Авторизація|
Правила Эксперт
Відповідь
24 лютого 2020

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою. Встановлення навантаження, яке складає ставку, чи є більшим, ніж на ставку, може відбуватися і без одержання згоди працівника. 

Відповідь
21 лютого 2020

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин про­тягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності у встановленому Законом співвідношенні до тарифної ставки. При цьому, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмі­рами не обмежується. Тому педагогічному працівникові, прийнятому на ставку, при тарифікації може бути встановлене навантаження, більше ніж на ставку. Оформлювати прийом на роботу за сумісництвом у цьому разі не потрібно. Оплата праці в наведеному випадку буде здійснюватися, виходячи з 23, а не 18 годин. 

Відповідь
21 лютого 2020

Так, згідно з законодавством може. Згідно з пунктом 63 Інструкції № 102 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі. Цим пунктом передбачено, що обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Відповідь
21 лютого 2020

Якщо Ви були прийняті на ставку, Вам мають встановити навантаження - не менше 18 годин (менше - лише за Вашою згодою). У п 6.3 Галузевої Угоди на 2016-2020 роки  між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України МОНУ рекомендує при встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах. Проте, права педагогічного працівника обирати, в якому саме класі виконуватиметься педагогічне навантаження, законодавством не передбачено.

ГПД

Категорія: Розподіл педнавантаження|1 вересня 2019
Відповідь
3 вересня 2019

Наповнюваність дітей у групі продовженого дня у ЗЗСО - не більше 30 дітей. 

Добрий день!Порадьте будь-ласка ,як захистити педагогічного працівника?А проблема така:школа(ліцей) в якій працює вчитель математики 1 вже 18 років- налічує 153 учня (є всі класи),вчителів математики крім цього вчителя математики є ще 3 особи.Всі  ці педагоги прийняті на повне навантаження,а вч.математикм 1-прийнятий на неповне навантаження. Педагоги , які прийняті на повне навантаженя не мають його вже кілька років поспіль, оскільки мала  кількість учнів і класів тільки по одному.Тобто не має годин математики ,щоб забезпечити усіх.Вч.математики 1 вже десь 5 років підписує попередннє навантаження 1 год.економіки.Цього року вч.математики не підписує попередннє навантаження і просить- вимагає хоча б 1 клас. Колеги педагоги вже пенсійного віку- 9 років, 3 років, 1 рік.Одна з них бобровільно віддає 1 год.інформатики.Але вч.математики 1 не може проатестуватися,якщо немає годин математики.З боку дирекції школи(ліцею) захисту немає і підтримки теж. Зверталися до району, до місцевої влади селища, яка є засновникомзакладу - безрезультатно.Впливу на директора,який розподіляє пед.навантаження немає. 

Скажіть будь-ласка :

1.Чи має право вч.математики 1 в цій ситуації на години математики?

2.Чи враховуються в цій ситуації зміна умов праці всіх працівників, де можна вимагати рівність до всіх працівників- тобто розподіляти години порівну?

3.Чи можуть всі педагогічні працівники бути переведені на неповне навантаження?

4.Яким чином вч.математики 1 може захистити себе?

Допоможіть будь-ласка,порадьте.Щиро Вам дякую.

Відповідь
13 серпня 2019

1. Так, якщо працівника було прийнято на посаду вчителя математики, йому повинні надати наватаження вчителя матетматики. Ящо освіта вчителя математики дозволяє викладати інші предмети, йому може бути надане додатково навантаження з інших предметів.

2. Норми щодо обов'язкового розподілу навантаження між учителями порівну законодавство не містить. 

3. Так, предагогічні працівника за наявності їньої згоди можуть бути переведені на неповну ставку або за їх згодою при тарифікації одержати неповне навантаження на відповідний навчальний рік.

4. Вчитель математики, якщо його було прийнто на повну ставку, має право вимагати надання йому навантаження 18 годин на тиждень. Якщо вчителя математики було прийнято на неповну ставку, він має право вимагати надання йому відповідного навантаження (наприклад, якщо вчителя математики було прийнято на 0,5 ставки, то йому можуть надати менше 9 годин лише за його згодою). 

 

Відповідь
13 серпня 2019

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, встановлюється тільки за його згодою. Тому Ви маєте право наполягати на встановленні Вам повного навантаження.