Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт
Відповідь
5 квітня 2017

Атестаційний лист у двох примірникаха оформлюється на кожного педагогічного працівника, який атестується. При перенесенні атестації атестаційний лист не оформлюється.

робочий час

Категорія: Режим робочого часу|20 лютого 2017
Відповідь
22 лютого 2017

Режим роботи працівників визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Цим документом може бути передбачено виконання практичним психологом окремої роботи поза межами навчального закладу. За таких умов виконання практичним психологом у свій робочий час певних видів робіт поза межами навчального закладу не вважатиметься порушенням трудової дисципліни.

Оплата праці

Категорія: Оплата праці|3 лютого 2017
Відповідь
22 лютого 2017

Згідно з наказом МОНУ від 26.09.2005 № 557 за знання та використання в роботі іноземної мови встановлюється надбавка до посадового окладу: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

Відповідь
20 січня 2017

Згідно зі ст.25 Закону України "Про відпустки" відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці (за його бажанням) - тривалістю до 14 календарних днів. Оплачувана відпустка може надаватися, якщо це передбачено колективним договором підприємства, установи, організації, де працює працівник.

Заробітна плата

Категорія: Оплата праці|19 січня 2017
Відповідь
20 січня 2017

Розмір заробітної плати залежить, у першу чергу, від посади. Для надання відповіді на ваше питання Вам необхідно вказати назву посади.

Оплата праці

Категорія: Оплата праці|19 січня 2017
Відповідь
20 січня 2017

Оплата за години індивідуальної роботи провадиться за тарифікацією. Тобто місячна заробітна плата визначається шляхом множення ставки заробітної плати на встановлену вчителеві фактичну кількість годин на тиждень, в тому числі на індивідуальне навчання, і ділення цього добутку на норму годин на ставку. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року. Якщо працівникові при тарифікації встановлено години індивідуального навчання і таке навчання проводиться більше, ніж 2 місяці, погодинна оплата праці не допускається. А тому при нарахуванні заробітної плати за години, не вичитані у зв'язку з хворобою учня оплата праці не зменшується. Разом з тим, у навчальних закладах з індивідуальними формами навчання (музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не виконані у зв'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок. При наявності економії фонду заробітної плати за згодою керівника навчального закладу невичитані години можуть бути проведені протягом навчального року з додатковою погодинною оплатою. 

Погодинна оплата праці педагогічних працівників застосовується у виключних випадках. Йдеться про оплату за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також оплату працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.

Відповідь
19 січня 2017

Так, тато може перебувати у такій відпустці. Відповідно до частини 6 статті 179 Кодексу законів про працю України, у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. Частиною 7 вказаної статті визначено: відпустка для догляду за дитиною, передбачена частиною шостою цієї статті, може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.