Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Головна, Новини > Підвищення оплати праці за звання "старший учитель" при викладанні декількох предметів
Підвищення оплати праці за звання "старший учитель" при викладанні декількох предметів
Підвищення оплати праці за звання "старший учитель" при викладанні декількох предметів Відповідно до пункту 5.1. Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, за результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії».
Кожне з цих педагогічних звань присвоюється педагогічним працівникам відповідно до посади, яку вони займають згідно з Переліком посад педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2001 № 963.
Педагогічне звання «старший учитель» присвоюється працівнику незалежно від обсягу його навантаження та кількості предметів, які він викладає. Згідно з підпунктом г пункту 5 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, присвоєні звання дають право на підвищення ставок.
Підвищення ставок заробітної плати за звання, присвоєні за наслідками атестації, здійснюється лише за період роботи на посадах, на яких були присвоєні відповідні звання. При цьому Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти не встановлено жодних обмежень щодо підвищення посадового окладу за звання залежно від кількості предметів, які викладає працівник. Відповідно до пункту 63 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти проводиться виходячи з установлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат і надбавок. У зв’язку з вищенаведеним, підвищення ставки заробітної плати за присвоєне педагогічне звання «старший учитель» поширюється на все педагогічне навантаження вчителя незалежно від кількості предметів, які він викладає.