Авторизація|
Правила Эксперт

заміна

Категорія: Оплата праці|28 лютого 2014
Відповідь
28 лютого 2014

Наказом Міністерства освіти і науки України #557 від 26.09.2005 року встановлено, що за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, заступникам керівників доплата не встановлюється. За наявності коштів в такому випадку працівникові може бути виплачена преміч, якщо інше не передбачено Положенням про преміювання працівників закладу.

Заміна

Категорія: Оплата праці|26 лютого 2014
Відповідь
26 лютого 2014

Відповідно до  п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти керівні працівники ВНЗ, які ведуть викладацьку роботу чи заняття з гуртківцями 9 годин на тиждень, можуть як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю, виконувати педагогічне навантаження понад цю норму годин, але не більше 240 годин на рік. За таку роботу здійснюється погодинна оплата праці.

Оплата праці

Категорія: Оплата праці|25 лютого 2014
Відповідь
27 лютого 2014

Посадовий оклад працівника 9 тарифного розряду на сьогодні складає 1474 грн. Надбавка за престижність педагогічної праці - 295 грн., надбавка за складність і напруженість у роботі (в м. Києві) - 295 грн., надбавка за вислугу років - від 147 грн. до 442 грн. (залежно від стажу).

Тарифний розряд

Категорія: Оплата праці|25 лютого 2014
Відповідь
25 лютого 2014

На сьогодні посадовий оклад працівника 9 тарифного розряду складає 1474 грн. 9 розряд встановлюється, наприклад, вчителю без категорії, який здобув вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр".

Заміна вихователя

Категорія: Оплата праці|25 лютого 2014
Відповідь
25 лютого 2014

Відповідно до Порядку виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затвердженого постановою КМУ від 31 січня 2001 року #78, у разі коли працівники виконують роботу обсягом більше чи менше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Постановою КМУ від 23.03.2011 року #373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від підпорядкування" передбачено, що надбавка за престижність педагогічної праці встановлюється на весь обсяг навчального навантаження, що виконується працівником. Таким чином, надбавка за вислугу років та за престижність педагогічної праці нараховується і на години заміни іншого педагогічного працівника.

Оплата праці

Категорія: Оплата праці|24 лютого 2014
Відповідь
25 лютого 2014

Надбавки за здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" законодавством не передбачено. В окремих випадках здобуття освіти може бути підставою для підвищення тарифного розряду. Для прикладу, вихователям ДНЗ, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", "магістр", встановлюється 9 тарифний розряд, тим, які не мають освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" - 8 тарифний розряд.

оплата праці

Категорія: Оплата праці|16 лютого 2014
Відповідь
17 лютого 2014

Оплата праці за неповний робочий день здійснюється пропорційно відпрацьованому часу. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою обмежень трудових прав працівників.