Авторизація|

Поради щодо підготовки та проведення профспілкових зборів (конференції)

Поради щодо підготовки та проведення профспілкових зборів (конференції)

 

Вищим органом профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), які скликаються у термін, визначений статутом профспілки (для нас: не рідше 2 разів на рік).

Профспілкові збори (конференція) скликаються профкомом за його власною ініціативою, на пропозицію вищого за рівнем підпорядкування профспілкового органу або на вимогу членів профспілки, відповідно до статутних норм.

Члени профспілки, об’єднані у первинну організацію, в межах статутних положень вправі зажадати проведення зборів у визначений ними термін і запропонувати обговорити на них внесений ними порядок денний та проект постанови.

Зауважимо, що про скликання зборів (конференції)з будь-яких питань має прийматися рішенням профкому.

Про дату, час і місце проведення та порядок денний профспілкових зборів (конференції) їх учасники мають бути завчасно повідомлені профкомом.

Для забезпечення якісної підготовки зборів (конференції) профком може затверджувати план їх підготовки, в якому доцільно передбачити:

  1. утворення комісії для вивчення питання, що вноситься на розгляд зборів (конференції) та підготовки доповіді і проекту постанови з питань порядку денного;
  2. обговорення на засіданні комітету проектів доповіді та постанови зборів (конференції), порядку їх проведення, складу запрошених на них тощо;
  3. попереднє ознайомлення учасників зборів (конференції) з проектом їх рішення (якщо є така можливість та доцільність);
  4. підготовку приміщення для проведення зборів (конференції) і для роботи комісії з підготовки проекту їх постанов тощо;
  5. завчасне оголошення про проведення зборів (конференції);
  6. складання списку членів профспілки (делегатів конференції) для реєстрації при проведенні зборів (конференції) та долучення цього списку до протоколу, своєчасне інформування учасників цих заходів;
  7. визначення осіб, які будуть реєструвати учасників зборів (делегатів конференції);
  8. вирішення інших питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням зборів (конференції).

Збори (конференція) вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь визначена статутом профспілки кількість членів профспілки, що перебувають на обліку в організації (для нас: більше половини) (делегатів конференції – для нас: не менше двох третин), а рішення – прийнятим, коли за нього проголосувала передбачена статутом кількість членів профспілки (для нас: більшістю голосів присутніх).

Форму голосування з питань порядку денного зборів (конференції)  визначають їх повноважні учасники.

Питання, що виноситься на розгляд профспілкових зборів (конференції), мають бути актуальними, відповідати вимогам часу, правам і повноваженням профспілки та первинної профспілкової організації, спрямованими на захист інтересів найманих працівників, членів профспілки, а також на організацію виконання власних рішень та рішень вищих за рівнем профспілкових органів тощо.

Порядок підготовки та проведення звітно-виборних зборів (конференції) регулюється статутом профспілки та інструкцією про їх проведення, постановою виборного органу профспілки з цього питання.

Про проведені збори (конференцію)має складатися, відповідно до вимог профспілки, протокол, який підписується головуючим (головуючими) і секретарем зборів (конференції.

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

02.вересня

З Днем знань!

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці