Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Головна, Новини > Щодо права осіб з вищою дефектологічною освітою працювати «учителями-предметниками» у спеціальних ЗНЗ
Щодо права осіб з вищою дефектологічною освітою працювати «учителями-предметниками» у спеціальних ЗНЗ

Роз’яснення щодо роботи у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на посадах вчителів-предметників осіб з вищою дефектологічною освітоюнадано У листі Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1/11-16749. Зокрема у ньому вказується, що відповідно до Кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2013 року № 665,вчитель-дефектолог - це особа, яка має повну вищу педагогічну освіту, як правило, зі спеціальності «Дефектологія», «Корекційна освіта (за нозологіями)» (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка).

Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей, функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів):

для глухих дітей;

для дітей зі зниженим слухом;

для сліпих дітей;

для дітей зі зниженим зором;

тля дітей із попущеннями опорно-руховою;

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення;

для дітей із затримкою психічного розвитку;

для розумово відсталих дітей.

На посаду вчителя-предметника спеціальної загальноосвітньої школи може бути призначена особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною дефектологічною освітою за спеціальності «Дефектологія», «Корекційна освіта» (олігофренопедагогіка), якщо отримана ним кваліфікація дозволяє викладати всі навчальні предмети інваріантної (обов’язкової) складової.

Порядок атестації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники визначає Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН № 1135 від 08 08.2013).

У розділі III зазначеного Типового положення визначено, що вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Тобто, вчитель-предметник (наприклад, вчитель, який веде години математики, вчитель який веде години біології тощо) з дефектологічною освітою має пройти підвищення кваліфікації з предметів, що викладає.