Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
10 січня 2019

5-денний чи 6-денний робочий тиждень установлює власник або уповноважений ним орган спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою (ч. 3 ст. 52 КЗпП).

Графіки виходу на роботу (змінності) затверджує адміністрація підприємства за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Графіки мають бути доведені до відома кожного працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до їх упровадження (лист Мінпраці від 05.05.2011 р. № 149/13/116-11).

Тарифний розряд

Категорія: Оплата праці|6 січня 2019
Відповідь
10 січня 2019

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд. Так, перша чергова атестація має бути проведена впродовж перших 5 років роботи на посаді педагогічного працівника, у тому числі може бути проведена через 2 роки після прийому на посаду.

Відповідь
10 січня 2019

Згнідно з п. 2.2 Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.09.2000 р. N 434, обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою.

Відповідь
10 січня 2019

Згідно з постановою КМУ №1298 від 30 серпня 2002 р. надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі, у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни скасовуються або зменшуються.

Відповідь
27 грудня 2018

Навчальний час, тобто тривалість уроку, вимірюється в академічних годинах і використовується виключно для планування та обліку навчально-виховного процесу. Тривалість уроків встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хв).

Робочий час для будь-яких працівників, включаючи вчителів, вимірюється в астрономічних годинах. Так, згідно забз.11 п. 64 Інструкції № 102 ставки зарплати педагогам встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). При цьому перерви між уроками є перервою в навчальному часі для учнів, але не є перервою в робочому часі для вчителя. Тривалість перерв встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою ані для зменшення норми часу, передбаченого на вивчення предмета, ані для зменшення норми часу для оплати. Збільшення кількості уроків через зменшення їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленоговчителю при тарифікації.

Отже, норму робочого часу на тиждень, кількість годин навчального навантаження для цілей обліку робочого часу та оплати праці вимірюють в астрономічних годинах.

Відповідь
26 грудня 2018

Посаду асистента вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням було внесено до Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 14.06.2000 р. № 963. Отже, асистент учителя має статус педагогічного працівника, а тому йому має виплачуватися надбавка за вислугу років. Зважаючи на вищенаведене, радимо Вам звернутися до профспілкової організації для захисту Ваших прав. 

методична робота

Категорія: Загальні|20 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Так, виконання роботи педагогом-організатором поза межами закладу освіти може бути передбачено колективним договором, укладеним у закладі.