Авторизация| Регистрация

Почесна грамота Федерації профспілок України

Почесна грамота Федерації профспілок України

 

Для нагородження Почесною грамотою Федерації профспілок України профспілкових активістів, працівників профспілкових органів, підвідомчих профспілкам організацій, установ, підприємств, трудових колективів, державних і громадських діячів, інших осіб, які  активно допомагають профспілкам  у здійсненні її функцій по захисту соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки  потрібно:

1. Подання до нагородження за встановленим зразком. Подається до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України у термін за 1,5 місяця до моменту нагородження. Вказується стисла характеристика з обґрунтованістю мотивів щодо нагородження.

2.Витяг з протоколу,  постанова або витяг з постанови виборного органу.

ЗРАЗКИ
оформлення подання до нагородження, постанови профкому, витягу з постанови, витягу з протоколу засідання профспілкового комітету

 

ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ
Почесною грамотою Федерації профспілок України

 

  1. Прізвище, ім’я, по батькові      ПОГОРЄЛОВ  Сергій  Борисович
  2. Посада, місце роботи - Заступник голови первинної профспілкової організації, старший викладач кафедри економічної історії та історії економічних учень Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
  3. Стисла  характеристика конкретного внеску в профспілкову роботу 

 

ПОГОРЄЛОВ  Сергій  Борисович   народився   4  жовтня  1953  року  в м. Івано-Франківськ. Має вищу економічну освіту, в 1974 р. закінчив Київський інститут народного господарства за спеціальністю економіка та організація праці, в 1980 р. – аспірантуру цього ж закладу за спеціальністю політична економія. З 1980 року працює викладачем кафедри політичної економії, а з 2000 р. – старшим викладачем кафедри економічної історії та історії економічних учень.

В березні 1993 року ПОГОРЄЛОВ С.Б. обраний заступником голови профкому Київського національного економічного університету. Свої обов’язки виконує на високому професійному рівні, постійно проявляє турботу про соціальні потреби і інтереси співробітників університету, докладає багато організаторських зусиль щодо захисту та відстоювання їх соціально-економічних інтересів через укладання колективних договорів.

Своєю громадською активністю здобув велику повагу і заслужений авторитет серед працівників та профспілкового активу університету.

Має почесне звання „Заслужений працівник КНЕУ”. Нагороджений Почесними   грамотами   Профспілки   працівників  освіти  і   науки  м. Києва, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

4. Питання представлення ПОГОРЄЛОВА С.Б. до нагороди розглянуто на засіданні профкому 23.11.2006 р., протокол № 25-8.

 

Голова первинної профспілкової

організації Київського національного

економічного університету

імені Вадима Гетьмана                                                               М.С. Руденко

 

 

ЗРАЗКИ
оформлення постанови профкому, витягу з постанови, витягу з протоколу засідання профспілкового комітету

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
 ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ПОСТАНОВА

 

24.01.2011                                м. Київ                                 № 13 - 7

 

Про нагородження Михайлова О.І.

Почесною грамотою

Федерації профспілок України

 

Профспілковий комітет Київського національного  університету технологій та дизайну

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Клопотати перед КМОППОІНУ про нагородження Почесною грамотою Федерації профспілок України Михайлова Олександра Івановича,  профгрупорга, доцента кафедри (повна назва) Київського національного університету технологій та дизайну, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету  та з нагоди (професійного свята Дня працівників освіти, ювілею і т.д.).

 

 

Голова                                       ( підпис)                                      С.І.  Коваленко

 

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
 ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ПРОФСПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ
ВИТЯГ З ПОСТАНОВИ

 

24.01.2011                                м. Київ                                 № 13 - 7

 

Про нагородження профспілкового активу

Профспілковий комітет Київського національного  університету технологій та дизайну

ПОСТАНОВЛЯЄ:

(наводиться повний текст необхідного пункту, наприклад, третього)

3.  Клопотати перед КМОППОІНУ про нагородження Почесною грамотою Федерації профспілок України Михайлова Олександра Івановича, профгрупорга, доцента кафедри (повна назва) Київського національного університету технологій та дизайну, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету  та з нагоди (професійного свята Дня працівників освіти, ювілею і т.д.).

 

Голова                                       ( підпис)                                      С.І.  Коваленко

 

Згідно з оригіналом

Посада особи, яка засвідчує витяг                 підпис                               ініціали, прізвище

Дата засвідчення

ПРИМІТКА:

На підпис особи, яка засвідчила витяг, проставляється печатка первинної профспілкової організації.

 

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
засідання профспілкового комітету

 

 

24.01.2011                                м. Київ                                 № 13

7. Про нагородження Михайлова О.І. Почесною грамотою Федерації профспілок України.

СЛУХАЛИ: ( наводиться повний текст)

 

ВИСТУПИЛИ:  (вказуються прізвища, ініціали, а при необхідності – повний текст)

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Клопотати   перед   КМОППОІНУ  про   нагородження   Почесною грамотою Федерації профспілок України Михайлова Олександра Івановича,  профгрупорга, доцента кафедри (повна назва) Київського національного університету технологій та дизайну, за активну громадську позицію, плідну роботу у профспілці, особистий внесок у соціально-економічний захист працівників університету  та з нагоди (професійного свята Дня працівників освіти, ювілею і т.д.).

 

Голова                                       ( підпис)                                      С.І.  Коваленко

 

Згідно з оригіналом

 

Посада особи, яка засвідчує витяг                 підпис                               ініціали, прізвище

 

Дата засвідчення

 

Примітка:

  1. Залежно від потреби у повноті інформації розділи "слухали" і "виступили" можуть не наводитися.
  2. На підпис особи, яка засвідчила витяг, проставляється печатка первинної профспілкової організації.

потрібно  знати, що вручення Почесної грамоти ФП України провадиться в урочистій обстановці. Почесна грамота ФП України від імені президії Федерації профспілок України завіряється печаткою.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2018

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці