Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт

класне керівництво

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
5 лютого 2014

Відповідно до Положення про класного керівника начального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ #434 від 6 вересня 2000 року, обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника, який має педагогічну освіту або відповідну професійну освіту та професійно-педагоічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці вимоги. Тому при дотриманні вищевказаних вимог соціальний педагог може бути призначеним класним керцвником.

Квартирний облік

Категорія: Загальні|5 лютого 2014
Відповідь
5 лютого 2014

Якщо Ви перебували на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (квартирному обліку) за місем проживання (реєстрації), і були виключені зі списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, у зв'язку зі звільненням з посади учителя, то Ви можете бути знову включені у чергу першочергового забезпечення житлом як педагогічний працівник. Для цього Вам потрібно подати довіку про роботу на посаді учителя загальноосвітного навчального закладу. При цьому, збереження попереднього часу перебування у списках осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, законодавством не передбачено.

 
Відповідь
4 лютого 2014

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відпустки" відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана частково або повністю не лише матір'ю дитини, а й бабою, дідом, батьком дитини чи іншими родичами, які фактично здійснюють догляд за дитиною. За бажанням працівника роботодавець зобов'язаний надати таку вцідпустку, у тому числі і під час навчального року.

Відповідь
4 лютого 2014

 Кодексом законів про працю України передбачено, що при звільненні працівника, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, працівник зобов'язаний попередити роботодавця про наступне звільнення за два тижні. Таке йпопередження може бути здійснене і під час відпустки чи тимчасової непрацездатності працівника.

Заміна

Категорія: Загальні|3 лютого 2014
Відповідь
4 лютого 2014

Якщо Ви не є керівним працівником, працюєте за основною роботою на повний оклад (ставку заробітної плати), працюєте за сумісництвом (тобто виконуєте додаткову роботу у вільний від основної роботи час), то Ви можете вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік). Окрім того, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад вищевказану норму годин, Ви можете вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями не більше 240 годин на рік з погодинною оплатою праці.

 

 
Відповідь
4 лютого 2014

Робочий час медичної сестри ДНЗ визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією працівника та має складати не більше 40 годин на тиждень.

Відповідь
3 лютого 2014

Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника в день звільнення провадиться виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації.  Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.