Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany
Правила Эксперт

ПЕДСТАЖ

Категорія: Загальні|9 січня 2019
Відповідь
10 січня 2019

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено Постановою Кабінету міністрів України, від 31.01.2001, № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"". Відповідно зо зазначеного порядку працівникам підприємств, установ, організацій, які крім основної роботи працювали за сумісництвом на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати), до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховується період роботи на цих посадах. В іншому разі заміна вихователя не зараховується до спеціального стажу для виплати надбавки за вислугу років.

методична робота

Категорія: Загальні|20 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Так, виконання роботи педагогом-організатором поза межами закладу освіти може бути передбачено колективним договором, укладеним у закладі. 

Відповідь
26 грудня 2018

Згідно зі ст. 24 Закону України "Про загальну середню освіту" педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. 

Таким чином, Закон України "Про загальну середню освіту" не містить вимоги щодо стажу роботи для прийому на посаду учителя закладу загальної середньої освіти. 

Профспілкові виплати

Категорія: Загальні|19 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Здійснення видатків профспілкових організацій проводиться відповідно до установчих та інших документів, на підставі яких діє профспілкова організація. Заява згідно з Законом України "Про звернення громадян" за загальним правилом має бути розглянутав продовж місяця. 

Заміна вихователя

Категорія: Загальні|14 грудня 2018
Відповідь
26 грудня 2018

Так, якщо це передбачено посадовою інструкцією інструктора з фізкультури. 

Група Продовженого Дня

Категорія: Загальні|14 листопада 2018
Відповідь
11 січня 2019

Посадові обов'язки вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня визначаються посадовими інструкціями працівників, затвердженими керівником закладу. З посадовою інструкцією працівника має бути ознайомлено при прийомі на роботу.

Вихід з декрету

Категорія: Загальні|10 червня 2018
Відповідь
11 червня 2018

Особа, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може у будь-який час перервати цю відпустку і стати до роботи. В разі видання наказу про вихід з відпустки з 14.08 та подальшого подання працівницею заяви про вихід з 19.06, попередній наказ має бути скасованим.