Авторизація|
Правила Эксперт

суміщення посад

Категорія: Загальні|1 березня 2014
Відповідь
1 березня 2014

Так, науковий співробітник лабораторії може працювати за сумісництвом доцентом. Особам, які мають право на виплату надбавки за науковий стаж та стаж науково-педагогічної роботи, виплачується одна надбавка відповідно до постанови КМУ #494 від 14.05.2004 року. Тому такому працівникові нараховуватиметься лише надбавка за науковий стаж.

заміна

Категорія: Оплата праці|28 лютого 2014
Відповідь
28 лютого 2014

Наказом Міністерства освіти і науки України #557 від 26.09.2005 року встановлено, що за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, заступникам керівників доплата не встановлюється. За наявності коштів в такому випадку працівникові може бути виплачена преміч, якщо інше не передбачено Положенням про преміювання працівників закладу.

Відповідь
28 лютого 2014

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників атестаційні комісії відповідно до затвердженого графіку роботи вивчають педагогічну діяльність осіб, які атестуються шляхом відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних заходів), вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, який викладає педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з навчально-виховною роботою, тощо. Оскільки Типовим положенням про атестацію педагогічних праціввників не передбачено вичерпного переліку заходів, які проводяться атестаційними комісіями для вивчення роботи педагогічного працівника. Разом з тим завданням атестаційної комісії є вивчення результатів діяльності працівника. Предметом дослідження мають бути результати діяльності, а не обробка думок інших осіб щодо учителя. Таким чином, на нашу думку, винесення атестаційною комісією рішення про встановлення працівникові категорії, присвоєння звання на основі оцінки учителя учасниками навчально-виховного процесу є порушенням основних принципів атестації - об'єктивності та системності.

Доброго дня!

Я працюю практичним психологом в дитячому медичному закладі. Наскільки мені відомо,  діяльність практичних психологів в медиціні регламентується тими ж нормативними документами, як і у сфері освіти. Поясність будь ласка, як бути в такій ситуації.

Зараз я маю вищу кваліфікаційну категорію, останній раз атестувалася в 2009 році. В цьому році маю знов проходити атестацію для підтвердження категорії, також маю рекомендацію керівництва установи для встановлення мені педагогічного звання "практичний психолог-методист". Згідно нормативних документів, для встановлення звання в мене має бути заключення науково-методичної установи про апробацію та можливість використання мого педагогічного досвіду. Але адміністрація установи протягом останнього року запевняла мене, що ніяких особливих документів не треба, достатньо тільки їхнього клопотання перед атестаційною комісією МОЗ. Однак зараз, при підготовці документів до комісії МОЗУ виявилося, що таке заключення є необхідним, але підготувати його до засідання атестаційної комісії вже неможливо через брак часу. В звязку з цим в мене є два питання:

1) чи можна мені атестуватися в своїй установі в наступному році з усіма необхідними документами? Адже атестація в наступному році (2015) буде через 6 років після останньої атестації? Чи в такому випадку має право адміністрація моєї установи понизити мені кваліфікаційну категорію?

2) чи можливо атестуватися в своїй установі цього року (2014), отримати рекомендацію для встановлення мені педагогічного звання, а за підтвердженням категорії та встановленням звання звертатися до атестаційної комісії ІІІ рівня наступного року (2015)?

З повагою - Ірина

Відповідь
27 лютого 2014

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності, при переході працівника з одного навчального закладу та з інших поважних причин. Оскільки вичерпного переліку поважних причин для перенесення атестації не встановлено, лише від Вашої атестаційної комісії залежить, чи віднесе вона описану Вами ситуацію до тих поважних причин, які дають підстави для перенесення атестації.

2. Чинним положенням не передбачено можливості  зниження кваліфікаційної категорії. Працівникові за результатами атестації може бути встановлена менша категорія, якщо працівник відповідає вимогам саме до цієї категорії. 

3. При черговій атестації Вам може бути присвоєно кваліфікайну категорію без присвоєння звання, а через рік в порядку позачергової атестації - присвоєно звання.

пенсійне забезпечення

Категорія: Загальні|26 лютого 2014
Відповідь
26 лютого 2014

Переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою КМУ від 04 листопада 1993 року #909, не передбачено посади методиста позашкільного навчального закладу. Пенсія за вислугу років не виплачується особом, які після її призначення працюють на посадах, передбачених вищевказаним переліком. Тому працівник, який отримує пенсію за вислугу років, може працювати на посаді методиста позашкільного навчального закладу. Крім того, такий працівник може виконувати обов'язки керівника гуртка на умовах суміщення (без зайняття посади) та одночасно отримувати пенсію за вислугу років.  Якщо Ви працюєте в м. Києві та є членом Профспілки працівників освіти і науки України, за письмовим роз'ясненням Ви можете звернутися до Київської міської організації Профспілки (якщо ні - то радимо звернутися до тієї територіальної організації, яка об'єднує членів Профспілки Вашої місцевості). Також за отриманням письмового роз'яснення Ви можете звернутися до Міністерства соціальної політики.

Заміна

Категорія: Оплата праці|26 лютого 2014
Відповідь
26 лютого 2014

Відповідно до  п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти керівні працівники ВНЗ, які ведуть викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями 9 годин на тиждень, можуть як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю, виконувати педагогічне навантаження понад цю норму годин, але не більше 240 годин на рік. За таку роботу здійснюється погодинна оплата праці.

Записи втрудових книжках

Категорія: Загальні|26 лютого 2014
Відповідь
26 лютого 2014

Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників передбачено, що якщо за час роботи працівника назва підприємства змінюється, то про це окремим порядком у графі 3 трудової книжки робиться запис: "Підприємство таке-то з такого-то числа перейменоване на таке-то", а у графі 4 проставляється підстава перейменування - наказ (розпорядження), його дата і номер. Інших застережень щодо внесення записів при перейменуванні підприємств, установ, організацій Інструкція про порядок ведення трудових книжок не містить.