищення кваліфікації, може бути визнано таким, що не відповідає посаді. Разом з тим, Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників не передбачено можливості, зняття кваліфікаційної категорії не під час атестації. Тому до атестації Вам мають незалежно від проходження підвищення кваліфікації оплачувати за категорією, присвоєною при останній атестації. 
Відповідь
28 квітня 2017

Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Це означає, що щорічна додаткова відпустка надається або на підставі ст.7, або на підставі ч.1 ст.8, або на підставі ч.2 ст.8

Вихід з профкому

Категорія: Загальні|1 квітня 2017
Відповідь
5 квітня 2017

1.Колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів - представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

2. Працівники, які вийшли з профспілки втрачають право на захист профспілкою їхніх індивідуальних трудових, соціально-економічних інтересів.

надбавка за вислугу років

Категорія: Загальні|29 березня 2017
Відповідь
28 квітня 2017

Ні, стаж роботи бібліотекарем та стаж роботи на педагогічній посаді не сумуються при підрахунку стажу, який дає право на надбавку за вислугу років.

Відповідь
5 квітня 2017

Атестаційний лист у двох примірникаха оформлюється на кожного педагогічного працівника, який атестується. При перенесенні атестації атестаційний лист не оформлюється.

робочий час

Категорія: Режим робочого часу|20 лютого 2017
Відповідь
22 лютого 2017

Режим роботи працівників визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Цим документом може бути передбачено виконання практичним психологом окремої роботи поза межами навчального закладу. За таких умов виконання практичним психологом у свій робочий час певних видів робіт поза межами навчального закладу не вважатиметься порушенням трудової дисципліни.

Оплата праці

Категорія: Оплата праці|3 лютого 2017
Відповідь
22 лютого 2017

Згідно з наказом МОНУ від 26.09.2005 № 557 за знання та використання в роботі іноземної мови встановлюється надбавка до посадового окладу: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.