Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
16 лютого 2014

Тривалість робочого часу Як правило, тривалість робочого тижня вчителя, прийнятого на ставку (педагогічне навантаження - 18 годин на тиждень), складає 36 годин. Проте, оскільки законодавством не визначено конкретної тривалості робочого тижня, а лише наголошено на тому, що він має бути скороченим, це питання вирішується колективним договором чи правилами внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого часу заступника директора складає, як правило, 20 годин на тижень. При цьому, якщо Вас довантажили обов'язками застурника директора, то вони можуть виконуватися в основний робочий час.

Відповідь
17 лютого 2014

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, вчителі початкових класів атестуються на відповідність посаді за умови наявності повної вищої педагогічної освіти за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання, або які мають дві освіти, одна з яких вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр" з цієї самої спеціальності та повна вища педагогічна за іншим фахом.

призначення на посаду

Категорія: Загальні|15 лютого 2014
Відповідь
20 лютого 2014

Відповідно до ст. 24 Закону України "Про загальну середню освіту" заступник директора загальноосвітнього навчального закладу з навчально-виховної роботи, як і інші педагогічні працівники, повинен мати педагогічну освіту.

Відповідь
13 лютого 2014

Тренерам-викладачам ДЮСШ виплата грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов'язків здійснюється не відповідно до ст. 57 Закону України "Про освіту", а відповідно до Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.12.2002 N 2850.

 

Відповідь
15 лютого 2014

Пунктом 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних працівників передбачено можливість вителів та викладачів мати навантаження з декількох предметів. Атестація вчителя при цьому проводиться з того предмету, який учитель викладає за спеціальністю. Для того, щоб категорія, встановлена за результатами атестації, розповсюджувалася на все педагогічне навантаження, вчитель повинен пройти підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти. Для поширення категорії на навантаження варіантної складової загальної середньої освіти підвищення кваліфікації проходити не обов'язково.

Трудові відносини

Категорія: Загальні|12 лютого 2014
Відповідь
12 лютого 2014

Відповідно до п. 4.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників викладачі професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, атестуються на відповідність посаді за умови наявності повної вищої педагогічної освіти або повної вищої освіти та проходження спеціальної педагогічної підготовки. Більш конкретні вимоги щодо освіти працівника можуть міститися у посадовій інструкції працівника, розробленій у ВНЗ, чи у статуті ВНЗ.