Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт
Відповідь
6 лютого 2014

Створення офіційних веб-сайтів навчальних закладів здійснюється на виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  13.04.2011 року №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних  технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». Проте, на жаль, законодавством не обумовлено, хто саме має створювати та проводити обслуговування такого сайту, доплати чи надбавки за створення сайту також не передбачено.

За виконання такої роботи не може проводится доплата за суміщення професій (посад), оскільки у штатнному розписі навчального закладу, як правило, відповіної посади немає. Проте в даному випадку може бути проведена доплата за розширеннчя зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт в межах фонду оплати праці.

служба в армії

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
6 лютого 2014

Служба в армії зараховується до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років, проте не зараховується до стажу, який дає право на пенсію завислугу років.

премія до 8 березня

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
6 лютого 2014

На жаль, законодавством не гарантовано виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків непедагогічним працівникам. При наявності коштів їм може бути виплачена премія.

класне керівництво

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
5 лютого 2014

Відповідно до Положення про класного керівника начального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ #434 від 6 вересня 2000 року, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагоічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці вимоги. Тому при дотриманні вищевказаних вимог соціальний педагог може бути призначеним класним керцвником.

Квартирний облік

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
5 лютого 2014

Якщо Ви перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирному обліку) за місем проживання (реєстрації), і були виключені зі списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, у зв'язку зі звільненням з посади учителя, то Ви можете бути знову включені у чергу першочергового забезпечення житлом як педагогічний працівник. Для цього Вам потрібно подати довіку про роботу на посаді учителя загальноосвітного навчального закладу. При цьому, збереження попереднього часу перебування у списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, законодавством не передбачено.

 
Відповідь
4 лютого 2014

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відпустки" відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана частково або повністю не лише матір'ю дитини, а й бабою, дідом, батьком дитини чи іншими родичами, які фактично здійснюють догляд за дитиною. За бажанням працівника роботодавець зобов'язаний надати таку вцідпустку, у тому числі і під час навчального року.

Відповідь
4 лютого 2014

 Кодексом законів про працю України передбачено, що при звільненні працівника, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, працівник зобов'язаний попередити роботодавця про наступне звільнення за два тижні. Таке йпопередження може бути здійснене і під час відпустки чи тимчасової непрацездатності працівника.