Авторизація|

Примірний перелік постійних комісій профкому первинної профспілкової організації

Примірний перелік постійних комісій профкому первинної профспілкової організації


 

Профком створює постійні комісії або закріплює членів профкому за напрямами роботи комітету.

Президія ФПУ затвердила примірний перелік постійних комісій первинної профспілкової організації та примірні положення про них (докладніше читайте в «Бібліотечці голови профспілкового комітету» № 11 за 2005 рік «Первинна профспілкова організація та її постійні комісії (нормативні документи)», додатки 1-10 до постанови Президії ФПУ від 22.09.2005 № П-20-5).

            Таких комісій 9:

-         з питань організаційної роботи;

-         з питань заробітної плати та нормування праці;

-         з питань зайнятості та професійної підготовки персоналу;

-         з питань розвитку виробництва;

-          з питань соціального захисту членів профспілки;

-         з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення;

-         з питань роботи з молоддю;

-         з питань рівності жінок і чоловіків;

-         з охорони праці.

Кількість утворюваних постійних комісій та їх назви визначаються профкомом залежно від чисельності первинної профспілкової організації, її структури та специфіки діяльності.

            Орієнтовний перелік комісій, які можуть створюватись профкомом у малочислених організаціях :

-         з питань організаційно-масової та інформаційної роботи;

-         з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

-         з питань культурно-масової, спортивної роботи та оздоровлення;

-         з охорони праці.

Як правило, комісії очолюють члени профкому за його рішенням. Але це не є догмою. Голови комісій, їх заступники можуть обиратися й на засіданнях комісій, а рішенням профкому – затверджуватися.

Термін повноважень комісій має відповідати терміну повноважень профкому.

Робота комісій, як правило, планується на той само період, на який складається план роботи профкому. Плани роботи комісій затверджуються на засіданні профкому, але це не виключає їх затвердження на засіданні комісії. У невеликих за чисельністю первинних організаціях план комісії може бути складовою плану роботи профкому.

Робота комісії має бути публічною і спрямованою на вирішення питань, які входять до її повноважень.

 

Повноваження комісії з питань організаційно-масової та інформаційної роботи (примірний перелік):

-         організаційне зміцнення первинної профспілкової організації, посилення мотивації профспілкового членства;

-         аналіз виконання постанов профспілкових зборів (конференції), профкому з питань організаційної роботи;

-         навчання профспілкового активу в школах профактиву, на семінарах;

-         організація та проведення звітів і виборів ;

-         поліпшення інформаційної роботи, забезпечення висвітлення діяльності профспілкової організації шляхом наочної агітації;

-         організація обліку членів профспілки;

-         вивчення й поширення досвіду інших організацій профспілок. запровадження кращих форм роботи в практику первинної профспілкової організації;

-         спільно з іншими комісіями надає допомогу профкому в проведенні колективних профспілкових заходів;

-         аналіз та узагальнення даних статистичної звітності про профспілкове членство;

-         поповнення профспілкової бібліотеки необхідною довідковою та іншою літературою для профспілкового активу;

-         збір письмових заяв членів профспілки щодо перерахування членських внесків;

-         ведення протоколів, іншого діловодства;

-         аналіз спільно з іншими комісіями листів, заяв. скарг, які надійшли до профкому.

 

Повноваження комісії з питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (примірний перелік):

-         організовує ознайомлення працівників із нормативними матеріалами і документами з питань нормування і оплати праці;

-         контроль за застосуванням діючих норм праці та умов її оплати;

-         громадський контроль за правильністю нарахування заробітної плати працівникам, дотриманням законодавства про оплату праці, мінімальних гарантій в оплаті праці, встановлених Генеральною та галузевою угодами, а також своєчасністю виплати заробітної плати відповідно до строків. передбачених колективним договором;

-         бере участь у розробці пропозицій до проекту розділу «Оплата та нормування праці» колективного договору та відповідних додатків до нього щодо оплати праці;

-         бере участь у вирішенні питань соціального захисту працівників, зокрема можливостей щодо медичного обслуговування. забезпечення житлом. путівками до оздоровчих і профілактичних закладів, встановлення за рахунок коштів установи додаткових порівняно з чинним законодавством гарантій і пільг тощо;

-         веде облік усіх  соціально не захищених категорій членів профспілок (сироти. інваліди, «чорнобильці», сімейні з дітьми тощо);

-         пропонує перелік і порядок надання працівникам додаткових соціальних пільг і послуг згідно з колективним договором;

-         контролює виконання колективного договору щодо поліпшення умов життя громадян похилого віку ( колишніх працівників установи) і створює відповідні умови щодо соціального захисту цих осіб;

-         проводить роботу стосовно поліпшення соціального захисту сімей, які виховують дітей;

-         організовує контроль за своєчасним та якісним проведенням атестації робочих місць;

-         здійснює громадський контроль за призначенням і виплатою працівникам допомоги у зв’язку з хворобою та інших видів матеріального забезпечення, а також соціальних послуг за рахунок коштів соціального страхування, в т.ч. оздоровлення.

 

Повноваження комісії з питань культурно-масової, спортивної роботи, оздоровлення  (примірний перелік):

-         веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;

-         організовує роботу зі створення та діяльності колективів самодіяльної художньої творчості, сприяє колективним відвідуванням театрів, концертів, кіно тощо;

-         організовує та проводить тематичні культурно-мистецькі заходи, конференції, свята, концерти, фестивалі, спектаклі, виставки;

-         сприяє організації змістовного дозвілля трудящих та членів їхніх сімей;

-         організовує масові спортивні змагання;

-         розглядає питання та вносить пропозиції профспілковому комітету щодо забезпечення потреб в оздоровленні та відпочинку дітей працівників;

-         бере участь в обговоренні й підготовці пропозицій до проектів планів соціального розвитку колективів, колективних угод у розділі «Захист духовних інтересів трудящих та членів їхніх сімей», пропозицій про асигнування роботодавцями на культурно-освітню, фізкультурно-масову, оздоровчу роботу з фонду підприємств і слідкує за своєчасним і правильним їх використанням.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці