Авторизація|

З 1 квітня введено в дію закон про запобігання фінансової катастрофи

З 1 квітня введено в дію закон про запобігання фінансової катастрофиОсновні положення  Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»:

  1. Розмір допомоги при народженні дитини

З 1 липня 2014 року допомога при народженні дитини встановлена у розмірі 41 280 гривен, виплата якої здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами.

Нагадаємо:наразі допомога при народженні дитини нараховується, виходячи із прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, установленого на день народження дитини в сумі:

Гарантії працівників при залученні до роботи у вихідні дні

Новини, Робочий час | 24 грудня 2013

Гарантії працівників при залученні до роботи у вихідні дніВідповідно до ст. 71 КЗпП України робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і лише у виняткових випадках, а саме:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у подальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця і тільки з дозволу профспілкового комітету установи.

Встановлення та виконання обов’язків класного керівника

Новини, Робочий час | 17 жовтня 2013
Встановлення та виконання обов’язків класного керівникаКласним керівником може бути педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.
Діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу регулюється Положенням про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року.Варто пам’ятати, що класний керывник – це не посада, а тому оплата праці,

Умови роботи за сумісництвом в державних навчальних закладах

Новини, Робочий час | 14 жовтня 2013
Умови роботи за сумісництвом в   державних навчальних закладахСумісництвом є виконання, крім своєї основної, іншої роботи на умовах трудового договору на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи у вільний від основної роботи час.
Робота за сумісництвом регулюється Кодексом законів про працю України, постановою КМУ від 3 квітня 1993 р. №245 "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій", Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. №43.
У минулому поширеною була практика, коли від працівника під час оформлення на роботу за сумісництвом вимагали довідку про режим робочого часу за основним місцем роботи. На сьогодні для роботи за сумісництвом подання такої довідки не є обов’язковим, згоди власника або уповноваженого ним органу за місцем основної роботи також отримувати не потрібно.

Щодо права працівників управлінь освіти – державних службовців на викладацьку діяльність в основний робочий час

Новини, Робочий час | 10 вересня 2013
Щодо права працівників управлінь освіти – державних службовців   на викладацьку діяльність в основний робочий часСтаттею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлені обмеження для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Так, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 7 вищезазначеного Закону особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється займатися іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці