Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт

Заміна

Категорія: Загальні|3 лютого 2014
Відповідь
4 лютого 2014

Якщо Ви не є керівним працівником, працюєте за основною роботою на повний оклад (ставку заробітної плати), працюєте за сумісництвом (тобто виконуєте додаткову роботу у вільний від основної роботи час), то Ви можете вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік). Окрім того, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад вищевказану норму годин, Ви можете вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою праці.

 

 
Відповідь
4 лютого 2014

Робочий час медичної сестри ДНЗ визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією працівника та має складати не більше 40 годин на тиждень.

Відповідь
3 лютого 2014

Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника в день звільнення провадиться виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації.  Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

оплата педпраці ДНЗ

Категорія: Загальні|31 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи, проводиться погодинна оплата праці.
При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке триває більше двох місяців, оплата праці здійснюється виходячи із ставки заробітної плати (окладу).

оплата заміни годин

Категорія: Загальні|31 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

Така оплата праці є неправомірною. Законодавством не передбачено здійснення оплати праці вихователя ІІ категорії, виходячи із розміру посадового окладу вихователя без категорії, у тому числі і у випадку виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. 

індексація

Категорія: Загальні|30 січня 2014
Відповідь
31 січня 2014

Відповісти на Ваше питання можна, лише знаючи рік і місяць прийому Вас на роботу (переведення на іншу посаду), розміри Вашої заробітної плати в попередні періоди, розміри підвищень заробітної плати, місцяці, в які проводилися такі підвищення. Від усіх цих факторів залежить нарахування індексації заробітної плати. 

 

Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 101 відсотка.

У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, пенсії, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, стипендій, а також у разі зростання грошових доходів населення без перегляду їх мінімальних розмірів місяць, в якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей місяць, не провадиться. З наступного місяця здійснюється обчислення наростаючим підсумком індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації.

У разі коли підвищення розмірів мінімальних соціальних гарантій не супроводжується зростанням грошових доходів громадян,грошові доходи індексуються на загальних підставах.

У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення.

Відповідь
29 січня 2014

Частиною шостою ст. 179 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом – КЗпП України) та п. 3 ст. 25 Закону «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями) визначено, що у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Отже, ця відпустка надається за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду, тобто на термін, зазначений у медичному висновку (довідці ЛКК), та оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. 

При визначенні спеціального стажу для виходу на пенсію за вислугу років враховується період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку  

При визначенні страхового стажу (для розрахунку розміру пенсії) період догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку визначається наступним чином. Особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку, час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу. 

Починаючи з 01.01.2004 року час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.  

При визначенні страхового стажу для оплати лікарняного: період догляду за дитиноюз 3-х до 6 років до 27.02.2001 року враховується в стаховий стаж, після цієї дати - не зараховується. 

При визначенні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Місце роботи на період такої відпустки зберігається.