Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
29 серпня 2019

Якщо працівник працює окрім овновного місця роботи, в іншому закладі за сумісництвом, робота за сумісництвом має виконуватися в позаосновний робочий час. Графік роботи працівника в такому разі має бути складеним таким чином, щоб час роботи за сумісництвом та основним місцем роботи не співпадав. В іншому разі в одному з двух місць роботи працівник не зможе виконувати свої обов'язки і таким чином, порушуватиме трудову дисципліну. 

Відповідь
29 серпня 2019

Час початку і закінчення щоденної роботи передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками змінності, колективним договором, наказами роботодавця, посадовими інструкціями. Тому, якщо локальним нормативним актом (з яким Вас було ознайомлено), було передбачено час початку і закінчення щоденної роботи, і Ви залишили робоче місце без поважних причин до закінчення робочого часу, це є порушенням трудової дисципліни. Якщо ж нормативними документами закладу часу початку і закінчення роботи не було встановлено чи Вас не було ознайомлено з ними, застосування стягнення у вигляді догани та зменшення оплати праці за цей день є неправомірним.

Відповідь
10 січня 2019

5-денний чи 6-денний робочий тиждень установлює власник або уповноважений ним орган спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою (ч. 3 ст. 52 КЗпП).

Графіки виходу на роботу (змінності) затверджує адміністрація підприємства за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Графіки мають бути доведені до відома кожного працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до їх упровадження (лист Мінпраці від 05.05.2011 р. № 149/13/116-11).

Відповідь
27 грудня 2018

Навчальний час, тобто тривалість уроку, вимірюється в академічних годинах і використовується виключно для планування та обліку навчально-виховного процесу. Тривалість уроків встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хв).

Робочий час для будь-яких працівників, включаючи вчителів, вимірюється в астрономічних годинах. Так, згідно забз.11 п. 64 Інструкції № 102 ставки зарплати педагогам встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). При цьому перерви між уроками є перервою в навчальному часі для учнів, але не є перервою в робочому часі для вчителя. Тривалість перерв встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою ані для зменшення норми часу, передбаченого на вивчення предмета, ані для зменшення норми часу для оплати. Збільшення кількості уроків через зменшення їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленоговчителю при тарифікації.

Отже, норму робочого часу на тиждень, кількість годин навчального навантаження для цілей обліку робочого часу та оплати праці вимірюють в астрономічних годинах.

Відповідь
19 січня 2018

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу. Окрім педагогічного навантаження педагогічні працівники ДНЗ, виконують і інші обов'язки. Перелік обов'язків педагогічних працівників ДНЗ визначається посадовими інструкціями, з якими працівника мають ознайомити при прийомі на роботу. Робочий час визначається, як правило, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, і може включати в себе педагогічне навантаження та інші види робіт, передбачені посадовою інструкцією працівника. 

Робочий час

Категорія: Режим робочого часу|14 січня 2018
Відповідь
17 січня 2018

Робочий час директора, заступника директора та педагога-організатора ЗНЗ визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку і, як правило складає 40 астрономічних годин на тиждень.