Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт
Відповідь
9 лютого 2014

Відповідно до п. 3.27 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України #930 від 06.10.2010 року, за педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, зберігається присвоєна їм кваліфікаційна категорія (тартфний розряд) до наступної атестації. Тому, якщо Ви перейшли працювати на посаду вихователя дошкільного навчального закладу з посади учителя загальноосвітнього навчального закладу, якому було присвоєно ІІ кваліфікаційну катогорію, то вона має за вами зберігатися до наступної атестації.

Відповідь
8 лютого 2014

Грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом
на день її призначення виплачується за дотримання таких умов:
- особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
-мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на вищевказаних посадах;
- до цього не отримували будь-яку пенсію.
Таким чином для отримання допомоги Ви повинні мати 35 років страхового стажу на посадах,
які дають право на пенсію за вислугу років.

Підпунктом е) ст. 55 Закону «Про пенсійне забезпечення» зокрема встановлено, що
працівники освіти мають право на пенсію за вислугу років при наявності спеціального
стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується у порядку, який
визначається Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 р. № 909
«Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального
захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»
(з урахуванням наступних змін) уточнено, що пенсії за вислугу років працівникам
освіти призначаються за наявності спеціального стажу роботи не менше як 25 років.

В примітці 3 до вищезазначеної постанови вказано, що робота за спеціальністю в закладах,
установах і на посадах до 1 січня 1992 р., яка давала право на пенсію за вислугу років
відповідно до раніше діючого законодавства, зараховується до стажу для призначення пенсії
за вислугу років.

За законодавством, що діяло за часів
СРСР (постанова Ради Міністрів СРСР від 17.12.1959 р. №1397
«Про пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я
та сільського господарства»), учителям, лікарям та іншим працівникам освіти
і охорони здоров’я в стаж роботи за спеціальністю, окрім роботи в установах, організаціях
та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років, зараховувалася роботаробота
на виборних посадах, якщо не менше 2/3 стажу, необхідного для призначення пенсії, приходилося на
роботу в установах, організаціях та посадах, робота в яких давала право на пенсію за вислугу років.

Наприклад, якщо стаж роботи на посадах відповідно до Переліку становив 16 років і 8 місяців (2/3 від 25 років), то
виборна зараховувалася до стажу для
призначення пенсії за вислугу років. Якщо ж стаж роботи на
посадах відповідно до Переліку був менший ніж 16 років і 8 місяців
– та така виборна діяльність до спеціального стажу не зараховувалася.
Зважаючи на те, що робота на виборній посаді складає менше 2\3 від стажу роботи,
який за чинним законодавством дає право на пенсію за вислугу років, то такий стаж має
зараховуватися до спеціального стажу, який дає право на персію за вислугу років, і
відповідно, має враховуватися при призначенні грошової допомоги при виході на пенсію.
В разі невиплати грошової допомоги питання може бути вирішене у судовому порядку.

який тарифний розряд

Категорія: Оплата праці|6 лютого 2014
Відповідь
7 лютого 2014

Відповідно до Додатку №9 до Наказу МОНУ №557 від 26.09.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" вихователю дошкільного навчального закладу без категорії, який не має вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр", встановлюється 8 тарифний розряд. 

доплата працівникам

Категорія: Загальні|6 лютого 2014
Відповідь
6 лютого 2014

Якщо працівника було прийнято на посаду методиста та покладено на нього виконання обов'язків коректора в основний робочий час, такому працівникові встановлюється доплата за суміщення професій (посад), якщо посаду коректора передбачено штатним розписом закладу, чи доплата за збільшення обсягу виконуваних робіт, якщо штатним розписом посади коректора не передбачено.

Відповідь
6 лютого 2014

Створення офіційних веб-сайтів навчальних закладів здійснюється на виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  13.04.2011 року №494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних  технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року». Проте, на жаль, законодавством не обумовлено, хто саме має створювати та проводити обслуговування такого сайту, доплати чи надбавки за створення сайту також не передбачено.

За виконання такої роботи не може проводится доплата за суміщення професій (посад), оскільки у штатнному розписі навчального закладу, як правило, відповіної посади немає. Проте в даному випадку може бути проведена доплата за розширеннчя зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт в межах фонду оплати праці.

служба в армії

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
6 лютого 2014

Служба в армії зараховується до педагогічного стажу для виплати надбавки за вислугу років, проте не зараховується до стажу, який дає право на пенсію завислугу років.

премія до 8 березня

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
6 лютого 2014

На жаль, законодавством не гарантовано виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків непедагогічним працівникам. При наявності коштів їм може бути виплачена премія.