Авторизация| Регистрация
Правила Эксперт
Відповідь
19 січня 2018

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу. Окрім педагогічного навантаження педагогічні працівники ДНЗ, виконують і інші обов'язки. Перелік обов'язків педагогічних працівників ДНЗ визначається посадовими інструкціями, з якими працівника мають ознайомити при прийомі на роботу. Робочий час визначається, як правило, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, і може включати в себе педагогічне навантаження та інші види робіт, передбачені посадовою інструкцією працівника. 

Робочий час

Категорія: Режим робочого часу|14 січня 2018
Відповідь
17 січня 2018

Робочий час директора, заступника директора та педагога-організатора ЗНЗ визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку і, як правило складає 40 астрономічних годин на тиждень. 

Відповідь
16 січня 2018

Робочий час вихователів ГПД загальноосвітніх навчальних закладів регулюється графіком роботи вихователів ГПД, складеним відповідно до їхнього педагогічного навантаження на тиждень та затвердженим наказом керівника навчального закладу.

Педагогічне навантаження вихователя ГПД – 30 годин виховної роботи протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку. Відповідно, педагогічне навантаження на 0,5 ставки у вихователя ГПД складає 15 годин на тиждень. 

робочий час

Категорія: Режим робочого часу|20 лютого 2017
Відповідь
22 лютого 2017

Режим роботи працівників визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Цим документом може бути передбачено виконання практичним психологом окремої роботи поза межами навчального закладу. За таких умов виконання практичним психологом у свій робочий час певних видів робіт поза межами навчального закладу не вважатиметься порушенням трудової дисципліни.