Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Головна, Новини > Щодо вимог до освіти керівника гуртка позашкільного навчального закладу
Щодо вимог до освіти керівника гуртка позашкільного навчального закладу
Щодо вимог до освіти керівника гуртка позашкільного навчального закладуСт. 21 Закону України «Про позашкільну освіту» передбачено, що педагогічним працівником позашкільного навчального закладу повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в позашкільних навчальних закладах. Педагогічним працівником позашкільного навчального закладу може бути також народний умілець з високими моральними якостями за умови забезпечення належної результативності навчально-виховного процесу. Окрім того, п. 3.26 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930, передбачено, що особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.
Таким чином, за посадою керівника гуртка позашкільного навчального закладу може працювати особа, яка:
- має вищу педагогічну освіту;
- має вищу фахову освіту (непедагогічну);
- є народним умільцем; -
має повну вищу освіту незалежно від фаху, якщо ця особа прийнята на посаду педагогічного працівника за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості.