Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

м.Київ, вул. Володимирська 57,
email:org@profspilka.kiev.ua,
http://www.profspilka.kiev.ua

Профспілка > Документи > Знак КМОППОіНУ "Профспілкова відзнака"
Знак КМОППОіНУ "Профспілкова відзнака"

Профспілка працівників освіти і науки україни

Київська міська організація

 

Президія

Постанова

 

 

09.07.2019                                       м. Київ                                               № 33-3

 

Про Знак Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки
України "Профспілкова відзнака"

  

З метою відзначення профспілкового активу первинних профспілкових організацій, представників організаційних ланок КМОППОіНУ, ветеранів профспілкового руху за значний особистий внесок у захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, президія ради Київської міської організації Профспілки  працівників освіти і науки України

 

          постановляє: 

 1. Затвердити Положення про Знак Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України "Профспілкова відзнака" (додається).
 2. Надіслати Положення про Знак КМОППОіНУ "Профспілкова відзнака" організаційним ланкам для використання в роботі.
 3. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника голови О.О. Геведзе.

  

          Голова                                              О.М. Яцунь

   

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Постанова президії ради КМОППОіНУ
від 09.07.2019 р. № 33-3

 

___________________ О.М. Яцунь

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Знак Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки України
"Профспілкова відзнака"

 

 1. Знак Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України "Профспілкова відзнака" засновано з метою відзначення осіб за сумлінну працю, значний особистий внесок у захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
 2. Знаком "Профспілкова відзнака" нагороджується профспілковий актив закладів освіти, представники організаційних ланок Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, ветерани профспілкового руху та інші особи.
 3. Нагородження здійснюється за рішенням президії ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на підставі клопотання організаційних ланок КМОППОіНУ. Уклопотанні вказується стисла характеристика кандидатури з обґрунтуванням мотивів, які стали підставою для порушення клопотання щодо нагородження (зразок додається).
 4. Клопотання про нагородження Знаком "Профспілкова відзнака" подається не пізніше, ніж за 10 днів до чергового засідання президії ради КМОППОіНУ.
 5. Вручення Знака здійснюється в урочистій обстановці.
 6. Відзначення Знаком "Профспілкова відзнака" може бути підставою для прийняття рішення про грошове заохочення у розмірі 3000 (три тисячі) гривень (після відрахування податків та загальнообов’язкових платежів). Рішення про грошове заохочення приймається президією ради КМОППОіНУ.
 7. Голова КМОППОіНУ може з власної ініціативи вносити пропозиції щодо нагородження Знаком.
 8. Організаційні ланки КМОППОіНУ мають право подати клопотання лише один раз на календарний рік. Невикористане протягом року право на подання до нагородження на наступний рік не переноситься. Повторне нагородження Знаком не проводиться

 

Зразок до Положення

 

ПОДАННЯ ПРО НАГОРОДЖЕННЯ

 

Знаком Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки України  
"Профспілкова відзнака"

 

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові
 2. Місце і дата народження
 3. Посада, місце роботи
 4. Профспілкове навантаження
 5. Загальний стаж роботи
 6. Стаж роботи в ППО
 7. Стисла характеристика кандидатури з обґрунтуванням мотивів щодо нагородження
 8. Питання представлення кандидатури _____________ до нагородження розглянуто на засіданні  __________________ (найменування виборного профспілкового органу) від _____________, постанова № ________.

 

 

 

М.П.                                                 (Посада, підпис керівника організації)

  

"_____"______________ 20 ___ р.