Авторизація|
Правила Эксперт
Питання-відповідь » Розподіл педнавантаження » Як оформлювати педнавантаження 22 години?

Чи може бути встановлено педнавантаження вчителю 23 години на ставку? Чи мотрібно брати на внтрішнє сумісництво на 5 годин? Як правильно це оформлювати? В штатному розписі встановлено місячний оклад

Вопрос
21 лютого 2020

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин про­тягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності у встановленому Законом співвідношенні до тарифної ставки. При цьому, обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмі­рами не обмежується. Тому педагогічному працівникові, прийнятому на ставку, при тарифікації може бути встановлене навантаження, більше ніж на ставку. Оформлювати прийом на роботу за сумісництвом у цьому разі не потрібно. Оплата праці в наведеному випадку буде здійснюватися, виходячи з 23, а не 18 годин.