Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт
Відповідь
4 лютого 2014

 Кодексом законів про працю України передбачено, що при звільненні працівника, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, працівник зобов'язаний попередити роботодавця про наступне звільнення за два тижні. Таке йпопередження може бути здійснене і під час відпустки чи тимчасової непрацездатності працівника.

Заміна

Категорія: Загальні|3 лютого 2014
Відповідь
4 лютого 2014

Якщо Ви не є керівним працівником, працюєте за основною роботою на повний оклад (ставку заробітної плати), працюєте за сумісництвом (тобто виконуєте додаткову роботу у вільний від основної роботи час), то Ви можете вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік). Окрім того, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад вищевказану норму годин, Ви можете вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою праці.

 

 
Відповідь
4 лютого 2014

Робочий час медичної сестри ДНЗ визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією працівника та має складати не більше 40 годин на тиждень.

Відповідь
3 лютого 2014

Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника в день звільнення провадиться виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації.  Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

оплата педпраці ДНЗ

Категорія: Загальні|31 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи, проводиться погодинна оплата праці.
При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке триває більше двох місяців, оплата праці здійснюється виходячи із ставки заробітної плати (окладу).

оплата заміни годин

Категорія: Загальні|31 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

Така оплата праці є неправомірною. Законодавством не передбачено здійснення оплати праці вихователя ІІ категорії, виходячи із розміру посадового окладу вихователя без категорії, у тому числі і у випадку виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. 

індексація

Категорія: Загальні|30 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

Відповісти на Ваше питання можна, лише знаючи рік і місяць прийому Вас на роботу (переведення на іншу посаду), розміри Вашої заробітної плати в попередні періоди, розміри підвищень заробітної плати, місцяці, в які проводилися такі підвищення. Від усіх цих факторів залежить нарахування індексації заробітної плати. 

 

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.

У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій не супроводжується зростанням грошових доходів громадян,грошові доходи індексуються на загальних підставах.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.