Авторизация| Регистрация

Грамота, Почесна грамота Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

ГРАМОТА, ПОЧЕСНА ГРАМОТА
Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

 

Для нагородження Грамотою, Почесною грамотою Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України профспілкових активістів, працівників профспілкових органів, підвідомчих організацій, установ, підприємств, трудових колективів, осіб, які беруть активну участь у захисті соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, наполегливо працюють над зростанням ролі профспілки у суспільстві  потрібно:

1. Клопотання у довільній формі з мотивацією нагородження (з посиланням на постанову виборного органу, де розглядалось це питання). Подається до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у двотижневий термін до моменту нагородження.

Або:

2. Витяг з протоколу,  постанову виборного органу або витяг з постанови виборного органу.

ЗРАЗКИ
оформлення постанови профкому, витягу з постанови, витягу з протоколу засідання профспілкового комітету

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

профспілковий комітет 

ПОСТАНОВА

 24.01.2011                                м. Київ                                 № 13 - 7

 

Про нагородження Михайлова О.І.
Почесною грамотою КМОППОіНУ

 

Профспілковий комітет Київського національного  університету технологій та дизайну

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Клопотати перед КМОППОІНУ про нагородження Почесною грамотою Київської міської  організації Профспілки працівників освіти і науки України Михайлова Олександра Івановича,  профгрупорга, доцента кафедри (повна назва) Київського національного університету технологій та дизайну, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету  та з нагоди (професійного свята Дня працівників освіти, ювілею і т.д.).

 

Голова                                       ( підпис)                                      С.І.  Коваленко

 

  

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
 

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ

 24.01.2011                                м. Київ                                 № 13 - 7

 

Про нагородження профспілкового активу

Профспілковий комітет Київського національного  університету технологій та дизайну

ПОСТАНОВЛЯЄ:

(наводиться повний текст необхідного пункту, наприклад, третього)

3.  Клопотати   перед   КМОППОІНУ  про   нагородження   Почесною грамотою  Київської міської  організації  Профспілки  працівників освіти і  науки  України Михайлова Олександра Івановича,  профгрупорга, доцента кафедри (повна назва) Київського національного університету технологій та дизайну, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету  та з нагоди (професійного свята Дня працівників освіти, ювілею і т.д.).

 Голова                                       ( підпис)                                      С.І.  Коваленко

 

Згідно з оригіналом

Посада особи, яка засвідчує витяг                 підпис                               ініціали, прізвище

Дата засвідчення

 

 

Примітка:

На підпис особи, яка засвідчила витяг, проставляється печатка первинної профспілкової організації.

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання профспілкового комітету

24.01.2011                                м. Київ                                 № 13

 

7. Про нагородження Михайлова О.І. Почесною грамотою КМОППОіНУ.

 

СЛУХАЛИ : ( наводиться повний текст)

 

ВИСТУПИЛИ:  (вказуються прізвища, ініціали, а при необхідності – повний текст)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Клопотати   перед   КМОППОІНУ  про   нагородження   Почесною грамотою  Київської міської  організації  Профспілки  працівників освіти і  науки  України Михайлова Олександра Івановича,  профгрупорга, доцента кафедри (повна назва) Київського національного університету технологій та дизайну, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету  та з нагоди (професійного свята Дня працівників освіти, ювілею і т.д.).

Голова                                       ( підпис)                                      С.І.  Коваленко

Згідно з оригіналом

Посада особи, яка засвідчує витяг                 підпис                               ініціали, прізвище

Дата засвідчення

 

Примітка:

  1. Залежно від потреби у повноті інформації розділи "слухали" і "виступили" можуть не наводитися.
  2. На підпис особи, яка засвідчила витяг, проставляється печатка первинної профспілкової організації.

 

ПОТРІБНО ЗНАТИ, що   Почесною грамотою  з виплатою грошової винагороди нагороджуються ювіляри: чоловіки у віці 50, 60 рр. жінки - 50, 55 рр.; в інших випадках може вручатися цінний подарунок.
По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи