Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт
Відповідь
3 лютого 2014

Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника в день звільнення провадиться виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації.  Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідь
29 січня 2014

Частиною шостою ст. 179 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом – КЗпП України) та п. 3 ст. 25 Закону «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями) визначено, що у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Отже, ця відпустка надається за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду, тобто на термін, зазначений у медичному висновку (довідці ЛКК), та оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. 

При визначенні спеціального стажу для виходу на пенсію за вислугу років враховується період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку  

При визначенні страхового стажу (для розрахунку розміру пенсії) період догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку визначається наступним чином. Особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку, час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу. 

Починаючи з 01.01.2004 року час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.  

При визначенні страхового стажу для оплати лікарняного: період догляду за дитиноюз 3-х до 6 років до 27.02.2001 року враховується в стаховий стаж, після цієї дати - не зараховується. 

При визначенні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Місце роботи на період такої відпустки зберігається.