Авторизація|

Відповіді на питання учасників загальних зборів профспілкового активу КМОППОіНУ

Відповіді на питання учасників загальних зборів профспілкового активу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, що відбулися 27 вересня 2011 року

 

.– Працюю за контрактом в університеті до 31.08.2012 року. Отримую наукову пенсію. Яким чином буде нараховуватися пенсія при укладенні нового контракту?

Виплата науковим, науково-педагогічним працівникам у період роботи на посадах, які дають право на її призначення, здійснюється в розмірі «трудових» пенсій, обчислених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Зазначений порядок виплати пенсій не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію та які влаштувалися на роботу до набрання чинності Закону. При цьому, якщо науково-педагогічного працівника, якому призначено виплату пенсії та з яким укладено контракт до введення в дію Закону (до 01.10.2011 року), буде звільнено з посади, а потім прийнято, - в період роботи на посадах, які дають право на наукову пенсію, йому виплачуватиметься «трудова» пенсія. Якщо ж працівникові буде продовжено строк дії трудового договору (тобто працівника не буде звільнено з подальшим прийомом на роботу), виплата наукової пенсії йому не припинятиметься.

 

– Чи може пенсіонер, якому при призначенні пенсії, виплачена грошова допомога, залишатися працювати в даній установі?

Законом не передбачено обмежень щодо подальшого працевлаштування особи, якій призначено пенсію за віком та виплачено грошову допомогу. Разом з тим, порядок обчислення стажу, який дає  право  на  призначення

грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги встановлюватиметься Кабінетом Міністрів України.

 

– Чи зараховуються для нарахування пенсії науково-педагогічного працівника заробітна плата по внутрішньому сумісництву за виконання науково-дослідних робіт в тій же організації, де зберігається його трудова книжка, тобто по основному місцю роботи?

Законом не встановлено заборони на врахування заробітної плати за роботу, виконану за основним місцем роботи на умовах сумісництва. Єдиним обмеженням щодо врахування заробітної плати є те, що при обчисленні пенсії враховується заробітна плата наукового працівника за основним місцем роботи (ч. 5 ст.24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

У ч. 5 статті 24 цього Закону йдеться про врахування для обчислення пенсії заробітної плати за основним місцем роботи, а не про заробітну плату, отриману за основною посадою.

Поняття «основна робота», і «основне місце роботи» – не є тотожними. Це випливає із, визначення основної роботи та роботи за сумісництвом витікає із Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43. Так, сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної роботи, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час, як в одному, так і на іншому підприємстві, в установі, організації.

Визначення місця роботи витікає із норми пункту 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58, яким встановлено, що на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем основної роботи .

В нормативних документах Міністерства праці і соціальної політики України приводиться визначення «основного місця роботи» – «там, де знаходиться трудова книжка» (наказ від 12.12.2003 р. № 180).

Крім того, Пунктом 10 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20 грудня 1993 року N 455, також встановлено, що на осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника власником або уповноваженим ним органом за місцем основної роботи .

Таким чином, відмова органів Пенсійного фонду України у зарахуванні заробітної плати науково-педагогічного працівника, отриманої за суміщенням чи сумісництвом за основним місцем роботи, є такою що грубо порушує законні права та інтереси працівників та є підставою для звернення до суду.

 

 

– Чи має обмеження навантаження працюючого пенсіонера?

Законодавством не передбачено обмеження обсягу педагогічного навантаження для пенсіонерів, які працюють.

 

 

– З 1985р. по 1989 р. я навчалася в педучилищі. До цього ніде не працювала. Чи навчання в педучилищі зараховується до загального страхового стажу,  при виході на пенсію за вислугу років?

За нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року, який діяв в Україні до 1 січня 2004 року (нині застосовується тільки в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років), до стажу роботи, що давав право на трудову пенсію, зараховувався як стаж фактичної роботи на підприємстві, в установі, організації, так і час навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі та ін. До 2004 року стаж роботи обраховується на підставі записів у трудовій книжці (періодів навчання – також на підставі записів у дипломі).

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, згідно з яким обраховується страховий стаж, тобто такий стаж, за який сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду.

Отже, період навчання до 2004 року може бути врахований до стажу для призначення пенсії, а період навчання після 1 січня 2004 року зарахується до страхового стажу лише за умови сплати студентами страхових внесків до Пенсійного фонду. Розмір такого внеску визначається спеціально укладеним договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і становить суму не менше мінімального страхового внеску, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір страхового внеску, установленого законом.

 

 

– В університетах викладачі-пенсіонери щороку зараховуються на роботу з 1 вересня по 31 серпня за контрактом, тобто на 1 рік. По закінченню контракту пенсіонер вважається звільненим?

При закінченні контракту працівник може бути:

- звільненим;

- з ним може бути укладено безстроковий трудовий договір чи трудовий договір (у тому числі контракт) на новий строк;

- йому може бути продовжено термін дії попереднього контракту (без звільнення з роботи та подальшого прийому на роботу).

