Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
13 серпня 2019

Засновник приватного закладу освіти має право встановлювати інші, ніж передбачено Законом України "Про освіту", розмір і умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Лише отримані приватним закладом освіти публічні кошти розподіляються у порядку, визначеному законодавством для державних і комунальних закладів освіти.

Відповідь
29 серпня 2019

Час початку і закінчення щоденної роботи передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками змінності, колективним договором, наказами роботодавця, посадовими інструкціями. Тому, якщо локальним нормативним актом (з яким Вас було ознайомлено), було передбачено час початку і закінчення щоденної роботи, і Ви залишили робоче місце без поважних причин до закінчення робочого часу, це є порушенням трудової дисципліни. Якщо ж нормативними документами закладу часу початку і закінчення роботи не було встановлено чи Вас не було ознайомлено з ними, застосування стягнення у вигляді догани та зменшення оплати праці за цей день є неправомірним.

надбавка КМДА 1298

Категорія: Оплата праці|20 квітня 2019
Відповідь
27 серпня 2019

Надбавка за складність та напруженість у роботі (муніципальна) відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 виплачується на все педагогічне навантаження в разі наявності коштів (в межах фонду оплати праці), але не більше, ніж 50% посадового окладу.

Відповідь
16 серпня 2019

Згідно з пунктом 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. № 434, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки, або на досвідченого майстра виробничого навчання директором навчального за їх згодою директором навчального закладу Відповідно до п.35 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року N 102, керівним працівникам не встановлюються доплати за класне керівництво, вчителям, викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) загальноосвітніх навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за класне керівництво.Таким чином, керівний працівник може бути класним керівником, однак доплата за класне керівництво йому не встановлюється.

Відповідь
14 серпня 2019

Тривалість щорічної основної відпустки бібліотекаря, якого було прийнято на роботу у 2015 році - 24 к.д.

Тривалість щорічної основної відпустки заступника директора з господарської частини - 24 к.д. 

Грошова допомога на оздоровлення надається під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати). Якщо у 2017 році Вам було надано відпустку, проте не виплачено допомогу на оздоровлення, що є неправомірним, Вам варто звернутися до профспілкового комітету за захистом Ваших прав, а також подати відповідну заяву роботодавцю. 

Відповідь
14 серпня 2019

Згода на неповне навантаження має бути надана працівником кожного разу при тарифікації. Тому наступного року роботодавець не має права встановити Вам неповне навантаження без Вашої згоди на неповне навантаження на конкретний навчальний рік.