Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
12 грудня 2016

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Добрий день.

Будь ласка, дайте відповідь на моє запитання.

Я, Гич Олена Геннадіївна, працюю більше 25 років музичним керівником у дитячому садку № 53 міста Нікополь. Завжди ходила у відпустку влітку, але останні 2 роки адміністрація садка змушує мене ходити у відпустку на протязі учбового року (вересень-травень). Від цього порушується учбовий процес і страждають діти від перевантаження. Півтора місяця (моєї відпустки) у дітей відсутні музичні заняття, розваги і свята. А після мого повернення з відпустки діти змушені долати обов’язкову програму, розраховану на учбовий рік, за вкорочений час.

Адміністрація пояснює свої дії тим,що музичний керівник дитячого садка не являється вузьким спеціалістом, і не має відношення до працівників шкільної освіти, і тому не має права ходити у відпустку влітку.

Прошу пояснити  на основі законодавства України про освіту, чи законні ці дії адміністрації?

Відповідь
24 листопада 2016

Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам затверджений постановою Кабінету Міністрів України 14 квітня 1997 р. N 346 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року N 35). Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів та навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Відповідь
4 серпня 2016

Відповідно до частини 6 статті 179 Кодексу законів про працю України, у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. В будь-який час до досягнення дитиною шестирічного віку Ви маєте право на одержання цієї відпустки (за наявності медичного висновку). На час відпустки за працівником зберігається місце роботи та заробітна плата.

Відповідь
4 серпня 2016

Так, абз. 2 ст. 18 КЗпПУ передбачено, що підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, ніж до досягнення дитиною трирічного віку. При цьому подання довідки ЛКК не вимагається.

Відповідь
13 червня 2016

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (із змінами, далі — Закон про відпустки) відпустку без збереження заробітної плати за бажанням працівника надають в обов’язковому порядку у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку. На практиці медичний висновок надають, як правило, строком до шести місяців, інколи — до одного року. У подальшому за необхідності продовження догляду видають новий медичний висновок. Відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, передбачену статтею 25 Закону про відпустки, надають після закінчення соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (ст. 18 Закону про відпустки). Відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку надається за заявою працівниці тривалістю, визначеною в медичному висновку, і оформлюється відповідним наказом. Для отримання відпустки працівниця подає керівнику підприємства, установи, організації заяву про надання відпустки і медичний висновок. Роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки, оскільки Законом про відпустки визначено, що вона надається в обов’язковому порядку, тобто в силу суб’єктивного права працівника.