Авторизація|
Правила Эксперт

Доброго дня!Я працюю вчителем початкових класів в сільській школі.Стаж роботи-10 років.У 2012-2013 н.р. атестувалася.Присвоєно 2 категорію.У 2017-2018 н. р. атестуюся на 1 категорію.Підкажіть,будьласка,які саме вимоги до вчителя початкових класів на 1 кваліфікаційну категорію?Чи мають бути в мене власні публікації? Дякую!

Вопрос
14 грудня 2017
Кваліфікаційна  категорія  "спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, 
встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст другої категорії", та які використовують методи
компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з
урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички
самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати
свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.
Обов'язковість публікацій як вимогу для присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії" не передбачено.