Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
17 квітня 2014

За період навчання на першому курсі ВНЗ третього-четвертого рівня акредитації на період настановчих занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та екзаменів надається 30 календарних днів (тобто на навчальний рік).

щорічна відпустка

Категорія: Надання відпусток|31 березня 2014
Відповідь
1 квітня 2014

Педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів щорічна основна відпустка повної тривалості надається під час літніх канікул у перший та наступні роки роботи незалежно від часу прийняття працівника на роботу (абз.3 п.2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установлен освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14 квітня 1997 року #346).

оплата відпустки

Категорія: Надання відпусток|22 березня 2014
Відповідь
23 березня 2014

Якщо довантаження в іншій школи Вам встановили за основним місцем роботи, тобто з Вами укладено трудовий договір лише за одним місцем роботи, то відпускні нараховуються з розрахунку середньої заробітної плати за останні 12 календарних місяців до початку відпустки, враховуючи всю заробітну плату, яка Вам нараховувалася.

Відповідь
16 лютого 2014

Ні, додаткові дні відпустки за рахунок роботи за сумісництвом не надаються. Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами за загальним правилом надається тривалістю 126 календарних днів на підставі листка тимчасової непрацездатності. Якщо Вам буде надана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами не з тієї дати, яка зазначена в лікарняному, а пізніше, то оплата відпустки буде здійснена, не за 126 календарних днів, а за меншу тривалість. Для того, щоб не втратити в коштах, Вам краще приєднати щорічну основну відпустку до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Відповідно до ст.20 Закону України "Про відпустки" власник чи уповноважений ним орган до відпусткти у зв'язку з вагітністю та пологами зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. Таку відпустку можна приєднати як до початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, так і після неї. При цьому, за заявою жінки роботодавець зобов'язаний приєднати щорічну відпустку навіть посеред навчального року.

Відповідь
4 лютого 2014

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про відпустки" відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку може бути використана частково або повністю не лише матір'ю дитини, а й бабою, дідом, батьком дитини чи іншими родичами, які фактично здійснюють догляд за дитиною. За бажанням працівника роботодавець зобов'язаний надати таку вцідпустку, у тому числі і під час навчального року.

Відповідь
3 лютого 2014

Згідно зі ст. 116 Кодексу законів про працю України при звільненні працівника в день звільнення провадиться виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації.  Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.

Відповідь
29 січня 2014

Частиною шостою ст. 179 Кодексу законів про працю України від 10.12.71 р. (за текстом – КЗпП України) та п. 3 ст. 25 Закону «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (зі змінами та доповненнями) визначено, що у разі якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.
Отже, ця відпустка надається за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду, тобто на термін, зазначений у медичному висновку (довідці ЛКК), та оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця. 

При визначенні спеціального стажу для виходу на пенсію за вислугу років враховується період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку  

При визначенні страхового стажу (для розрахунку розміру пенсії) період догляду за дитиною до досягнення шестирічного віку визначається наступним чином. Особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку, час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу. 

Починаючи з 01.01.2004 року час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.  

При визначенні страхового стажу для оплати лікарняного: період догляду за дитиноюз 3-х до 6 років до 27.02.2001 року враховується в стаховий стаж, після цієї дати - не зараховується. 

При визначенні стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Місце роботи на період такої відпустки зберігається.