Авторизація|

СКАСУВАННЯ ДОПЛАТ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ- ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА!

Новини, Оплата праці | 17 квітня 2020

СКАСУВАННЯ ДОПЛАТ ЗА ОКРЕМІ ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ- ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА!

Наразі керівникам закладів освіти надходять рекомендації щодо нездійснення оплати педагогічним працівникам під час карантину за завідування кабінетом, класне керівництво, перевірку зошитів, скасування надбавки за складність і напруженість у роботі. Окрім того, поширюється інформація про необхідність оплати праці практичних психологів, соціальних педагогів, педагогів-організаторів, керівників гуртків, музичних керівників закладів освіти з розрахунку 2/3 посадового окладу.

ВИПЛАТА «ОЗДОРОВЧИХ» ПРИ НАДАННІ ВІДПУСТКИ

Новини, Оплата праці | 10 квітня 2020

ВИПЛАТА «ОЗДОРОВЧИХ» ПРИ НАДАННІ ВІДПУСТКИ

Відповідно до вимог частини четвертої статті 115 Кодексу законів про працю України та частини першої статті 21 Закону України “Про відпустки” заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки. У зазначеній нормі йдеться про календарні дні як зазначено в листі Міністерства праці та соціальної політики України “Щодо порядку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки” від 26.06.2009 р. № 155/13/116-09.

Оплата простою в закладах освіти має здійснюватися в розмірі середньої заробітної плати

Новини, Оплата праці | 9 квітня 2020

Оплата простою в закладах освіти має здійснюватися в розмірі середньої заробітної плати

У спільному листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-162 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України № 02-5/202 від 17.03.2020 «Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину» міністерство та ЦК Профспілки наголошується на необхідності збереження за працівниками на період карантину середньої заробітної плати. У роз’ясненні МОН (лист від 13.03.2020 №1/9-161) також йдеться про те, що на період карантину за працівниками зберігається середня заробітна плата. При цьому оплата праці педагогічних працівників закладів освіти у випадках, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від них причин (епідемії тощо), має здійснюватися із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації.

Оплата праці педагогічних працівників, що працюють за сумісництвом, під час карантину

Новини, Оплата праці | 12 березня 2020

Оплата праці педагогічних працівників, що працюють за сумісництвом, під час карантину

У зв’язку з чисельними зверненнями щодо оплати праці педагогічних працівників, що працюють за сумісництвом, під час карантину, повідомляємо наступне. Робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюється постановою Кабінету Міністрів України "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 03.04.93 р. № 245 та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінфіну від 28.06.93 р. № 43.

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладівМіністерство освіти і науки України у листі від 07.03.2018 р. № 1/11-2666 надало роз’яснення щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі. Зокрема, у листі зазначається, що з 1 вересня 2014 року в спеціальних закладах загальної середньої освіти поетапно впроваджуються нові навчальні плани, які розраховані на те, що в структурі початкової школи є підготовчий та 1–4 класи, що дозволяє забезпечити дітям достатню кількість часу і для засвоєння навчального матеріалу, і для корекційно-розвиткової роботи. Незважаючи на те, що підготовчі класи були відкриті, умови оплати праці вчителів у таких класах відрізнялись від умов оплати праці вчителів 1–4 класів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 р. № 72 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності», відповідно до яких встановлено доплати для вчителів підготовчих класів спеціальних шкіл за класне керівництво і за перевірку зошитів та письмових робіт. Завдяки цьому усунута нерівність в оплаті праці тих вчителів, які працюють в підготовчих класах спеціальних шкіл.

Відтепер вчителі в підготовчих класах спеціальних закладів загальної середньої освіти також мають отримувати доплати 20 % за класне керівництво і 15 % за перевірку зошитів та письмових робіт.

Щодо строків виплати заробітної плати

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України керівник установи, організації (уповноважена ним особа), як сторона трудового договору, зобов'язані виплачувати працівникові заробітну плату в строки і терміни, визначені чинним законодавством і колективним трудовим договором.

 Кодексом законів про працю (ст. 115) та Законом України "Про оплату праці" (ст. 24) передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному трудовому договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Виплата грошової компенсації при звільненні працівника

Новини, Оплата праці | 25 вересня 2014

Виплата грошової компенсації  при звільненні працівникаСтаттею 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці. Проте, не зважаючи на заборону, встановлену вищевказаною статтею, на практиці непоодинокими є випадки ненадання працівникам щорічних відпусток протягом 3 - 5 та більше років.

Повернуто доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників

Новини, Оплата праці | 6 травня 2014

Повернуто доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівниківЗа наполяганням профспілкової сторони та соціальних партнерів (Профільний комітет ВР та МОН України), 23 квітня 2014 р. Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 128, якою вніс зміни до заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету затверджених постановою КМУ від 1 березня 2014 р. № 65.

Вказаними змінами вихователям, помічникам вихователів, учителям повернута доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

Крім того надано право здійснення заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам.

Актуальні питання оплати праці освітян

Новини, Оплата праці | 22 квітня 2014

Актуальні питання оплати праці освітянПунктом 12 Додатку до постанови  Кабінету Міністрів України № 65 від 01.03. 2014 року «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» передбачено припинення встановлення доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників.

У зв’язку з тим, що більшість працівників навчальних закладів поряд з основною роботою виконують додаткову роботу на умовах сумісництва, суміщення, розширеної зони, виконують обов’язки тимчасово відсутніх працівників, надаємо роз’яснення цих понять.

З 1 квітня введено в дію закон про запобігання фінансової катастрофи

З 1 квітня введено в дію закон про запобігання фінансової катастрофиОсновні положення  Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»:

  1. Розмір допомоги при народженні дитини

З 1 липня 2014 року допомога при народженні дитини встановлена у розмірі 41 280 гривен, виплата якої здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Нагадаємо:наразі допомога при народженні дитини нараховується, виходячи із прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини в сумі:

Щодо економії державних коштів та недопущення втрат бюджету

Новини, Оплата праці | 27 березня 2014

Щодо економії державних коштів та недопущення втрат бюджету01 березня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв постанову № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету". Зазначеною постановою затверджено заходи щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету. Крім того, органам місцевого самоврядування рекомендовано затвердити протягом місяця заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Які доходи підлягають індексації?

Новини, Оплата праці | 11 січня 2014

Індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру:

-       пенсії (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень до пенсії, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги на прожиття, державної допомоги та компенсаційних виплат, крім тих, які зазначені нижче), щомісячне довічне грошове утримання, що виплачується замість пенсії;

-       стипендії;

-       оплата праці найманих працівників підприємств, установ, організацій у грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер;

-       грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби;

Зарплати і надбавки освітянам профінансовано і буде виплачено до кінця року

Новини, Оплата праці | 30 грудня 2013

Зарплати і надбавки освітянам профінансовано і буде виплачено до кінця рокуОсвітянам столиці 30 і 31 грудня виплатять заробітну плату і муніципальні надбавки в повному обсязі. Про це під час прес-конференції заявив в.о. голови КМДА Анатолій Голубченко.

У роботі брифінгу взяв участь голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь, який підкреслив важливість муніципальної надбавки для столичних педагогів.

Пропозиції Профспілки щодо виплати зарплат і надбавки

Новини, Оплата праці | 26 грудня 2013

 

24 грудня 2013 року відбувся брифінг організований в.о. голови КМДА Анатолієм Голубченком, в якому взяв участь голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь. Тема брифінгу: «Ситуація з виплатами заробітної плати і муніципальної надбавки».

Під час зустріч Олександр Михайлович запропонував три кроки із виходу ситуації, що склалася.

А саме:

 

Відповідь Держказначейства щодо перерахування коштів

Відповідь Держказначейства щодо перерахування коштівВідповідь Державної казначейської служби України щодо затримки перерахування коштів за захищеними видатками державного бюджету.

Державна казначейська служба на виконання доручень Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України розглянула лист Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України щодо затримки перерахування коштів.

Позиція міської організації Профспілки освітян про затримку виплати заробітної плати працівникам ВНЗ


Позиція міської організації Профспілки освітян про затримку виплати заробітної плати працівникам ВНЗЗа інформацією від первинних профспілкових організацій склалася гостра ситуація з виплатою заробітної плати працівникам і стипендій студентам вищих навчальних закладів м. Києва.
Це пов’язано з тим, що територіальні відділення Державної казначейської служби України в м. Києві блокують платежі за фінансовими зобов'язаннями ВНЗ.
Це пов’язано з тим, що територіальні відділення Державної казначейської служби України в м. Києві блокують платежі за фінансовими зобов'язаннями ВНЗ.






Заробітна плата

Закон України "Про оплату праці"

Закон України " Про індексацію грошових доходів населення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек".

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. N 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників"

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. N 882 "Питання стипендіального забезпечення"

Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04."Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" 

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці