Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
14 грудня 2017

Відповідно до Закону України "Про відпустки" на період відпустки, у тому числі по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата (допомога).

Пунктом 6.3.2 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України передбачено, що на період відпустки працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, години навчального навантаження тимчасово передаються іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки педагогічні працівники забезпечуються навантаженням, встановленим при тарифікації на початок навчального року.

Таким чином, при виході з відпустки по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку за Вами має зберігатися Ваша заробітна плата, а відтак і обсяг педагогічного навантаження.

 

Відповідь
3 травня 2017

 У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості. Таким чином, компенсацыя за невикористану Вами відпустку має здійснюватися з розрахунку 56 календарних днів.

Відповідь
28 квітня 2017

Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною працівником. Це означає, що щорічна додаткова відпустка надається або на підставі ст.7, або на підставі ч.1 ст.8, або на підставі ч.2 ст.8

Відповідь
20 січня 2017

Згідно зі ст.25 Закону України "Про відпустки" відпустка без збереження заробітної плати надається в обов'язковому порядку чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці (за його бажанням) - тривалістю до 14 календарних днів. Оплачувана відпустка може надаватися, якщо це передбачено колективним договором підприємства, установи, організації, де працює працівник.

відпустка

Категорія: Надання відпусток|16 січня 2017
Відповідь
19 січня 2017

Законодавством не передбачено заборони на надання віпустки з суботи. У відповідності до положень ч. ч. 4-5 ст. 79 КЗпП України та ст. 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. Графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Відповідь
5 січня 2017

Жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї щорічні відпустки за їхнім бажанням працівника в зручний для нього час. До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку. Таким чином, заяву про приєднання до відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами щорічної основної відпустки можна подати як під час надання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, так і перед її закінченням, проте відпускні (заробітна плата за час щорічної відпустки) мають бути нараховані не пізніше ніж за три дні до початку щорічної відпустки.