При цьому, якщо науково-педагогічного працівника, якому призначено виплату пенсії та з яким укладено контракт до введення в дію Закону (до 01.10.2011 року), буде звільнено з посади, а потім прийнято, - в період роботи на посадах, які дають право на наукову пенсію, йому виплачуватиметься «трудова» пенсія. Якщо ж працівникові буде продовжено строк дії трудового договору (тобто працівника не буде звільнено з подальшим прийомом на роботу), виплата наукової пенсії йому не припинятиметься.

 

– Чи буде враховуватися навчання в аспірантурі в страховий стаж? (Людина перед аспірантурою 1 рік працювала).

За нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення" до стажу роботи, що давав право на трудову пенсію, зараховувався час навчання в аспірантурі. Стаж роботи обраховувався на підставі записів у трудовій книжці.

З 1 січня 2004 року набув чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року, згідно з яким обраховується не стаж трудової діяльності, а страховий стаж, тобто такий стаж, за який сплачувались страхові внески до Пенсійного фонду.

Отже, період навчання в аспірантурі до 2004 року враховується до стажу для призначення пенсії, а період навчання після 1 січня 2004 року зарахується до страхового стажу лише за умови сплати студентами страхових внесків до Пенсійного фонду.

 

 

– Чи матиму право після 55 років працювати із збереженням пенсії за вислугу років?

 

Згідно зі статтею 7 Закону України “Про пенсійне забезпечення” пенсія за вислугу років призначається лише за умови залишення роботи, яка дає право на таку пенсію. Якщо пенсіонер, якому призначено пенсію за вислугу років, у подальшому влаштовується на роботу, що дає право на цей вид пенсії, виплата пенсії призупиняється на весь час роботи.

Якщо в період одержання пенсії за вислугу років особа досягає пенсійного віку, можна звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою про призначення пенсії за віком. Тільки за таких умов після досягнення пенсійного віку можна працювати на посаді, що дає право на пенсію за вислугу років. Сам факт досягнення пенсійного віку такого права не дає.

 

– Чи зараховується навчання у ВНЗ до педагогічного стажу? Чи матиму можливість піти на пенсію за вислугу років?

Період навчання у вищому навчальному закладі не зараховується до педагогічного стажу для виходу на пенсію за вислугу років.

 

 

– Якщо 55 років виповнюється 23 вересня 2011 року, раніше пенсії не отримувала, чи отримаю 10 посадових окладів?

Особи, які народилися до 30 вересня 1956 року включно, мають право на призначення пенсії за віком після досягнення ними 55-річного віку.

При призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення, особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах  та установах державної  або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислуг років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

 

– Чи передбачає законопроект 9127 перехід в ручне управління (а фактично ліквідацію) оплати надбавки до пенсії особам,  які мають особливі заслуги перед вітчизною, нагороджені орденами СРСР)?

Проектом Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» передбачається внесення змін до ст. 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Згідно з запропонованим проектом як і раніше надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, особам які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виплачується у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Разову грошову допомогу, передбачається виплачувати цим громадянам щороку до 5 травня, у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України.

 

– Чи має значення саме безперервний стаж 25 років при виході на пенсію за вислугу років?

При підрахунку стажу роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років, допускається підсумовування періодів роботи на посадах, які дають право на цей вид пенсії.

 

– Чи можна отримати пенсію за вислугу років, маючи педагогічний стаж 29 років, чи лише маючи 25 років?

Пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту призначаються при наявності спеціального стажу роботи не менше 25 років. Таким чином, працівник, який має 25 і більше років стажу на посадах, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 04 листопада 1993 року № 909 „Про Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років”, може вийти на пенсію за вислугу років.

 

– Чи маю я право за віком піти на пенсію у 55 років, працюючи вихователем?

Згідно з новим Законом жінки мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

До досягнення 60-річного віку право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

- 55 років - які народилися до 30 вересня 1956 року включно;

- 55 років  6  місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року до 31 березня 1957 року;

- 56 років - які народилися з 1 квітня 1957 року до 30  вересня 1957 року;

- 56 років 6  місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року до 31 березня 1958 року;

- 57 років - які народилися з 1 квітня 1958 року до 30  вересня 1958 року;

- 57 років 6  місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року до 31 березня 1959 року;

- 58 років - які народилися з 1 квітня 1959 року до 30  вересня 1959 року;

- 58 років 6  місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року до 31 березня 1960 року;

- 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року до 30  вересня 1960 року;

- 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року;

- 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року до 31 грудня 1961 року.

Мінімальний страховий стаж для призначення пенсії – 15 років.

 

– Якщо я відпрацювала 25 років в ДНЗ та за цей час двічі була у декретній відпустці, чи матиму право на виплату 10 пенсій, якщо ще відпрацюю 5 років?

При призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення, особам, які на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах  та установах державної  або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислуг років і мають страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) на таких посадах, якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

 

– Коли буде нараховуватися 1% доплати до пенсії особі, яка має більше 30 років страхового стажу?

Відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком.

Таким чином, пенсіонерам, яким з 1.10.2011 року буде призначена пенсія, збільшення пенсії на 1 відсоток відбуватиметься з дня набуття працівником 31 року страхового стажу.

По темі:Інформація
Користувачі в групі Відвідувачі, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці