Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт

догана

Категорія: Загальні|3 листопада 2017
Відповідь
14 грудня 2017

Відомості про оголошення догани, на відміну від заохочення, до трудової книжки не заносяться.

Відповідь
10 жовтня 2017

Радимо Вам звернутися до профспілкової організації щодо складення позову та представництва інтересів у суді для захисту честі, гідності та ділової репутації.

Відповідь
10 жовтня 2017
До 20 жовтня атестаційна комісія має затвердити списки педагогічних  працівників,  які  атестуються,  графік  роботи 
атестаційної комісії, прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації (в разі необхідності). Тому перше засідання атестаційної комісії може бути проведене 10 жовтня.
Відповідь
10 жовтня 2017
Спеціалісти,  які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та вищих навчальних закладів 
I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст
другої категорії" за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної
діяльності; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.
Оскільки Ви перейшли працювати на педагогічну посаду з вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації, маєте 10 років науково-педагогічного стажу, Вам можуть при атестації присвоїти вищу категорію.
Відповідь
10 жовтня 2017
 Вчителі  та  викладачі,  які  мають  педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, 
який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне
навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної
середньої освіти.
Відповідь
10 жовтня 2017

Згідно з Типовими штатними нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 06.12.2010 № 1205, за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи.

Відповідь
10 жовтня 2017

Матеріальна допомога за рахунок коштів Профспілки виплачується згідно з рішенням виборного органу профспілкової організації. Так, у виплаті допомоги Вам може бути відмовлено, якщо документами первинної профсппілкової організації, наприклад, Положенням про надання матеріальної допомоги не передбачено інше.