Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
3 вересня 2019

Оплата праці має здійснюватися за результатами попередньої атестації. Непроходження атестації не є підставою для змін в оплаті праці.

Відповідь
23 серпня 2019

Асистенту вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням встановлюється 10-12 тарифний розряд.

Відповідь
13 серпня 2019

Засновник приватного закладу освіти має право встановлювати інші, ніж передбачено Законом України "Про освіту", розмір і умови оплати праці, винагороди та допомоги для педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Лише отримані приватним закладом освіти публічні кошти розподіляються у порядку, визначеному законодавством для державних і комунальних закладів освіти.

надбавка КМДА 1298

Категорія: Оплата праці|20 квітня 2019
Відповідь
27 серпня 2019

Надбавка за складність та напруженість у роботі (муніципальна) відповідно до Постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 виплачується на все педагогічне навантаження в разі наявності коштів (в межах фонду оплати праці), але не більше, ніж 50% посадового окладу.

Відповідь
16 січня 2019

Зазначена доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. 

На жаль, законодавством не встановлено критеріїв встановлення відповідності наукового ступеня профілю діяльності. 

Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником навчальних закладів, установ освіти та наукових установ.

Тарифний розряд

Категорія: Оплата праці|6 січня 2019
Відповідь
10 січня 2019

Вихователям, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу освіту), установлюється 11 тарифний розряд. Так, перша чергова атестація має бути проведена впродовж перших 5 років роботи на посаді педагогічного працівника, у тому числі може бути проведена через 2 роки після прийому на посаду.

Відповідь
10 січня 2019

Згідно з постановою КМУ №1298 від 30 серпня 2002 р. надбавки за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі, у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни скасовуються або зменшуються.