Авторизація|
Правила Эксперт
Питання-відповідь » Атестація педпрацівників » Чи можу я атестуватись відразу на вищу категорію( згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, пункт 4.9)?

Добрий день. В школі працюю на посаді вчителя математики 3 роки. В цьому році хочу атестуватися. До школи працювала 10 років у вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівнів акредитації, на посаді асистента. За цей період була здобувачем на кафедрі економіко-математичного моделювання КНЕУ, здала кандидатські іспити з іноземної мови, філософії та спеціальності. Маю методичні розробки та публікації. Чи можу я атестуватись відразу на вищу категорію( згідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників, пункт 4.9)?

Вопрос
10 жовтня 2017
Спеціалісти,   які  перейшли  на  посади  педагогічних працівників  до  професійно-технічних та вищих навчальних закладів 
I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV
рівнів акредитації, які перейшли на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст
другої категорії" за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або стажу науково-педагогічної
діяльності; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.
Оскільки Ви перейшли працювати на педагогічну посаду з вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації, маєте 10 років науково-педагогічного стажу, Вам можуть при атестації присвоїти вищу категорію.