Авторизація|

Повноваження профспілок з питань охорони праці

Повноваження профспілок з питань охорони праці

 

1. Здійснення громадського контролю за дотриманням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці, належного виробничого побуту для працівників своєчасним забезпеченням відповідними засобами захисту.

(Ст.41 Закону України «Про охорону праці»; ст. 8 Закону України «Про охорону праці»; частина 4; ст.163 КЗпП України; частину 7 ст. 21 і частина 12 ст. 38 Закону України «Про профспілки…). 

2. Участь у розробці та здійсненні державної політики в галузі охорони праці та соціального захисту працівників.

(Частина 1 статті 21 Закону України «Про профспілки»).

3. Право вимагати від роботодавця негайного припинення праці на робочих місцях, виробничих дільницях та інших підрозділах на час, необхідний для усунення загрози життю та здоров'ю працівників.

(Частина 7 ст. 21 Закону України «Про профспілки ...»).

4. Право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення на відповідність їх стану нормативно-правовим актам з питань охорони праці.

(«Частина 8 ст. 21 Закону України Про профспілки ...»).

5. Участь на підтвердження факту наявності небезпечної виробничої ситуації для працівників або їх оточення.

(Частина 2 ст.6 Закону України «Про охорону праці»).

6. Участь в управлінні соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

(Стаття 5, 16, 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві ...»; ст. 24 Закону України «Про профспілки ...»).

7. Участь у розробці роботодавцем комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

(Частина 2 ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).

8. Участь у комісіях з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт.

(Частина 4 ст. 18 Закону України «Про охорону праці»).

9. Підготовка разом з роботодавцем проектів двосторонніх зобов'язань в колдоговори стосовно забезпечення соціальних гарантій у галузі охорони праці працівникам, а також комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, контролю за їх виконанням

(Ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»; ст. 20 Закону України «Про охорону праці»; п.1 частини 1 ст.38 Закону України «Про профспілки ...).

10. Участь у прийнятті в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих об'єктів на відповідність їх вимогам охорони праці.

(Частина 7 ст. 21 Закону України «Про охорону праці»).

11. Участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

(Частина 3 ст.41 Закону України «Про охорону праці»; частина 8 ст.21 та п.11 частини 1 ст. 38 Закону України «Про профспілки ...»; Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві ... № 1112 від 25.08. 2004р. ).

12. Участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств.

(Частина 2 ст. 16 Закону України «Про охорону праці»; п.11 частини 1 ст.38 Закону України «Про профспілки ...»).

13. Участь у визначенні разом з роботодавцем видів заохочень працівників за активну участь та ініціативу при здійсненні заходів на поліпшення умов праці та підвищення її безпеки.

(Частина 1 ст.25 Закону України «Про охорону праці»).

14. Узгодження з органами державної виконавчої влади договору з питань поліпшення умов і безпеки праці.

(Абзац 5 частини 1 ст.33 Закону України «Про охорону праці»; часть3 ст.3 Закону України «Про колдоговори і угоди»; ст.20 Закону України «Про профспілки ...»).

15. Обов'язкові подання роботодавцям для розгляду з питань охорони праці та отримання від них аргументованих відповідей.

(Частина 9 ст.21 Закону України «Про профспілки ...»; часть3 ст.41 Закону України  «Про охорону праці»). 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ОГОЛОШЕННЯ

ХІІІ звітно-виборна конференція КМОППОіНУ

ХІІІ звітно-виборна конференція КМОППОіНУ 13 березня 2020 року відбудеться ХІІІ звітно-виборна конференція Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України   ПОРЯДОК ДЕННИЙ Звіт про роботу ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і ...

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці