Авторизация| Регистрация

Профспілкова відзнака Федерації профспілок України

НАГРУДНИЙ ЗНАК  ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «ПРОФСПІЛКОВА   ВІДЗНАКА»

 Для нагородження нагрудним  знаком  ФП України «Профспілкова   відзнака» профспілкових активістів, працівників профспілкових органів, підвідомчих профспілкам організацій та установ, інших осіб, які  активно сприяють профспілкам у здійсненні їх функцій потрібно:

1. Подання до нагородження за встановленим зразком. Подається до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у термін за 1,5 місяця до моменту нагородження. Вказується стисла характеристика з обґрунтованістю мотивів щодо нагородження.

2.Витяг з протоколу,  постанова або витяг з постанови виборного органу.

ЗРАЗКИ
оформлення подання до нагородження, постанови профкому, витягу з постанови, витягу з протоколу засідання профспілкового комітету

 ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ

нагрудним знаком Федерації профспілок України  «Профспілкова відзнака»

  1. Прізвище, ім’я, по батькові      ПОГОРЄЛОВ  Сергій  Борисович
  2. Посада, місце роботи     -   Заступник голови первинної профспілкової організації, старший викладач кафедри економічної історії та історії економічних учень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
  3. Стисла  характеристика конкретного внеску в профспілкову роботу

ПОГОРЄЛОВ  Сергій  Борисович   народився   4  жовтня  1953  року  в

м. Івано-Франківськ. Має вищу економічну освіту, в 1974 р. закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю економіка та організація праці, в 1980 р. – аспірантуру цього ж закладу за спеціальністю політична економія. З 1980 року працює викладачем кафедри політичної економії, а з 2000 р. – старшим викладачем кафедри економічної історії та історії економічних учень.

В березні 1993 року ПОГОРЄЛОВ С.Б. обраний заступником голови профкому Київського національного економічного університету. Свої обов’язки виконує на високому професійному рівні, постійно проявляє турботу про соціальні потреби і інтереси співробітників університету, докладає багато організаторських зусиль щодо захисту та відстоювання їх соціально-економічних інтересів через укладання колективних договорів.

Своєю громадською активністю здобув велику повагу і заслужений авторитет серед працівників та профспілкового активу університету.

Має почесне звання „Заслужений працівник КНЕУ”. Нагороджений Почесними   грамотами   Профспілки   працівників  освіти  і   науки  м. Києва, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, Федерації профспілок України.

4. Питання представлення ПОГОРЄЛОВА С.Б. до нагороди розглянуто на засіданні профкому 23.11.2006 р., протокол № 25-8.

 

Голова первинної профспілкової
організації Київського національного
економічного університету
імені Вадима Гетьмана                                                               М.С. Руденко

 

 

Голова первинної профспілкової
організації Київського національного
економічного університету
імені Вадима Гетьмана                                                               М.С. Руденко

 

 ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ПОСТАНОВА

 

23.11.2006                                  м. Київ                                     № 25 - 8

 

Про нагородження Погорєлова  С.  Б.
нагрудним знаком Федерації профспілок
України  «Профспілкова  відзнака»

 

Профком Київського національного економічного університету
імені Вадима Гетьмана

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Клопотати перед Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України   про   нагородження нагрудним знаком Федерації профспілок  України  «Профспілкова  відзнака» ПОГОРЄЛОВА Сергія Борисовича, заступника голови первинної профспілкової організації, старшого викладача кафедри економічної історії та історії економічних учень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, служіння справі соціально-економічного захисту працівників університету.

 

Голова                                       (підпис)                                      М.С. Руденко

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ

 

23.11.2006                                м. Київ                                 № 25 - 8

Про нагородження профспілкового активу

Профспілковий комітет Київського  національного  економічного   університету імені  Вадима  Гетьмана

ПОСТАНОВЛЯЄ:

(наводиться повний текст необхідного пункту, наприклад, третього)

 

3. Клопотати перед  Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України про нагородження нагрудним знаком Федерації профспілок  України  «Профспілкова  відзнака» ПОГОРЄЛОВА Сергія Борисовича, заступника голови первинної профспілкової організації, старшого викладача кафедри економічної історії та історії економічних учень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, служіння справі соціально-економічного захисту працівників університету.


Голова                                       (підпис)                                      М.С. Руденко

 

Згідно з оригіналом

Посада особи, яка засвідчує витяг                 підпис                               ініціали, прізвище

Дата засвідчення

Примітка:

На підпис особи, яка засвідчила витяг, проставляється печатка первинної профспілкової організації.

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА
ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

засідання профспілкового комітету

23.11.2006                                    м. Київ                                 № 25

 

8. Про нагородження Погорєлова  С.  Б. нагрудним знаком Федерації профспілок  України  «Профспілкова  відзнака».

 

СЛУХАЛИ: ( наводиться повний текст)

 

ВИСТУПИЛИ:  (вказуються прізвища, ініціали, а при необхідності – повний текст)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Клопотати перед Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України про нагородження нагрудним знаком Федерації профспілок України «Профспілкова  відзнака». ПОГОРЄЛОВА Сергія Борисовича, заступника голови первинної профспілкової організації, старшого викладача кафедри економічної історії та історії економічних учень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, служіння справі соціально-економічного захисту працівників університету. 

 

Голова                                       (підпис)                                      М.С. Руденко

 

Згідно з оригіналом

 

Посада особи, яка засвідчує витяг                 підпис                               ініціали, прізвище

 

Дата засвідчення

 

Примітка:

  1. Залежно від потреби у повноті інформації розділи "слухали" і "виступили" можуть не наводитися.
  2. На підпис особи, яка засвідчила витяг, проставляється печатка первинної профспілкової організації.

ПОТРІБНО ЗНАТИ, що нагородження знаком здійснюється за конкретні досягнення у вирішенні програмних і статутних завдань профспілок, іншій громадсько корисній діяльності з урахуванням особистих заслуг працівників та, як правило, за умови наявності стажу роботи у профспілках та підвідомчих їм  організаціях не менше 10 років, а також попереднього нагородження Почесною грамотою ФП України.

         Особам, нагородженим знаком «Профспілкова відзнака», видається грошова винагорода за рахунок коштів ФП України. Рішенням відповідного профоргану їм може встановлюватися надбавка до посадового окладу або застосовуватися інша форма матеріального заохочення.

         Нагрудний знак «Профспілкова відзнака» та Посвідчення до нього мають реєстраційний номер.

Повторне нагородження знаком не проводиться.

         Нагрудний знак ФП України  «Профспілкова відзнака» носять на правій стороні грудей.

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи