Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт

Вихід з декрету

Категорія: Загальні|10 червня 2018
Відповідь
11 червня 2018

Особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може у будь-який час перервати цю відпустку і стати до роботи. В разі видання наказу про вихід з відпустки з 14.08 та подальшого подання працівницею заяви про вихід з 19.06, попередній наказ має бути скасованим.

праця

Категорія: Загальні|28 березня 2018
Відповідь
3 квітня 2018

Відповідно до ст. 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.

Особистий захист

Категорія: Загальні|12 березня 2018
Відповідь
3 квітня 2018

Адміністрація навчального закладу не має повноважень щодо застосування заходів дисципінарного чи адміністративного впливу до батьків учнів навчального закладу.  Згідно зі ст. 297 Цивільного кодексу України кожен має право на повагу до його гідності та честі. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про захист її гідності та честі. При цьому, варто зауважити, що винесення судового рішення про задоволення вимог позивача залежить від доказів, які свідчитимуть про шкоду нанесену порушенням права на повагу до честі та гідності.

Відмова від класу

Категорія: Загальні|5 січня 2018
Відповідь
11 січня 2018

Обов'язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року. 

робота по договору

Категорія: Загальні|1 грудня 2017
Відповідь
19 січня 2018

Педагогічний працівник, який працює на повну ставку в ДНЗ, може бути прийнятий за сумісництвом на 0,5 ставки в ЗНЗ. Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. N 245 та спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінфіну від 28.06.93 р. N 43 "Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій".Трудові права

Категорія: Загальні|29 листопада 2017
Відповідь
14 грудня 2017

Переведення працівника з безстрокового трудового договору на строковий без його згоди є порушенням прав працівника.

догана

Категорія: Загальні|3 листопада 2017
Відповідь
14 грудня 2017

Відомості про оголошення догани, на відміну від заохочення, до трудової книжки не заносяться.