Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
21 лютого 2020

Це питання вирішується внутрішніми нормативними документами закладу: Правилами внутрішнього розпорядку, Колективним договором, посадовою інструкцією тощо. Адже робочий час учителя не складається виключно з годин педагогічного навантаження. У п. 5.3.1 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 -2020 роки Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки створювати умови для використання педагогічними та науковопедагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної (науково-педагогічної) роботи за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфікації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами закладу освіти.

Відповідь
21 лютого 2020

Так, Ви маєте право вийти з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років достроково у період навчального року. В період літніх канікул педагогічним працівникам, у тому числі і тим, які вийшли з відпустки по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості. 

Відповідь
21 лютого 2020

Так, Ви маєте право, окрім основної роботи, працювати за сумісництвом в іншому закладі.

Відповідь
29 серпня 2019

Якщо працівник працює окрім овновного місця роботи, в іншому закладі за сумісництвом, робота за сумісництвом має виконуватися в позаосновний робочий час. Графік роботи працівника в такому разі має бути складеним таким чином, щоб час роботи за сумісництвом та основним місцем роботи не співпадав. В іншому разі в одному з двух місць роботи працівник не зможе виконувати свої обов'язки і таким чином, порушуватиме трудову дисципліну. 

Відповідь
29 серпня 2019

Час початку і закінчення щоденної роботи передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку, графіками змінності, колективним договором, наказами роботодавця, посадовими інструкціями. Тому, якщо локальним нормативним актом (з яким Вас було ознайомлено), було передбачено час початку і закінчення щоденної роботи, і Ви залишили робоче місце без поважних причин до закінчення робочого часу, це є порушенням трудової дисципліни. Якщо ж нормативними документами закладу часу початку і закінчення роботи не було встановлено чи Вас не було ознайомлено з ними, застосування стягнення у вигляді догани та зменшення оплати праці за цей день є неправомірним.

Відповідь
10 січня 2019

5-денний чи 6-денний робочий тиждень установлює власник або уповноважений ним орган спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою (ч. 3 ст. 52 КЗпП).

Графіки виходу на роботу (змінності) затверджує адміністрація підприємства за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). Графіки мають бути доведені до відома кожного працівника, як правило, не пізніше ніж за місяць до їх упровадження (лист Мінпраці від 05.05.2011 р. № 149/13/116-11).

Відповідь
27 грудня 2018

Навчальний час, тобто тривалість уроку, вимірюється в академічних годинах і використовується виключно для планування та обліку навчально-виховного процесу. Тривалість уроків встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хв).

Робочий час для будь-яких працівників, включаючи вчителів, вимірюється в астрономічних годинах. Так, згідно забз.11 п. 64 Інструкції № 102 ставки зарплати педагогам встановлюють виходячи з витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). При цьому перерви між уроками є перервою в навчальному часі для учнів, але не є перервою в робочому часі для вчителя. Тривалість перерв встановлюється відповідно до Положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою ані для зменшення норми часу, передбаченого на вивчення предмета, ані для зменшення норми часу для оплати. Збільшення кількості уроків через зменшення їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленоговчителю при тарифікації.

Отже, норму робочого часу на тиждень, кількість годин навчального навантаження для цілей обліку робочого часу та оплати праці вимірюють в астрономічних годинах.