Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт

педагогічний стаж

Категорія: Загальні|29 січня 2014
Відповідь
29 січня 2014

 Відповідно до п.3 примітки до Постанови КМУ від 04.11.1993 р. № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії за вислугу років.Відповідно до «Положенния о порядке исчисления стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и здравоохранения», затвердженого Постановою Ради Міністрів СРСР від 17.12.1959 р. № 1397, «учителям, врачам и другим работникам просвещения и здравоохранения в стаж работы по специальности, кроме работы в учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, засчитывается выборная и другая ответственная работа в партийных и комсомольских органах».За законодавством, що діяло за часів СРСР, учителям, лікарям та іншим працівникам освіти і охорони здоров’я в стаж роботи за спеціальністю, окрім роботи в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років, зараховувалася робота на виборних посадах, зокрема і в профспілкових органах, якщо не менше 2/3 стажу, необхідного для призначення пенсії, приходилося на роботу в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років.

Таким чином, робота на виборних посадах враховується до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років, якщо не менше 2/3 стажу, необхідного для призначення пенсії, приходилося на роботу в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років.

відпрацювання 3 роки?

Категорія: Загальні|29 січня 2014
Відповідь
29 січня 2014

Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, регулюється постановою КМУ від 22 серпня 1996 року №992. Цимпорядком затверджено Типову про підготовку фахівців з вищою освітою. За цією угодою вищий навчальний заклад зобов'язується забезпечити після закінчення навчання та одержання відповідноїкваліфікації місцем працевлаштування в державному секторі народного господарства, де він зобов'язаний відпрацювати не менше трьох років. Студент, в свою чергу, зобов'язується прибути після закінчення вищого навчального закладу на місце направлення і відпрацювати не менше трьох років, а у разі відмови їхати за призначенням відшкодувати до державного бюджету вартість навчання в установленому порядку.
Зважаючи на те, що Ви не відмовлялися їхати за призначенням, вважаємо, що Вами не було порушено умов Типової угоди, відповідно відшкодовувати до державного бюджету вартість невчання не потрібно (якщо інше не передбачено угодою між Вами та роботодавцем).

Відповідь
27 січня 2014

    У листі Міністерства соціальної політики України від 25.09.2013 р. № 175/06/186-13 надано роз’яснення щодо припинення трудового договору в порядку переведення.

   Для припинення трудового договору в порядку переведення та захисту прав працівника власник або уповноважений ним орган підприємства, куди переводиться працівник, повинен подати відповідний лист-запит власнику або уповноваженому ним органу підприємства, на якому працює працівник, з проханням звільнити його з роботи на підставі переведення згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП.

У листі-запиті доцільно зазначити строк, в який просять звільнити працівника. Це підтверджуватиме зобов'язання про прийняття на роботу в порядку переведення у вказаний в документі термін. Відсутність у листі-запиті строку звільнення може призвести до виникнення трудових спорів. Лист-запит, як правило, видається працівникові або надсилається на інше підприємство поштою.

У разі згоди власника або уповноваженого ним органу підприємства, на якому працює працівник, на припинення з останнім трудового договору за п. 5 ст. 36 КЗпП на підставі переведення працівнику необхідно подати відповідну заяву з проханням звільнити його з роботи. Прийняття на іншу роботу здійснюється теж на підставі відповідної заяви працівника з проханням прийняти на роботу в порядку переведення. Припинення трудового договору і прийняття на роботу мають бути оформлені наказами чи розпорядженнями відповідних власників підприємств або уповноважених ними органів про звільнення працівника з попереднього місця роботи та про прийняття його на нове місце роботи в порядку переведення з посиланням на п. 5 ст. 36 КЗпП у погоджений сторонами строк.

Частиною п'ятою ст. 24 КЗпП передбачено, що особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

звільнення з роботи

Категорія: Загальні|27 січня 2014
Відповідь
27 січня 2014

У разі звільнення педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості, а особам, які до звільнення пропрацювали менш як 10 місяців, - пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних дня за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів).

призначення пенсій

Категорія: Загальні|27 січня 2014
Відповідь
27 січня 2014

     Для визначення права на пенсію за вислугу років спеціальний стаж роботи як до 01.01.2004 р. так і після цієї дати обчислюється згідно з записами, проведеними в трудовій книжці працівника освіти, а при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, відповідно до Порядку підтвердження наявного трудового стажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 р. № 637. Періоди перебування працівників у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3(6) років зараховуються до стажу роботи, що дає прпаво на пенсію за вислугу років.

Відповідь
27 січня 2014

Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. Лише у виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

режим робочого часу

Категорія: Загальні|22 січня 2014
Відповідь
27 січня 2014

Некерівні працівники навчальних закладів можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у тому самому навчальному закладі, але в середньому не більше 2 годин на день (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони за основною роботою отримують повний посадовий оклад.