Авторизація|

Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації

Зразок оформлення протоколу зборів профспілкової організації

 

Профспілка працівників освіти і науки України Первинна профспілкова організація ЗНЗ № 127

 

 

ПРОТОКОЛ
зборів первинної профспілкової організації

 

08.01.2008                                                         м. Київ                                                               № 5

 

 

 

Перебуває на обліку __________________________ членів профспілки

Присутні на зборах __________________________ членів профспілки

(список на _________ арк. додається).

 

Запрошені: (прізвища, ініціали, посади; або вказується загальна кількість запрошених та робиться запис: “Список запрошених на ________ арк. додається”).

 

Голова зборів – Корольчук А.М.

Секретар зборів – Васильєва В.В.

 

Якщо обирається президія зборів зазначається:

Головував (головували) ___________________________________________________________

                                                                                  (прізвище, ініціали)

Члени президії зборів: ____________________________________________________________

                                                                                  (прізвище, ініціали)

Секретар _______________________________________________________________________

                                                                                  (прізвище, ініціали)

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Звіт голови комісії профкому з питань охорони праці Сидоренка М.П.
 2. Інформація голови профкому Павлюченка І.П. про участь у засіданні Ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

 

СЛУХАЛИ:

Сидоренка М.П. – (короткий або повний виклад звіту або запис: “Звіт на __ арк. додається”).

 

ВИСТУПИЛИ:

Марченко К.Ф. (вчитель праці, член профкому) – Комісія профкому проводила роботу ...

Я пропоную внести до проекту постанови доповнення...

 

Кирильчук О.М. (вчитель історії) – Слід зазначити, що в нашій школі ...

(Запитання до доповідача і відповіді на них протоколюються в міру виступів за такою формою:

Павлов І.С. – Коли буде завершено ремонт даху?

Сидоренко М.П. – Наприкінці третього кварталу цього року).

 

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Визнати роботу з питань охорони праці ...

1.2.  Внести пропозицію адміністрації закладу освіти ...

1.3.  ...

(У разі коли постанова додається, робиться такий запис: “Постанова на__ арк. додається”).

Наводяться результати голосування (наприклад: “Голосування одноголосно” чи “Постанова прийнята одноголосно” або “Голосували: за ___, проти ___, утрималися ___”).

 

СЛУХАЛИ:

Павлюченка І.П. – (повний чи короткий виклад інформації або запис: “Інформація на __ арк. додається”).

 

ВИСТУПИЛИ:

Миколаєнко А.П. (вчитель початкових класів) – Хочу зазначити, що ...

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.    Інформацію голови профкому Павлюченка І.П. про участь у засіданні Ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України взяти до відома.

2.2.     ...

 

(Наводяться результати голосування)

 

 

 

Голова зборів ______________________ А.М. Корольчук

                                                        (підпис)

 

Секретар зборів ______________________ В.В. Васильєва

                                                        (підпис)

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення протоколу конференції
профспілкової організації

 

Профспілка працівників освіти і науки України
Первинна профспілкова організація студентів Національного університету харчових технологій

 

 

ПРОТОКОЛ
конференції первинної профспілкової організації

 

 

03.03.2010                                                         м. Київ                                                               № 2

 

 

Перебуває на обліку __________членів профспілки

Обрано делегатами конференції________ осіб

Присутні на конференції________делегатів

 

(список на _________ арк. додається).

 

Запрошені: (зазначаються прізвища, ініціали, посади; або вказується загальна кількість та категорії  запрошених та робиться запис: “Список запрошених на ________ арк. додається”).

 

 

Далі протокол оформлюється за зразком протоколу зборів первинної профспілкової організації, наприклад:

 

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

П Р О Т О К О Л
конференції первинної профспілкової організації

 

12. 10. 2010р.                                  м. Київ                                                              № 2                 

 

Перебуває на обліку 14892 члени профспілки.

Обрано делегатами конференції – 72 особи.

Присутні на конференції — 65 делегатів (список додається)

Відсутні з різних причин — 7 делегатів.

 

Запрошені:

1. Оболенська Т.Є. - проректор з науково – педагогічної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;

 1. Волинко І. К. – завідувач відділу організаційно – масової роботи Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України;
 2. Кучеренко Н. О. – головний лікар санаторію – профілакторію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 3. Ільницький Я.В. – директор центру сприяння працевлаштування студентів «Перспектива».

 

 

Робоча президія конференції:

1. Оболенська Т.Є. - проректор з науково – педагогічної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

 1. Волинко І. К. – завідувач відділу організаційно – масової роботи Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України.
 2. Кучеренко Н. О. – головний лікар санаторію – профілакторію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 3. Чабанюк О. А. – голова ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 4. Добровольська І.А. – заступник голови ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 5.  Ільницький Я.В. – директор центру сприяння працевлаштування студентів «Перспектива».

