Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
26 грудня 2018

Згідно зі ст. 24 Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. 

Таким чином, Закон України "Про загальну середню освіту" не містить вимоги щодо стажу роботи для прийому на посаду учителя закладу загальної середньої освіти. 

Профспілкові виплати

Категорія: Загальні|19 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Здійснення видатків профспілкових організацій проводиться відповідно до установчих та інших документів, на підставі яких діє профспілкова організація. Заява згідно з Законом України "Про звернення громадян" за загальним правилом має бути розглянутав продовж місяця. 

Заміна вихователя

Категорія: Загальні|14 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Так, якщо це передбачено посадовою інструкцією інструктора з фізкультури. 

Відповідь
27 грудня 2018

Педагогічне навантаження педпрацівника загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. В разі неможливості встановити Вам повне навантаження та ненадання Вами згоди на неповне навантаження, роботодавець повинен вирішити питання скорочення працівників у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Відповідь
11 січня 2019

Так, незалежно від перерви у роботі за педагогічним працівником зберігається присвоєна за результатами останньої атестації категорія. 

Відповідь
11 січня 2019

Законодавством не обмежено перелік посад, які не можуть тимчасово виконувати інші працівники. При цьому, варто пам'ятати, що, наприклад, доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників не встановлюється керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їх заступникам.

Група Продовженого Дня

Категорія: Загальні|14 листопада 2018
Відповідь
11 січня 2019

Посадові обов'язки вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня визначаються посадовими інструкціями працівників, затвердженими керівником закладу. З посадовою інструкцією працівника має бути ознайомлено при прийомі на роботу.