Авторизація|
Правила Эксперт

атестація

Категорія: Атестація педпрацівників|20 вересня 2015
Відповідь
20 вересня 2015

Працівник, який перебуває на посаді вихователя, повинен атестуватися за цією посадою. Якщо такий працівник за суміщенням чи сумісництвом виконує обов'язки учителя англійської мови, він повинен атестуватися за обома посадами. 

атестація

Категорія: Атестація педпрацівників|15 вересня 2015
Відповідь
16 вересня 2015

Якщо Ви перебуваєте на посаді вихователя ГПД, а не вчителя, то Вас можуть атестувати за посадою вихователя.  Якщо ж ви перебуваєте на посаді учителя, а у попередні роки лише виконували навантаження вихователя ГПД, Вас повинні атестувати за посадою учителя.

Відповідь
20 вересня 2015

Позачергова атестація з метою присвоєння працівнику педагогічного звання проводиться за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою. Працівник може подати керівникові закладу заяву про проведення позачергової атестації, проте в подальшому для її проведення потрібне подання керівника, педагогічної ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою. Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Відповідь
16 вересня 2015

На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Тому атестація працівниці може бути проведена пізніше закінчення п'ятирічного терміну з дня прийому на роботу, оскільки час перебування у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) не враховується при визначенні строку чергової атестації.

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу. Тому, якщо Ви будете атестуватися до закінчення 5-річного терміну роботи з дня прийому Вас в навчальний заклад, (за умови, якщо Ви  були прийняті у навчальний заклад після закінчення ВНЗ), то підвищення кваліфікації можна не проходити. Якщо ж у зв'язку з тим, що Ви перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, Вас атестуватимуть пізніше закінчення 5-річного терміну роботи з дня прийому Вас в навчальний заклад, підвищення кваліфікаії має відбуватися не рідше, ніж один раз на п'ять років.