 

Головувала: Добровольська І.А. – заступник голови ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

 

Конференцією обрано секретаріат:

 1. Щеглюк М.С. – студент 3 курсу кредитно – економічного факультету, голова профспілкового бюро кредитно – економічного факультету, секретар профспілкового комітету студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».
 2. Самоткал В.С. – студентка 3 курсу факультету економіки аграрно – промислового комплексу, заступник голови профспілкового бюро факультету економіки аграрно – промислового комплексу.

 

Конференцією обрана лічильна комісії:

 1. Мандзюк Р.В. – студентка 3 курсу фінансово – економічного факультету, студентський керівник 3 курсу фінансово – економічного факультету;
 2. Кузьменко Р.С. – студент 3 курсу Економічного коледжу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», голова профспілкового бюро Економічного коледжу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»;
 3. Бебех Ю.М. – студентка 3 курсу кредитно – економічного факультету, голова оздоровчої комісії кредитно – економічного факультету;
 4. Ліфтерова М.О. – студентка 3 курсу факультету інформаційних систем і технологій, голова організаційно – фінансової комісії факультету інформаційних систем і технологій.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про зміни у складі мандатної комісії первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Доповідач: голова профкому Чабанюк О. А.

 

 1. Про роботу профспілкового комітету первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за період з квітня 2009 року по жовтень 2010 року.

Доповідач: голова профкому Чабанюк О. А.

 

 1. Інформація ревізійної комісії про роботу первинної профспілкової організації за період з квітня 2009 року по жовтень 2010 року.

Доповідач: голова мандатної комісії.

 

           4. Про внесення змін до Положення про «Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

Доповідач: Добровольська І.А.

 

5. Різне.

 

Регламент  конференції:

Звітна доповідь                                         - 30 хв.

Інформація ревізійної комісії                  - 10 хв.

Для виступів                                              - до 5 хв.

Для повторних виступів                          -  до 3 хв.

Для відповідей на запитання                   - до 3 хв.

Конференцію провести в межах 2 годин.

 

 

1. СЛУХАЛИ:

Чабанюк О.А. – У зв’язку із закінченням терміну навчання попереднього складу мандатної комісії первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» нам необхідно обрати нову мандатну комісію. На засіданні профкому попередньо обговорені кандидатури членів мандатної комісії, які ми пропонуємо для розгляду на конференції.

 

ВИСТУПИЛИ:

 1. Міленіна Л.Г. (голова профбюро факультету інформаційних систем і технологій) – Пропоную підтримати кандидатури членів мандатної комісії первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», запропоновані профспілковим комітетом.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.У зв’язку з закінченням терміну навчання попереднього складу мандатної комісії затвердити новий склад мандатної комісії:

-        Гурін Антон Олегович – студент 2 курсу, 4 групи фінансово – економічного факультету, голова мандатної комісії;

-        Панчук Аліна Аркадіївна – студентка 4 курсу, 3 групи факультету      управління персоналом та маркетингу;

-        Коновал Вікторія Вікторівна – студентка 2 курсу, 10 групи юридичного факультету;

-        Паланська Катерина Олегівна – студентка 2 курсу, 24 групи факультету міжнародної економіки та менеджменту;

-        Шендрик Наталія Сергіївна – студентка 5 курсу фінансово – економічного факультету, заступник голови профспілкового комітету.

 

Підсумки відкритого голосування:

«ЗА» - 65

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

2. СЛУХАЛИ:

 Чабанюк О. А. – Звіт на 9 арк. додається.        

 

3.  СЛУХАЛИ: 

Мамушеву К.В. (заступника голови ревізійної комісії) – Звіт на 2 арк. додається.

ВИСТУПИЛИ (в обговоренні двох звітів):

Оболенська Тетяна Євгеніївна (проректор з навчально – виховної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») – Хочу подякувати профспілковий комітету за високий професіоналізм та відданість своїй справі, пропоную взяти інформацію ревізійної комісії до відома і визнати роботу профспілкового комітету – задовільною.

Кучеренко Наталія Олексіївна (головний лікар санаторію – профілакторію ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») – Я дуже вдячна профспілковому комітету за сумлінну та бездоганну роботу в організації оздоровлення студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», вважаю роботу профспілкового комітету – задовільною.

Ільницький Ярослав Васильович (директор центру сприяння працевлаштування «Перспектива») – Хотів би подякувати профспілковий комітетза співпрацю та посильну підтримку в працевлаштуванні студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» і визнати роботу профспілкового комітету – задовільною.

Жилінська Марина Володимирівна (голова профспілкового бюро обліково – економічного факультету) – Профспілковий комітет надає постійну підтримку в організації та проведенні заходів як факультетського так і загально університетського масштабу, врахувавши інформацію ревізійної комісії пропоную роботу профспілкового комітету визнати задовільною.

Панчук Аліна Аркадіївна (заступник голови профспілкового бюро, голова організаційно – фінансової комісії факультету управління персоналом та маркетингу) – Профспілковий комітет постійно піклується про соціальний захист студентів та аспірантів, кожен може зайти тут підтримку і допомогу, вважаю, що  роботу профспілкового комітету треба визнати задовільною.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1  . Інформацію голови Чабанюк О.А. про роботу профспілкового комітету Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за період з квітня 2009 року по жовтень 2010 року взяти до відома.

