Авторизація|

ПРАЦЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: ПРАВА, ГАРАНТІЇ, ОБМЕЖЕННЯ

Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Конституції України)Неповнолітні мають рівне з іншими громадянами право на працю.Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Разом з тим, в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні користуються пільгами, встановленими законодавством України.

Проживання в студентських гуртожитках: правові аспекти

Проживання в студентських гуртожитках: правові аспектиЯкі документи регулюють режим роботи гуртожитку, права та обов’язки Студентів, що проживають у ньому?

Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов'язки визначаються Положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу, розробленим у ВНЗ на підставі Типового ППО студентів.

Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, які затверджуються керівником ВНЗ за погодженням з органами студентського самоврядування та ППО студентів.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

Таким чином, при виникненні спірних ситуацій під час проживання у гуртожитку Студентові необхідно, в перу чергу, звертатися до Положення про студентський гуртожиток та Правил внутрішнього розпорядку.

Звільнення працівника, який на момент звільнення перебував на «лікарняному»

Звільнення працівника, який на момент звільнення   перебував на «лікарняному»  Статтею 40 Кодексу законів про працю України встановлено заборону звільнення працівника в період його тимчасової непрацездатності та відпустки. Проте таке обмеження стосується тільки звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Оскільки звільнення працівника за власним бажанням не є звільненням з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, звільнення за власним бажанням в період тимчасової непрацездатності чи відпустки (ст. 38, 39 КЗпПУ) допускається.

Щодо оплати листка тимчасової непрацездатності працівникові, якого було звільнено, надане роз’яснення Міністерства соціальної політики України від 27.04.2012 р. № 70/06/186-12. Зазначено, що звільнення працівника за власним бажанням, який захворів у період роботи, не позбавляє його права на оплату листка непрацездатності. Відповідно до статті 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" право на матеріальне забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням непрацездатності в період роботи, включаючи і день звільнення.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці