Авторизація|
Правила Эксперт

Педагогічний стаж

Категорія: Загальні|19 лютого 2020
Відповідь
20 лютого 2020
Згідно з п. 4 Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних 
закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31 січня 2001 р. № 78, працівникам підприємств, установ,
організацій, які крім основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних закладах обсягом не менше ніж
180 годин на навчальний рік, до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховуються
місяці, протягом яких проводилася викладацька робота. Якщо у такому випадку викладацька робота - менше 180 годин на рік,
для виплати надбавки за вислугу років, такі періоди не зараховуються в стаж педагогічної роботи.
Так, працівника, який здійснює викладацьку роботу за суміщенням можна атестувати. Типове положення про атестацію не містить заборони щодо атестації таких працівників.

Атестація педпрацівників

Категорія: Загальні|16 лютого 2020
Відповідь
20 лютого 2020

Для відповіді на зазначене питання необхідно вказати назву посади та тип закладу, у якому працює працівник.

право на грошову виплату

Категорія: Загальні|4 лютого 2020
Відповідь
21 лютого 2020

Ця грошова виплата при виході на пенсію за вислугу років не надається.

Відповідь
21 лютого 2020

Як правило, це питання регулюється внутрішніми документами закладу: наказоим про розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями працівників тощо.

Відповідь
21 лютого 2020

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти затверджено Постановою Кабінету міністрів України, від 31.01.2001, № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту"". Зазначеним Порядком не передбачено зарахування до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки періодів навчання. 

наповнюваність класів

Категорія: Загальні|2 вересня 2019
Відповідь
3 вересня 2019

Згідно зі ст. 14 Закону України "Про загальну середню освіту" наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти не може перевищувати 30 учнів.

Відповідь
3 вересня 2019

Ні, така вимога є неправомірною. Навантаження менше ставки  встановлюється під час тарифікації за згодою працівника.