2.2  . Роботу профспілкового комітету Первинної профспілкової організації студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за період з квітня 2009 року по жовтень 2010 року визнати задовільною.

2.3  .  Профспілковому комітету, головам профбюро посилити роботу щодо мотивації профспілкового членства серед студентів, що навчаються за контрактом.

2.4  . Продовжувати роботу щодо посилення соціального захисту студентів та аспірантів.

2.5  . Більш системно проводити навчання новообраних голів профбюро та профспілкового активу.

Підсумки відкритого голосування, щодо роботи профспілкового комітету:

«ЗА» - 65

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

ПОСТАНОВИЛИ:

 

3.1.            Звіт ревізійної комісії затвердити .

 

Підсумки відкритого голосування, щодо звіту ревізійної комісії:

«ЗА» - 65

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

 1. 4.        СЛУХАЛИ:

Добровольську І.А. (заступника голови ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана») – В зв’язку із змінами і доповненнями до Положення про Київську міську організацію Профспілки працівників освіти і науки України є необхідність внесення змін до Положення про «Первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Пропоную створити робочу групу для підготовки змін і доповнень до положення «Про первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Створити комісію для підготовки змін та доповнень до положення «Про первинну профспілкову організацію студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» у кількості 5 осіб, а саме:

-        Шендрик Наталія Сергіївна – заступник голови профспілкового комітету, голова комісії;

-        Щеглюк Максим Сергійович – секретар профспілкового комітету, голова профспілкового бюро кредитно – економічного факультету, заступник голови;

-        Самоткал Віта Сергіївна – заступник голови профспілкового бюро факультету економіки аграрно – промислового комплексу, член комісії;

-        Кузьменко Родіон Сергійович – голова профспілкового бюро економічного коледжу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», член комісії;

-        Акатьєва Анна Сергіївна – голова оздоровчої комісії юридичного факультету, член комісії.

 

Підсумки відкритого голосування:

«ЗА» - 65

«ПРОТИ» - 0

«УТРИМАЛИСЬ» - 0

 

 

 

Голова конференції                                                 Добровольська І.А.

 

Секретар конференції                                                        Щеглюк М.С.

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення протоколу

засідання профспілкового комітету

 

 

Профспілка працівників освіти і науки України

Первинна профспілкова організація ЗНЗ № 158

 

 

ПРОТОКОЛ

 

10.05.2008                                                         м. Київ                                                               № 7

 

засідання профспілкового комітету

 

Присутні члени профспілкового комітету:

 _______________________________________________________________________________

                                                                       (прізвища, ініціали)

Запрошені: ______________________________________________________________________

                                                                                  (прізвища, ініціали, посади)

 

Головував на засіданні Макаренко О.В. – заступник голови профкому

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Розгляд плану роботи профспілкового комітету на ІІ півріччя 2008 року.
 2. Внесення змін до складу комісії профкому ________________________________________

(назва комісії)

3. Про надання грошової допомоги.

 

1. СЛУХАЛИ:

Михайлов О.О. – пропонується розглянути проект плану роботи профкому на друге півріччя 2008 року ...

 

ВИСТУПИЛИ:

Сіренко М.М. – вношу пропозицію щодо ...

Макаренко О.В. – вважаю, що проект слід доповнити пунктом стосовно ...

 

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Затвердити план роботи профспілкового комітету на друге півріччя 2008 року (додається).

1.2.    Вважати за доцільне ...

(Результати голосування)

 

2. СЛУХАЛИ:

Катренка В.О. – у зв’язку з вибуттям із профорганізації пропоную вивести зі складу комісії профкому з питань ___________________ Степаненка І.С.

                                          (назва комісії)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Вивести зі складу комісії профкому ___________________ Степаненка І.С.

                                                                               (назва комісії)

2.2. Обрати членом комісії профкому з питань ___________________ Петренка М.С.

                                                                                          (назва комісії)

 

(Результати голосування)

 1. СЛУХАЛИ:

Василенка О.В. про надання грошової допомоги вчителю хімії Іваненко Н.В., яка перебувала на стаціонарному лікуванні і потребує допомоги на ліки. Довідки про стан здоров’я додаються.

 

ВИСТУПИЛИ:

Опанасенко В.В., яка підтвердила, що Іваненко Н.В. у зв’язку з тяжкими матеріальними умовами та погіршенням стану здоров’я потребує допомоги.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1  Надати грошову допомогу Іваненко Н.В. в розмірі 300 грн. у зв’язку з необхідністю придбання ліків та важким матеріальним становищем.

 

(Результати голосування)

 

 

 

Заступник голови

профспілкового комітету _____________________          О.В. Макаренко                       

                                                                  (підпис)

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

02.вересня

З Днем знань!

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці