Авторизація|

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З КВІТНЯ 2016 РОКУ ДО БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З КВІТНЯ 2016 РОКУ ДО БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУВесь 2016 Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України та її організаційні ланки були в авангарді профспілкового руху, здійснюючи захист трудових, соціально-економічних прав спілчан, виборюючи реальні зміни, спрямовані на встановлення соціальної справедливості. При цьому був задіяний весь арсенал засобів впливу, який є у профспілок, від переговорного процесу в рамках соціального діалогу до масових вуличних протестних дій.

Щоб зрозуміти до чого саме ми прагнемо, важливо усвідомити, чого ми вже досягли. Тільки спираючись на досвід, який ми отримали в боротьбі за законні права та інтереси працівників, можна сформувати конкретні цілі та визначити шляхи їх досягнення.

Лише підвищення ефективності та результативності діяльності первинок, взаємна солідарна підтримка дала нам змогу досягти певних результатів.

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні", Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності сторін профспілок та організацій роботодавців, Комісією відділення Національної служби посередництва і примирення в м. Києві та Київській області здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

З огляду на результати проведеної оцінки рішенням відділення НСПП в м. Києві та Київській області № 004/17-26-П від 01.02.2017 р. Київську міську організацію Профспілки визнано такою, що відповідає критеріям репрезентативності.

 СТРУКТУРА і ПРОФСПІЛКОВЕ ЧЛЕНСТВО

 Станом на 01.01.2017 р. до складу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України входять:

 •         10 районних організацій профспілки, які об’єднують 1041 первинну профспілкову організацію з кількістю 61578 члена профспілки (з них 2205 – непрацюючі пенсіонери), охоплення профспілковим членством серед працівників складає 94 %;
 •         22 первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів (з них 2 організації об’єднані зі студентськими: Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ПРАТ "Українсько-Польський Вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський Університет") з кількістю 25462 члена профспілки (з них 447 – непрацюючі пенсіонери), охоплення  профспілковим  членством серед працівників складає 86 %;
 •         13 первинних профспілкових організацій студентів, які об’єднують 76312 членів профспілки, охоплення профспілковим членством складає 74 %;
 •         9 первинних профспілкових організацій прямого профспілкового обслуговування, які нараховують 658 членів профспілки (з них 10 – непрацюючі пенсіонери), охоплення профспілковим членством серед працівників складає 57 %.

         Всього непрацюючих пенсіонерів – 2662, це складає 1,6 % від загальної кількості членів профспілки.

Таким чином, Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки об’єднує 1085первинних профспілкових організацій із загальною кількістю 164010 членів профспілки (без пенсіонерів – 161348 членів профспілки), що на 4618 осіб менше, ніж у 2015 році (без пенсіонерів – на 4389 із них:

-       в закладах освіти – на 2072 особи (47 %);

-       у ВНЗ(співробітники) – на 1262 особи (29 %);

-       у ВНЗ(студенти) – на 1056 осіб (24 %);

-       в організаціях прямого профобслуговування – збільшення на 1 особу. (дивись таблицю)

Порівняльна таблиця

(станом на 01.01.2017 р.)

 

Назва організації

Рік

Всього працівників (студентів)

З них членів профспілки

Членів профспілки - непрацюючих пенсіонерів

Всього

членів профспілки

Установи освіти

2016

63065

59373

2205

61578

2015

64780

61445

2385

63830

різниця

- 1715

- 2072

- 180

- 2252

Вищі навчальні заклади (співробітники)

2016

29114

25015

447

25462

2015

30081

26277

496

26773

різниця

- 967

- 1262

- 49

- 1311

Вищі навчальні заклади (студенти)

2016

102657

76312

0

76312

2015

101769

77368

0

77368

різниця

+ 888

- 1056

0

- 1056

Організації прямого профобслуговування

2016

1142

648

10

658

2015

1142

647

10

657

різниця

0

+ 1

0

+ 1

Всього

2016

195978

161348

2662

164010

2015

197772

165737

2891

168628

різниця

- 1794

- 4389

- 229

- 4618

 

Зменшення чисельності членів профспілки відбулося, перш за все, у зв’язку із складною економічною ситуацією в країні та скрутним матеріальним становищем серед працівників, реформуванням системи освіти, проведенням реорганізації та оптимізації закладів освіти, вищих навчальних закладів, звільненням працюючих пенсіонерів.

Найбільше зменшення профспілкового членства відбулось за рахунок профспілкових організацій установ освіти (50 % від загальної кількості). Основна причина – зменшення кількості працівників в системі освіти, які переходять працювати в інші галузі (83 % від різниці кількості членів профспілки серед працівників в 2015-2016 рр.).

В 2016 році зменшилась кількість членів, які вибули із Профспілки за власним бажанням. 792 проти 1097 осіб у минулому році, із них:

-       в закладах освіти – 275 особи (35 %);

-       у ВНЗ(співробітники) – 182 особи (23 %);

-       у ВНЗ(студенти) – 323 особи (41 %);

-       в організаціях прямого профобслуговування – 12 осіб (1 %).

Як і в минулому році найбільше членів профспілки вибуло за власним бажанням в студентських профспілкових організаціях. (див. таблицю)

Вибули за власним бажанням

Заклади освіти

ВНЗ (співробітники)

ВНЗ

 (студенти)

Організації прямого профобслуговування

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

210

275

153

182

721

323

13

12

Порівняно з минулим роком, профспілкове членство у відсотковому відношенні зменшилось у всіх організаційних ланках КМОППОіНУ, крім організацій прямого профспілкового обслуговування. Також зменшилась на  2 % загальна кількість членів профспілки серед працівників і студентів. (див. таблицю)

Охоплення профспілковим членством серед працівників (студентів)

Профспілкові організації

Всього працівників (студентів)

З них членів профспілки

Охоплення

профспілковим

членством

2015

2016

Заклади освіти

63065

59373

95 %

94 %

Вищі навчальні заклади (співробітники)

29114

25015

87 %

86 %

Вищі навчальні заклади (студенти)

102657

76312

76 %

74 %

Організації прямого профобслуговування

1142

648

57 %

57 %

Всього:

195978

161348

84 %

82 %

 Але хотілось би відзначити організації, де профспілкове членство серед працівників та студентів вище середньостатистичного.

 Серед районних організацій профспілки це:

- Оболонська – 99 %, голова Штукатурова І.І.;

- Святошинська – 98 %, голова Заворітько Л.О.;

- Дніпровська – 98 %, голова Нікандренко Г.З.;

- Дарницька – 97 %, голова Некрасова Г.О.;

- Голосіївська – 96 %, голова Гейчик О.В.;

- Подільська – 96 %, голова Ткач Г.В.;

- Шевченківська – 96 %, голова Лісна Л.Є.

 Серед первинних профспілкових організацій співробітників вищих навчальних закладів це:

- НПУ імені М.П. Драгоманова – 100 %, голова Горбачук І.Т.;

- КТГГ – 100 %, голова Денисова О.М.;

- КНУ імені Тараса Шевченка – 95 %, голова Цвих В.Ф.;

- КУ імені Бориса Грінченка – 94 %, голова Трухан О.Ф.;

- НТУ – 93 %, голова Рахуба О.І.;

- КНУБА – 90 %, голова Ваколюк А.С.;

- КНУТД – 90 %, голова Арабулі А.Т.;

- АПСВТ – 89 %, голова Карпенко Н.В.

 Серед первинних профспілкових організацій студентів вищих навчальних закладів це:

- НТУ – 99 %, голова Олексій Кущ;

- НПУ імені М.П. Драгоманова – 98 %, голова Станіслав Цибін;

- КНУБА – 97 %, голова Олександр Гаврилюк;

- НУХТ – 96 %, голова Віталій Підгорний;

- ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" – 95 %, голова Ольга Чабанюк;

- КНУ імені Тараса Шевченка – 90 %, голова Цвих В.Ф.;

- ДВНЗ "КМТК" – 86 %, голова Світлана Йовенко.

 Серед первинних профспілкових організацій прямого профобслуговування це:

- ТОВ КЦ "Кияночка" – 79 %, голова Погребна О.О.

Змінилась кількість первинних профспілкових організацій, які входять до КМОППОіНУ

         В закладах освіти вона зменшилась на 3, а у вищих навчальних закладах збільшилась на 1 ППО – на профспілковий облік взято первинну профспілкову організацію Таврійського національного університету ім. Вернадського.

Таким чином загальна кількість "первинок", які об’єднує Київська міська організація Профспілки зменшилась на 2 (1085 проти 1087 в минулому році).

Серед членів профспілки жінок – 75 % (122235 осіб), молоді – 61 % (100299 осіб). (дивись таблицю)

Профспілкові організації

Всього

членів проф-

спілки

з них:

пенсіонерів

жінок

молоді

кількість

відсоток

кількість

відсоток

кількість

відсоток

Заклади освіти

61578

2205

3,6 %

53381

87 %

14097

23 %

ВНЗ

25462

447

1,8 %

17018

67 %

9781

38 %

Студенти і аспіранти

76312

-

-

51315

67 %

76289

100 %

Організації прямого профобслуговування

658

10

1,5 %

521

79 %

132

20 %

Всього:

164010

2662

1,6 %

122235

75 %

100299

61 %

 ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З КВІТНЯ 2016 РОКУ ДО БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ

 

У звітному періоді Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України та її організаційні ланки перебували в авангарді профспілкового руху. Для досягнення поставлених завдань було використано увесь інструментарій профспілкових дій: від переговорів до акцій протесту.

Виконуючи постанову Ради "Про реалізацію основних напрямів діяльності Київської міської організації  Профспілки працівників освіти і науки України за період з березня 2015 р. до березня 2016 р." наша організація послідовно відстоювала питання зниження ціни на природний газ, тарифів на тепло, гарячу та холодну воду, кульмінацією чого стало проведення широкомасштабної акції протесту 1 листопада.

Ми вимагали від Уряду скасувати постанову № 315, відповідно до якої граничний рівень роздрібних цін на природний газ для населення з 3600 грн за 1000 м3 піднято до 6879 грн або на 91%. У той час, коли заробітну плату працівників освіти було збільшено лише на 17%.

Переконували владу, що в державі створено непрозору схему ціноутворення на природний газ для населення. Неодноразово надсилали звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з вимогами:

-       оприлюднення газового балансу України;

-       приведення чинних тарифів у відповідність до досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, згідно положень Закону України "Про житлово-комунальні послуги";

-       заборонити підвищувати тарифи без попереднього аудиту експертами в сфері енергетики.

Через прес-конференції, виступи на радіо та телебаченні, друковані засоби масової інформації, інформаційний вісник "Єдність", інтернет-сторінку КМОППОіНУ тощо доносили профспілкову позицію до широких кіл суспільства щодо питання підвищення тарифів.     

9 червня 2016 року освітяни спільно з колегами інших профспілок пікетували Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг з вимогою не допустити підвищення тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для населення.

6 липня 2016 року на вимогу організаційних ланок, у тому числі КМОППОіНУ, Федерація профспілок України провела Всеукраїнський марш протесту і пікетування Кабінету Міністрів і Верховної Ради України у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на газ і комунальних тарифів. Головне гасло: "Європейським цінам – європейську зарплату!".З 20 000 протестувальників  понад 3 тисячі це – освітяни столиці.

20 вересня 2016 року проведено загальні збори голів первинних профспілкових організацій, на яких вкотре обговорили питання шокового підвищення ціни на газ, гарячу та холодну воду, опалення, електроенергію та виробили стратегію подальших кроків.

1 листопада 2016 року  понад 15000 освітян м. Києва вийшли на акцію протесту з вимогами, прийнятими на загальних зборах первинок.

Необхідно відзначити, щоБюро президії ЦК Профспілки підтримало акцію протесту. Територіальні організації Профспілки взяли солідарну участь у масовій акції. Організаційні ланки Київської міської ради профспілок також долучилися до пікетування. Європейський комітет профспілок освіти листом підтримав дії Київської міської організації Профспілки.

Під час мітингу, відбулася зустріч із Прем’єр-Міністром України. Профспілкова сторона передала вимоги учасників акції протесту, зокрема щодо введення мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, "розмороження" ЄТС, виконання вимог ст. 62 Закону України "Про вищу освіту" та інші.

8 грудня 2016 року освітяни вийшли на масштабну Всеукраїнську акцію протесту профспілок з вимогами посилення соціального захисту працівників в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на житлово-комунальні послуги.

На жаль, незважаючи на цілий комплекс заходів, нам не вдалося домогтися ключової вимоги – зниження ціни на природний газ.

Водночас, ми усвідомлюємо, що поставлені задачі вимагають від кожного з нас копіткої, наполегливої щоденної праці, і напевно не одного виходу під стіни Кабміну та Парламенту. Наша боротьба це тривалий процес.

Проте є й здобутки. Під тиском профспілок Урядом було прийнято низку пом’якшувальних заходів, зокрема:

-       заборонено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з громадян, які оформили субсидії;

-       з’явилася можливість сплачувати за послуги з централізованого опалення із застосуванням розстрочки, тощо. 

Після подачі нашою організацією заявки на проведення 20 тисячної акції протесту, 26 жовтня Уряд публічно оголосив про наміри підвищити мінімальну заробітну плату до 3200 грн. Хоча, проектом Державного бюджету України на 2017 рік, підготовленим до першого читання у Верховній Раді України, передбачалося збільшення соціальних стандартів лише на 10 %.

Уряд прийняв постанову, відповідно до якої розміри посадових окладів усіх працівників навчальних закладів та установ освіти визначаються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 1600 гривень, що забезпечило їх зростання на 20 %.

У 2016 році спільними зусиллями профспілок вдалося заблокувати низку рішень влади, якими передбачалося звуження та погіршення трудових прав працівників освіти, зокрема скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10 відсотків; оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів тощо.

За наполяганням профспілок внесено зміни до Податкового кодексу, якими з 1 липня 2016 року підвищено межу, починаючи з якої проводиться оподаткування пенсійних виплат, з трьох розмірів мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць) до десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначене дало змогу звільнити від оподаткування пенсії, розмір яких у поточному році не досягав 10 740 грн.

Базовий посадовий оклад Єдиної тарифної сітки у 2016 році підвищувався два рази: з 1 травня до 1185 грн та 1 грудня до 1335 грн.

Середній розмір посадових окладів педагогічних працівників збільшився з 2193 до 2630 гривень, а науково-педагогічних працівників з 3806 до 4566 грн. Мінімальна заробітна плата зросла з 1113 до 1600  грн, а розрив між мінімальною заробітною платою та базовим посадовим окладом ЄТС скоротився з 328 до 265 грн.

Разом з тим, з підвищенням 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 грн. розрив між І т.р. ЄТС збільшився до 1600 грн.

Кабінет Міністрів України виконав одну з вимог резолюції загальних зборів первинок, скасувавши сумнозвісну постанову № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" щодо заборони встановлювати доплати за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників.

Наша активна діяльність сприяла прийняттю Урядом рішення про підвищення з 1 січня 2017 року розмірів посадових окладів педагогічних працівників закладів освіти, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції на 2 тарифні розряди.

Завдяки налагодженій тісній співпраці з Департаментом освіти і науки, молоді та спорту депутатами Київської міської ради збільшено видатки по галузі "Освіта" в розмірі 175 551,7 тис. грн для підвищення на 2 тарифні розряди посадових окладів педагогічним працівникам усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок видатків місцевого бюджету.

У  поточному році наші зусилля будуть направлені на підвищення тарифних розрядів педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

Бюджет галузі освіта м. Києва в 2016 році склав 7 млрд.грн. У 2017 році передбачено суттєве збільшення фінансування освіти. Видатки передбачено в розмірі понад 10 млрд. грн.

Трансферти з державного бюджету на цільову освітню субвенцію у минулому році склали 2,23 млрд. грн, а в поточному – понад 3,3 млрд. грн.

Про дієвість сторін соціального партнерства на міському рівні свідчить сума передбачених у столичному бюджеті коштів на стимулюючу муніципальну надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 20% посадового окладу, керівним працівникам – 50% посадового окладу. Так,  у 2016 році на стимулюючі надбавки в міському бюджеті було закладено понад 387 млн. грн, а вже у 2017 році понад 632 млн. грн.

У повному обсязі виплачувалася заробітна плата та надбавки до неї. Середній розмір нарахованої заробітної плати в 2016 році склав 4803,3 грн. Для педагогічних працівників він становив – 5689,85 грн, непедагогічних – 3417,26  грн.  Педагогічним працівникам виплачено грошову допомогу на оздоровлення та винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків у розмірі посадового окладу.Непедагогічним працівникам за рахунок економії фонду заробітної плати при виході у щорічну відпустку виплачено премію в розмірі посадового окладу (окрім Голосіївського району, у Солом’янському районі – 50 % посадового окладу) та до Дня працівників освіти у фіксованому розмірі (окрім Дніпровського та Шевченківського районів).

Незважаючи на те, що проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів мають проводитися за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров’я, працівники освіти столиці в 2016 році змушені оплачувати окремі медичні послуги. Це питання на постійному контролі. 

Складним залишається питання забезпечення освітян житлом.Станом на лютий 2017 року у місті Києві на квартирній черзі перебуває 1448 родин педагогічних працівників. Першими в контрольних списках стоять педагогічні працівники, які перебувають на черзі з 1982 року.

У звітному періоді працівникам закладів освіти м. Києва за рахунок міського бюджету було виділено лише 5 квартир (повідомлень із адресою будівельного майданчику: провулок Моторний).

 У 2017 року виповниться 10 років, як не виконано рішення Київської міської ради про початок будівництва житлового будинку для освітян на вул. Сєченова, 9. На наше неодноразове звернення Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА розпочав відповідні підготовчі роботи з даного питання.

 ПРАВОВА РОБОТА

Нові соціально-економічні реалії, безперервне реформування трудового законодавства, низький рівень правосвідомості та правової культури роботодавців, посадових осіб державних органів, спілчан та суспільства вцілому обумовлюють необхідність посилення правозахисної роботи профспілок. Сьогодні цей напрям набуває особливого значення та є одним з визначальних факторів ефективної діяльності профспілок. В свою чергу, представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, надання юридичних консультацій, практичної правової допомоги спілчанам профспілковим активом усіх рівнів спільно з фахівцями юридичного відділу КМОППОіНУ є одним з елементів механізму захисту прав людини і громадянина у державі, одним з чинників посилення мотивації профспілкового членства та зростання довіри до Профспілки.

Саме тому правовому захисту інтересів спілчан та громадському контролю за дотриманням трудових, соціально-економічних прав спілчан Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України приділяє особливу увагу.

Громадський контроль профспілок за дотриманням законодавства про працю охоплює питання своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, виконання колективних договорів і угод, створення безпечних і нешкідливих умов праці, соціального страхування тощо. Зокрема, упродовж квітня 2016 року – лютого 2017 року за участю працівників юридичного відділу КМОППОіНУ за зверненнями членів Профспілки проведено 17 перевірок дотримання роботодавцями законодавства про працю, у результаті яких виявлено 5 фактів порушень прав працівників.

Важливим напрямом правової роботи є надання в письмовій та усній формах безоплатної правової допомоги членам профспілки та членським організаціям. За звітний період до КМОППОіНУ надійшло 43 письмових звернень щодо роз'яснень чинного законодавства, у тому числі 11 - від первинних профспілкових організацій, 32 – від працівників закладів освіти. За результатами розгляду звернень були надані письмові роз'яснення з питань атестації педагогічних працівників, надання пільг та гарантій працівникам освіти, суміщення та сумісництва, пенсійного забезпечення, надання відпусток та інших.

Протягом звітного періоду проводилася активна правоосвітня робота на семінарах-навчаннях, тренінгах з питань: "Новації в пенсійному забезпеченні", "Особливості атестації, тарифікації педагогічних працівників","Правові основи діяльності профспілок", "Порядок застосування дисциплінарних стягнень до працівників" та інших.

З метою підвищення правової грамотності освітян підготовлено та розміщено на інтернет-сторінці КМОППОіНУ інформаційно-аналітичні матеріали, зокрема на тему:

-         "Особливості роботи працівників за суміщенням, сумісництвом, розширеною зоною обслуговування в закладах освіти";

-          "Про скасування заборони на встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників";

-   "Щодо присвоєння при призначенні на посаду педагогічного працівника кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" особі, яка має науковий ступінь";

-          "Особливості роботи працівників за сумісництвом, суміщенням, розширеною зоною обслуговування в закладах освіти";

-          "Особливості переведення працівників на роботу за строковим трудовим договором";

-          "Про оподаткування пенсій і утримання з пенсій працюючих пенсіонерів";

-          "Виплата оздоровчих працівникам освіти";

-          "Грошова компенсація працівникам за невикористані дні щорічної відпустки";

-          "Поширення надбавки за престижність педагогічної праці на все навантаження";

-          "Порядок відшкодування шкоди заподіяної працівником" та інші.

Правові консультації з актуальних питань застосування норм законодавства про соціальне забезпечення, трудового, цивільного, податкового права постійно висвітлюються в інформаційному віснику КМОППОіНУ "Єдність", на шпальтах журналу "Кадровик України".

Для захисту трудових соціально-економічних прав та інтересів працівників дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх закладів освіти та ВНЗ на електронній сторінці КМОППОіНУ надавалися відповіді щодо порядку отримання спілчанами відпусток, прийняття на роботу та звільнення працівників, виходу на пенсію за вислугу років та наукову пенсію, отримання надбавок, премій, грошової допомоги на оздоровлення, застосування податкової соціальної пільги, притягнення працівників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності тощо.

За зверненнями спілчан були підготовлені позовні заяви та інші процесуальні документи. Для прикладу, впродовж звітного періоду були підготовлені позовні заяви до суду щодо:

-       встановлення факту наявності трудового стажу;

-       стягнення середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати;

-       поновлення на роботі, компенсацію заробітної плати вимушеного прогулу;

-       про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання зарахувати стаж роботи на посаді викладача з фаху акордеон в стаж, який дає право на пенсію за вислугу років;

-       про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення;

-       про визнання неправомірним та скасування рішення атестаційної комісії, зобов’язання здійснити перерахунок заробітної плати.

За зверненням спілчан здійснюється представництво їхніх трудових, соціально-економічних прав у суді. Протягом звітного періоду працівники юридичного відділу КМОППОіНУ представляли інтереси  старшого наукового співробітника Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Шевченківському суді м. Києва та Апеляційному суді м. Києва. У зв’язку зі звільненням з порушенням вимог законодавства щодо видачі в день звільнення трудової книжки Шевченківський районний суд м. Києва від прийняв рішення про стягнення на користь працівника 39575 грн  52 коп (за весь період затримки видачі трудової книжки - з 01.01.2016 р. по 01.08.2016 р.). Рішенням Апеляційного суду м. Києва суму, призначену до стягнення, було зменшено до 10443 грн. 92 коп. (у зв’язку з долученим до справи акту, згідно з яким 25 лютого 2016 року працівник відмовився одержати трудову книжку).

У зв’язку з невиконанням Кабінетом Міністрів України вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» щодо затвердження Порядку надання державної підтримки на здобуття професійно-технічної та вищої освіти, КМОППОІНУ здійснює представництво у Окружному адміністративному суді м. Києва інтересів студента НТУУ "КПІ" за позовом про визнання бездіяльності Кабінету Міністрів України протиправною, відшкодування з державного бюджету коштів на оплату проживання у гуртожитку.

Відповідно до Перспективних планів основних заходів КМОППОіНУ впродовж квітня - листопада 2016 року здійснювалися перевірки дотримання трудових прав працівників. За результатами перевірок на президіях ради КМОППОіНУ були заслухані питання:

-       03.10.2016 року – "Про стан укладання та виконання колективних договорів у закладах освіти Оболонського району";

-       03.10.2016 року – "Про стан комплектації педагогічних кадрів у Печерському районі м. Києва";

-       21.12.2016 року про стан соціально-економічного захисту студентів на прикладі – "Київського національного університету технологій та дизайну".

За зверненням первинних та районних профспілкових організацій здійснювалася експертиза проектів колективних договорів та угод, правил внутрішнього трудового розпорядку навчальних закладів, посадових інструкцій, трудових договорів (контрактів), наказів та інших документів, що регулюють умови праці спілчан. Спільно з фахівцями відділу організаційної роботи здійснювалася експертиза проектів та надавалася методична допомога організаційним ланкам при розробці положень про первинні профспілкові організації.

Постійно проводилася юридична експертиза проектів нормативно-правових актів, зокрема законопроектів "Про освіту" (№3491), "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо діяльності студентських профспілок) (№3474), "Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування реалізації конституційного права людини на страйк" (№ 4133), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збільшення мінімальної заробітної плати на рівень, який відповідає фактичному прожитковому мінімуму для працездатних осіб" (№ 4900), "Про державний бюджет України на 2017 рік" (№ 5000), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 5130). За результатами вивчення документів були надіслано 34 звернення з зауваженнями та пропозиціями до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та інших. 

ОХОРОНА ПРАЦІ

Діяльність Профспілки у звітному періоді була спрямована на забезпечення контролю за виконанням вимог охорони праці та техніки безпеки відповідно до вимог чинного законодавства.

У 2016 році в закладах та установах освіти м. Києва зареєстровано 7 нещасних  випадків, пов'язаних із виробництвом.

Аналіз виробничого травматизму працівників за видами подій свідчить про те, що всі травми відносяться до падінь потерпілих (сходи, подвір’я, коридори) та внаслідок організаційних причин. Виробничі травми сталися через неуважність потерпілих під час поспішного руху коридорами, сходами та при виконанні робіт.Має місце 1 випадок травмування внаслідок нанесення тілесних ушкоджень, заподіяних сторонньою особою.

У травматичних випадках, пов’язаних із виробництвом, інвалідність не визначено. Кількість днів непрацездатності потерпілих від нещасних випадків на виробництві становить 521 (п’ятсот двадцять один) робочий день.

Не пов’язаних із виробництвом зафіксовано 9 (дев’ять) нещасних випадків, з яких 5 випадків зі смертельними наслідками (за станом здоров’я). Кількість днів непрацездатності потерпілих від нещасних випадків не пов’язаних з виробництвом становить 144 (сто сорок чотири) робочих дні.

Витрати підприємств, зумовлені нещасними випадками (без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) згідно з листком непрацездатності становлять 5553,00 грн (п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят три гривні 00 коп).

Сума штрафів, що була сплачена посадовими особами підприємств за порушення вимог законодавства з охорони праці, пов’язаних із нещасними випадками становить 220, 00 грн (двісті двадцять гривень).

Ситуація, що склалася з травматизмом обумовлена низкою причин, у тому числі через формальну організацію проведення інструктажів та недостатня робота з боку деяких керівників та посадових осіб навчальних закладів щодо створення безпечних умов праці та у побуті.  

Представник з питань охорони праці КМОППОіНУ брав участь у постійно діючому семінарі з безпеки життєдіяльності Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) для спеціалістів районних управлінь освіти. У 2016 році навчання спеціалістів проходило на базі Деснянського (ДНЗ № 176) та Голосіївського (гімназія № 59 імені О.М. Бойченка)районів столиці.

З метою створення безпечних умов для навчання та відпочинку дітей представників членських організацій КМОППОіНУ залучали у склад комісій по перевірці готовності закладів освіти м. Києва до нового 2016-2017 навчального року.

Відповідно до Положення, затвердженого постановою колегії Міністерства освіти і науки України та президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України протокол №1/6-22 від 23.01.2013, протокол № П-18-3 від 10.12.2012 проведено міський етап Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.

Рішенням колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 6/7-22 від 26.05.2016 р.) та президія ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (постанова № П-3-2 від 13.06.2016 р.). постановили:

-       визнати переможцему III категорії (вищі навчальні заклади III та IV рівнів акредитації)Всеукраїнського огляду  конкурсу та нагородити дипломом І ступеню та грошовою премією у розмірі 10000 грн трудовий колективНаціонального технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

-       нагородити Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України трудовий колектив дошкільного навчального закладу № 482 "Витоки" Подільського району.

Постановою президії КМОППОіНУ №14-4 від 03.10.2016 року за високі показники, досягнуті у виконанні умов Всеукраїнського громадського конкурсу-огляду, Почесною грамотою та грошовою винагородою у розмірі       1 тис. грн. відзначено трудові колективи:

-     дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 175 Деснянського району;

-     спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району;

-     спеціалізованого навчально-виховного комплексу "Лісові дзвіночки" з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району;

-     дошкільного навчального закладу № 482 "Витоки" Подільського району

У рамках підготовки до Дня охорони праці надано організаційну допомогу в проведенні "Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності".

  ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

  Планові заходи та нагородження профактиву

З метою реалізації програмних завдань відповідно до плану роботи з квітня 2016 р. до березня 2017 р. проведено 2 засідання ради КМОППОіНУ, 13 засідань президії ради, на яких розглядалися найбільш актуальні для нашої організації питання. Прийнято 84 постанови, з них 11 прийнято шляхом опитувального голосування.

Виходячи з того , що моральне заохочення – це визнання заслуг члена профспілки, пошани до нього, Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки постійно використовувала моральне та матеріальне заохочення профспілкових активістів. Міжчетвертим та п’ятим засіданнями ради КМОППОіНУ за плідну та сумлінну роботу, значний особистий внесок у захист соціально-економічних прав та інтересів спілчан, зміцнення і збереження профспілкової єдності, активну громадянську позицію Київською міською організацією були нагороджені 11 трудових колективів та 212осіб, з них відзнаками:

1. Київської міської організації Профспілки:

 • Почесним знаком імені Анатолія Тимчика "За зміцнення соціального партнерства" - 8 осіб;
 • Почесною грамотою:     - 31 особа, 6 трудових колективів;
 • Грамотою:                      - 62 особи;
 • Подякою:                       - 74 особи, 1 трудовий колектив;
 • Дипломом:                     - 9 осіб.                        

         2. Федерації профспілок України:

 • Почесною грамотою:     - 2 особи;
 • Подякою голови ФПУ: - 1 особа, 1 оздоровчий заклад ( у номінації "Кращий заклад оздоровлення та відпочинку дітей").

         3. Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України:

 • Почесною грамотою:     - 17 осіб, 1 організація;
 • Почесною грамотою МОНУ та ЦК Профспілки - 1 трудовий колектив;
 • Дипломом МОНУ та ЦК Профспілки - 1 трудовий колектив.

         4. Київської міської ради профспілок:

 • Грамотою – 8 осіб.

         Навчання профспілкового активу

 За словами відомого англійського філософа Френсіса Бекона, "ми стільки можемо, скільки знаємо."

Тільки ґрунтовні знання, вміння і навички, досвід та поінформованість стають надійним фундаментом у відстоюванні і захисті трудових, соціально-економічних, духовних прав та інтересів спілчан та їх організацій.

Своє завдання ми вбачали і вбачаємо насамперед у тому, щоб забезпечити профспілковим лідерам знання і практичні навички у сфері теорії і практики профспілкового руху, сформувати тип профспілкового лідера, який володів би цілим комплексом якостей, необхідних для плідної роботи первинної профспілкової організації.

Виходячи з того, що профспілкові працівники і профактивісти мають постійно оновлювати свої знання, ми постійно звертаємось до пошуків ефективних форм і методів організації та проведення занять, впровадження сучасних передових освітніх методик і технологій.

Система профспілкового навчання, підвищення його ефективності передбачає багаторівневість, безперервність навчання, обов’язковість навчання вперше обраних керівників.

            Так із квітня 2016 року до березня 2017 року було проведено:

 • 11-14.04.16 –виїзний семінар-навчання для голів районних організацій профспілки та вищих навчальних закладів в Навчально-методичному центрі профспілок Волинської області (м. Луцьк);
 • 12.04.16 – семінар-навчання для профспілкового активу КМОППОіНУ  "Відповідь профспілок на сучасні виклики. Соціальні технології – зброя в руках профспілок";
 • 28.04.16 – семінар голів первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів "Інформаційне забезпечення діяльності первинної профспілкової організації";
 • 03-04.11.16 – семінар-тренінг для членів районних Товариств молодих педагогів "Формування ефективної профспілкової команди" (team-building);
 • 13.12.16 – семінар-навчання головних спеціалістів районних організацій профспілки "Робота в табличному редакторі Excel";
 • 17-19.01.17 – семінари-навчання новообраних голів первинних профспілкових організацій закладів освіти;

Особливістю профспілкової освіти КМОППОіНУ у звітному періоді були направленість на студентську і педагогічну молодь. Тому що активна молодь – фактор успішності профспілок, вона є потужним людським та інтелектуальним ресурсом профспілкового руху, резервом для профлідерів усіх рівнів.

У сучасних умовах проблеми молоді займають важливе місце, адже в світі вона становить значну частину населення і повинна відігравати провідну роль як у громадянському суспільстві, так і в профспілковій роботі зокрема.

У КМОППОіНУ, її організаційних ланках вибудовано чітку молодіжну структуру –Товариство молодих педагогів, яке покликане здійснювати реальні заходи реформи освіти  із захисту їх прав на гідне життя, дотримання роботодавцями трудового законодавства.

Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України, як і інші профспілки, потребують притоку ініціативної молоді, особливо до виборних профспілкових органів. А для цього необхідно займатися підготовкою профспілкових "професіоналів". Інакше замість "своїх" лідерів, яких ми навчали і виростили, прийдуть запропоновані роботодавцями люди.

Сучасний молодий профлідер істотно відрізняється від профспілкових корифеїв попередніх поколінь. Сьогодні молоді профспілкові лідери зовсім нова генерація, яка має кардинально модернові погляди і підходи до профспілкової роботи.

І нехай не всі із теперішніх молодих профактивістів стануть   видатними профспілковими діячами, однак профспілковенавчання, яке вони пройдуть в КМОППОіНУ, згодиться їм в подальшому самостійному житті.

 Робота зі студентською молоддю

У звітному періоді робота з молоддю була спрямована на вирішення соціально-економічних питань студентської молоді, задоволення їх, правових, культурних, спортивних та інших інтересів.

Головне завдання, яке упродовж 2016 року потребувало в полі пильної уваги це – збереження академічних стипендій для студентів в розмірі і кількості її отримувачів, визначених ст. 62 Закону України "Про вищу освіту".

Упродовж року студентські організаційні ланки активно відстоювали права на стипендіальне забезпечення та якісну освіту, шляхом активних дій.

Перші "дзвіночки" скорочення видатків на виплату академічної стипендії з’явилися наприкінці березня 2016 року. Тоді Міністерство освіти і науки України презентувало на Колегії законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування вищої освіти (щодо економічних відносин у сфері вищої освіти)". Він передбачав виплату академічної стипендії за рахунок соціального фонду у розмірі не менше як п’ятнадцяти і не більше як двадцяти відсоткам студентів.

У знак протесту проти таких намірів Міністерства, 7 квітня 2016 року була проведена Всеукраїнська студентська акція. Завдяки їй вдалося відстояти право студентів на її отримання.

Проте, влада послідовно не відступала від своїх намірів скоротити видатки на виплату академічної стипендій.

Студентський профспілковий актив доводив свою позицію і намагався переконати керівників Міністерства фінансів України про неприпустимість скорочення видатків на академічні стипендії під час публічної дискусії з заступником Міністра фінансів Сергієм Марченком в Українському Домі,  зустрічі зМіністром фінансів України Олександром Данилюком в стінах Міністерства фінансів.

Відстоючи свої вимоги, студенти долучалися до масових акцій протесту 6 липня, 1 листопада та 8 грудня.         

Заради збереження гарантій молоді, що навчається 20 жовтня студентські профспілкові активісти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Національного університету харчових технологій, Національного технічного університету України “КПІ імені Ігоря Сікорського” під стінами Верховної Ради України провели інформаційний пікет, розповсюджуючи листівки з вимогами від студентства до депутатів Верховної Ради.     

7 грудня студентський профспілковий актив провів наступну інформаційну акцію під стінами парламенту.

Організаційні ланки виступали категорично проти законопроекту № 5130 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким Міністерство фінансів, яке як виявляється є головним рушієм освітніх реформ, провело ревізію Закону України "Про вищу освіту". А саме, скасувало гарантії, передбачені ст. 62 щодо розміру стипендіального фонду; кількості осіб, які мають право одержувати академічну стипендію та  розміру академічної стипендії.

Саме тому, 14 грудня 2016 року близько сотні студентів столичних вишів, зокрема НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, НУХТ, КНЕУ імені Вадима Гетьмана, КНУТД, НМУ імені О.О. Богомольця, НАУ, НУБіПУ, НТУ на знак протесту проти прийняття депутатами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" перекрили рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського біля стадіону “Динамо” імені Валерія Лобановського.

Студенти вимагали скасувати закон № 5130, як такий, що має антисоціальний характер та апелювали до Президента застосувати право вето на Закон України.

Натомість, 28 грудня 2016 року Кабінету Міністрів України прийняв постанову № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення". Відповідно до неї, кількість студентів, які отримуватимуть стипендію коливається  у діапазоні від 40 до 45 відсотків замість 75 відсотків, які були гарантовані Законом України “Про вищу освіту”.

Водночас,у Верховній Раді України внесенопроект Закону № 5612 від 27.12.2016 р., який передбачає, що академічні стипендії мають виплачуються не менш як 50 відсоткам і не більш як 66 відсоткам студентів (курсантів) кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії.

Виключно завдяки профспілковому тиску на владу, у Державному бюджеті на 2017 рік до 3,99 мільярда гривень збільшено видатки на академічну стипендію, проти запланованих 2 мільярдів гривень.

Внаслідок цього збільшилися розміри стипендій. Так, для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації її розмір складає – 1100 гривень, а підвищений за окремими спеціальностями – 1400 гривень; для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації відповідно – 830 та 1056 гривень на місяць. Учням професійно-технічних навчальних закладів вона виплачуватиметься у розмірі 415 гривень на місяць.

Підвищено й розміри соціальних стипендій. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів – це 377 гривень, для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації – 750 гривень, для III-IV рівнів акредитації – 1000 гривень на місяць.

 Соціальна стипендія для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, виплачуватиметься учням професійно-технічних навчальних закладів у розмірі 1000 гривень, а студентам I-IV рівнів акредитації – 2000 гривень.

Внаслідок активної позиції студентських профспілокпризначення академічних стипендій у відповідному навчальному затверджуються за погодженням з первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються.До складу стипендіальної комісії також входять представники первинних профспілкових організацій студентів. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.

До Міжнародного дня студентів проведено традиційні змагання з баскетболу серед чоловічих команд. У 2016 році відбувся ХVІІ турнір. Перемогу святкували команда Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Спільно з Фан-клубом "Динамо" (Київ) проведено 5 чемпіонат з футболу серед студентських команд Студентська ліга "Динамо". Переможцем турніру стали спортсмени Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

До Дня Києва в студентському спортивно-оздоровчому таборі "Політехнік" (НТУУ "КПІ") серед команд вишів столиці проведено традиційну спортивно-інтелектуальну гра "Лабіринт". ПеремогучестувалистудентиНаціонального медичного університету імені О.О.Богомольця.

 До Міжнародного дня студентів проведено спортивно-розважальні змагання з гри в боулінг. У минулому році перемогу святкували студенти Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

У звітному періоді було продовжено реалізацію проекту "Студентський проїзний квиток" серед студентів ВНЗ та учнів ПТУ. За цей час розповсюджено понад 550 тисяч пільгових проїзних квитків.

 За програмою "Єдиний квиток" понад 600 студентів-сиріт і студентів, позбавлених батьківського піклування, забезпечено Єдиним квитком.

До Дня святого Миколая понад 1000 дітей зі студентських сімей отримали Новорічні подарунки.

Реагуючи на виклики часу, студентська первинка повинна стати модерновою та цікавою для студентів організацією. Важливо, щоб студент бачив у ній привабливість і перспективу, як школу лідера та організацію, що може відстояти право студента на його соціально-економічні гарантії.

 Інформаційна робота

Серед основних завдань, які стояли перед Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України у звітному періоді, першочерговими були – надання освітянам достовірної, повної та оперативної інформації щодо важливих подій столичної освіти, діяльності організації та її членських  організацій.

Інформація подавалася на офіційних сайтах Київської міської організації Профспілки www.profspilka.kiev.ua та Студентської профспілкової асоціації м. Києва, яка має групу в соціальній мережі "ВКонтакте" – http://vk.com/profstudent, а також висвітлювалося профспілкове життя освітян столиці в інформаційному віснику "Єдність" , спецвипусках, буклетах тощо.

Для вдосконалення методів своєї роботи Київська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України керувалася новітніми інформаційними технологіями. Для спілчан забезпечено вільний доступ до інформаційних матеріалів та створено відповідні умови роботи з ними; користувачі сайту можуть самостійно опрацьовувати інформаційні матеріали, кожен з відвідувачів має можливість отримати кваліфіковані поради та консультації щодо пошуку та опрацювання необхідної інформації.

З березня 2016 року до березня 2017 року відділом інформаційної роботи було продовжено співпрацю з редакціями періодичних видань столиці, прес-службами профільних веб-ресурсів України із обміну та поширенню новин галузі "Освіта". Найчастіше новини КМОППОіНУ висвітлювалися на ТРК "Київ", телеканалах "Сіті", "СТБ", "Рада", "Інтер", "Новий канал", "Gamma", "ICTV", "Перший національний", "Перший діловий канал", на радіостанції "Київ", ТРК "Ера", "Голос Києва"; у газетах "Хрещатик", "Українська правда", "Вечірній Київ", "Освіта", "Профспілкові вісті", "Київські профспілки", "Дзеркало тижня", ; на офіційних сайтах Федерації професійних спілок України, ЦК Профспілки, Кабінету Міністрів України, Київської міської державної адміністрації, Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА), Київської Малої академії наук, на порталах osvita.ua, Освітній портал та korrespondent.net. Голова КМОППОіНУ Олександр Яцунь брав участь у численних брифінгах і круглих столах для ЗМІ, враховуючи прес-конференції, організовані провідними інформаційними агенціями України "УНІАН", "Інтерфакс", "Укрінформ".

Також було здійснено ряд домовленостей з модераторами найбільш популярних освітянських і профспілкових Інтернет-порталів щодо використання інформаційних матеріалів із обов’язковим гіперпосиланням на сайт і повною назвою організації, що сприяло резонансному підвищенню кількісних показників відвідування сайту КМОППОіНУ.

У ході роботи попередньо анонсувалися різноманітні заходи, здійснювалися розсилка прес-релізів, персональні запрошення та загальна акредитація представників національних та регіональних засобів масової інформації.

До Нового року було розроблено та видруковано профспілковий календар для освітян столиці.

У звітному періоді в ІВ "Єдність" були розміщені публікації про такі важливі заходи, як Всеукраїнська студентська акція протесту, Всеукраїнський марш протесту і пікетування та мітинги біля Кабінету Міністрів і Верховної Ради України у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на газ і комунальних тарифів, літня оздоровча кампанія-2016, зміни системи виплати стипендій, Велика педагогічна рада освітян міста Києва та Київської області, зустріч голови Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України з Прем’єр-міністром України, підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, тактика дій профспілки з соціально-економічного захисту освітян, навчання резерву профспілкових кадрів тощо.

Окрім того, для молодих педагогів, вихователів, викладачів, студентів й аспірантів педагогічних вищих навчальних закладів столиці Київською міською організацією Профспілки освіти і науки України було проведено конкурс «Формула успіху молодого вчителя». Учасники послуговувалися різними жанрами журналістики і белетристики: художні нариси, есе, публіцистичні статті, поезії; інтерв’ю. Творчі роботи переможців конкурсу були опубліковані в інформаційному віснику "Єдність".

Сайт www.рrofspilka.kiev.ua максимально оптимізовано для пошукових систем. Сторінку налаштовано під вимоги різних Інтернет-провідників (браузерів) та комп’ютерів, тобто коректно працює як зі стаціонарними ПК, так і з мобільними пристроями: ноутбуками, планшетами або мобільними телефонами.

В середньому за рік сайт відвідало понад 450 тисяч осіб, які переглянули 1 млн 640 тис сторінок.

У рейтингу відвідування ресурсу по містах України лідирують Київ –31,1 %,  Дніпропетровськ – 7,9 %, Харків – 6,3 %, Львів – 4,2 %, Херсон – 3,7 %, Полтава – 3,6 %, Житомир – 3,4 %, Запоріжжя – 2,9 %, Івано-Франківськ – 2,5 %.

На сьогодні середньостатистична відвідуваність сторінки www.рrofspilka.kiev.ua  становить близько 2200 осіб у день.

Активно функціонують розділи сайту. Зокрема, "Соціально-економічний захист" містить наступні підрозділи: "Колективний договір", "Охорона праці", "Пенсійне забезпечення", "Нормативно-правова база", "Юридичні консультації", "Захист персональних даних". Розділ "Оргмасова робота" включає в себе: "Статутні документи", "Положення та інструкції", "Методичні рекомендації", "Документи до нагородження". Що власне і складають інформаційну електронну базу профспілкового активіста.

Розповсюдження актуальної інформації сприяє формуванню позитивного іміджу профспілки, популяризує досягнення КМОППОіНУ та її членських організацій, демонструє результати роботи і мотивує до профспілкового членства.

 Оздоровлення дітей працівників освіти м. Києва

Організація літнього дитячого оздоровлення - постійно на контролі Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, адже це одна з передумов забезпечення міцного здоров’я підростаючого покоління, реальна  можливість змістовно і з користю провести літні канікули  для більшості школярів.

До початку оздоровчого періоду була проведена значна організаційна та фінансова робота. Питання підготовки, готовності та функціонування, створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих оздоровчих закладах, заслуховувались на засіданнях  президії ради Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України. Апарат КМОППОіНУ постійно здійснював контроль за процесом перебування дітей в дитячих оздоровницях, дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил техніки безпеки.

Реформування загально-обов'язкового державного соціального страхування, яким призупинено фінансування дитячого оздоровлення призвело до того, що всі витрати, пов'язані з придбанням дитячих путівок лягли на профспілковий бюджет та батьків. Зростання вартості енергоносіїв, продуктів харчування, палива, медикаментів спричинили зростання вартості путівки.

Враховуючи об'єктивні причини, у 2016 році організаційними ланками КМОППОіНУоздоровлено 1569 дітей:

в Івано-Франківській області – 779 дітей, з них:

-ДЗСТ ЛОК "Карпатські зорі" (м. Косів)        – 570 дітей;

- ДЗСТ ЛОК "Верховина" (смт Верховина)      – 209 дітей;

в Одеській області:

- ТОВ "КО "Сонячний берег" (смт Сергіївка) – 790 дітей.

У першочерговому порядку на оздоровлення направлено  дітей, що відносяться до пільгових категорій, визначених Законом України "Про оздоровлення і відпочинок дітей". Безкоштовно оздоровлено – 17 дітей.

Тривалість оздоровчої зміни становила – 21 день. 

Загальна сума коштів на оздоровлення становить - 8862,6 тис. грн, з них:

- з міського бюджету 6223,0 тис. грн,

 - з профспілкового бюджету 886,3 тис. грн,

 - батьківська плата – 1753,3 тис. грн.

У 2016 році почав працювати Електронний реєстр оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва, який дав можливість відслідковувати кількість та категорії  дітей, які направлені  на відпочинок.

Продовжено роботу "Школи вожатих". Педагогічну практику вожатими в ТОВ "КО "Сонячний берег"пройшли 52 студента НПУ імені М.П. Драгоманова.

Всього за літо від КМОППОіНУ до дитячих оздоровниць для роботи вихователями та координаторами направлено 52 педагога.

За підсумками Всеукраїнського огляду профспілок на кращу організацію оздоровлення й відпочинку дітей влітку 2016 року КМОППОіНУ нагороджена Почесною грамотою ФПУ у номінації "Батьківська турбота" та Почесною грамотою ЦК Профспілки.

          ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2016 року фінансово - економічна діяльність  Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України  спрямовувалася  на підвищення рівня контролю за використанням коштів профспілкового бюджету та надання практичної допомоги з питань фінансової діяльності.

Важливим напрямком роботи впродовж звітного періоду залишалося  підвищення рівня професійних знань головних бухгалтерів та бухгалтерів організаційних ланок КМОППОіНУ.

Проведено заходи з програмного забезпечення та постійної модернізації програмного комплексу для організаційних ланок КМОППОіНУ з метою складання звітів до податкової інспекції та державних фондів на електронних носіях. З метою створення інформаційної системи управління бюджетними коштами закладів та установ освіти впроваджено модернізовану програму "Бюджет міста".

КМОППОіНУ всіляко сприяла підвищенню професійного рівня працівників первинних профспілкових організацій, які перебувають на обліку.

Зокрема, для головних бухгалтерів та бухгалтерів первинних профспілкових організацій у звітному періоді проведено семінари, на яких були висвітлені наступні питання:    

- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зі змінами та доповненнями;

- Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" зі змінами та доповненнями;

- оподаткування доходів профспілкових організацій відповідно до Податкового Кодексу України;

- профспілкові організації з огляду чинного законодавства (реєстрація, ліквідація, подання звітності);

- особливості  бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях;

- облікова політика в профспілках;

- оформлення первинних документів (договори, рахунки, акти виконаних робіт, кошториси;

- основні засоби (порядок введення в експлуатацію, списання, інвентаризація);

- касові та розрахункові операції, розрахунки з підзвітними особами;

- зміна бухгалтера та передача документів;

- зберігання та знищення бухгалтерських документів;

- відповідальність керівників та головних бухгалтерів за складання звітності;

- перевірки фінансової діяльності профспілкових організацій ревізійними комісіями та контролюючими органами;

- оскарження рішень контролюючих органів;

- оподаткування виплат, які здійснюють профспілкові організації;

- застосування податкових консультацій;

Учасникам семінарів підготовлено та надано на електронних носіях відповідні методичні матеріали;

Упродовж звітного періоду проводилася консультаційно-роз’яснювальна робота з питань:

- порядок організації та ведення бухгалтерського обліку в організаціях, які не мають штатних працівників;

- порядок перереєстрації профспілкових організацій в податковій інспекції та отримання статусу неприбутковості відповідно до норм чинного законодавства.

- порядок надання статусу неприбуткової профспілкової організації;

- порядок витрачання коштів, що надійшли як безповоротна фінансова допомога, благодійна допомога, цільова допомога.

Відповідно до плану роботи КМОППОіНУ 1 раз на місяць доводилися до відома голів та головних бухгалтерів профспілкових організацій галузі постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України та інші законодавчі акти з питань оподаткування, відрахувань у державні фонди, діяльності неприбуткових організацій та з інших питань, які  стосуються фінансової діяльності.

Щомісячно проводився облік профспілкових внесків, що надходили на адресу КМОППОіНУ.

За звітний період систематично підводилися підсумки фінансової діяльності та виконання кошторису КМОППОіНУ (щомісячно) та кошторису КМОППОіНУ в цілому (2 рази на рік).

Вказані звіти розглядалися та затверджувалися на президії ради КМОППОіНУ.

Протягом року здійснювався постійний контроль за витрачанням коштів, наданих КМОППОіНУ підвідомчим профспілковим організаціям на проведення статутної діяльності.

Щомісячно та щоквартально надавалися звіти до районних фондів, податкової інспекції, до ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та до Київської міської ради профспілок.

Відповідно до рішення президії ради КМОППОіНУ в 2016 р. було залучено бюджетні кошти на оздоровлення дітей працівників галузі  безпосередньо на розрахунковий рахунок КМОППОіНУ.

Це дало змогу створити при раді КМОППОіНУ тендерний комітет для вибору оздоровчих закладів, що дійсно відповідають тим вимогам, які необхідні для якісного відпочинку та оздоровлення дітей та, найголовніше, гарантованого виділення асигнувань з міського бюджету.  

В результаті було отримано та використано кошти на часткове фінансування вартості послуг з оздоровлення дітей з міського бюджету в розмірі 6223005,60 грн.

З коштів профспілкового бюджету Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України для часткового фінансування послуг з оздоровлення дітей у 2016 році було виділено 443129,40 грн.

Інформацію про оздоровлення дітей працівників галузі викладено нижче в додатку № 1. 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

про проведення оздоровлення  дітей працівників галузі (освіти) влітку 2016 р.

Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України

п/п

Назва оздоровчого закладу

Зміни

Кіл-сть дітей в зміну, чол.

К-ть днів оздоровлення  за зміну

Вартість одного

дня оздор.

грн.

Вартість оздоровлення 1 дит. грн.

Часткова (батьківська)

плата  за  оздор.

1 дитини

грн.

Всього часткова (батьківська) плата за послуги по оздоровленню

 

грн.

Фінансування з коштів Міського бюджету грн.

Фінансув.з коштів проф.бюджету КМОППОіНУ  грн

Фінансувз коштів проф.бюджету первинних  проф.організ. грн.

кіл-сть  дітей, які отримали безкоштовні путівки

Загальна вартість  послуг з оздоровлен.  грн.

Кіль-кість

Терміни

 

ТОВ Курортне об'єднання "Сонячний берег"

Одеська обл.м.Білгород-Дністровський, курорт Сергіївка , вул. Гагаріна, 1.

I

02.06.16 - 22.06.16

130

21

266,00

5586,00

1117,20

139650,00

513912,00

36309,00

36309,00

5

726180,00

II

24.06.16 - 14.07.16

260

289354,80

1017769,20

72618,00

72618,00

1

1452360,00

III

16.07.16  – 05.08.16

260

290472,00

1016652,00

72618,00

72618,00

 

1452360,00

IV

07.08.16 – 27.08.16

140

153056,40

550779,60

39102,00

39102,00

3

782040,00

Всього:

790

 

872533,20

3099112,80

220647,00

220647,00

9

4412940,00

 

Приватне Івано-Франківське обласне  акціонерне товариство по туризму та екскурсіях «Івано-Франківськтурист»

I

02.06.16 - 22.06.16

142+52

21

272,00

5712,00

1142,40

221625,60

775689,60

55406,40

55406,40

 

1108128,00

II

24.06.16 - 14.07.16

143+52

220483,20

781972,80

55692,00

55692,00

2

1113840,00

III

16.07.16  – 05.08.16

143+53

221625,60

785971,20

55977,60

55977,60

2

1119552,00

IV

07.08.16 – 27.08.16

142+52

217056,00

780259,20

55406,40

55406,40

4

1108128,00

Всього:

570+209

 

880790,40

3123892,80

222482,40

222482,40

8

4449648,00

Всього за літній період 2016р.

1569

 

1753323,60

6223005,60

443129,40

443129,40

17

8862588,00

 Фінансовий відділ  КМОППОіНУ проводив фінансові розрахунки за послуги з оздоровлення дітей з оздоровчими закладами та контролював фінансові розрахунки з членськими профспілковими організаціями (батьківську плату за послуги з оздоровлення дітей та часткову оплату вартості послуг з оздоровлення дітей виділену з профспілкових бюджетів членських організацій КМОППОіНУ), підводив підсумки оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих закладах, що підтверджується актами звірки з оздоровчими закладами, Департаментом освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА).

Фінансову діяльність КМОППОіНУ за 2016 рік перевірено ревізійною комісією КМОППОіНУ.

За результатами перевірки ревізійної комісії порушень не виявлено.

 

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

18.червня

Ювіляри 06.2020

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці