Авторизація|
Ольга

Працюю вчителем.У квітні оформлюю пенсію за віком.Чи увійде у стаж декретна відпустка (період 1999-2005 роки), 3 роки з якої по догляду за дитиною, а ще 3 роки по медичним показникам через медкомісію? Чи зараховується до стажу навчання у інституті?

Профспілка: Час догляду за дитиною у період до 01.01.2004 року зараховується до страхового стажу непрацюючій матері (до досягнення нею 3-річного віку) чи працюючій особі, якій у встановленому законом порядку надана відповідна відпустка по догляду за дитиною до 3- та 6-річного віку.Починаючи з 01.01.2004 року, час догляду за дитиною, в даному випадку до досягнення нею 3-річного віку, зараховується до страхового стажу у разі отримання відповідної допомоги (за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку). Згідно зі статтею 14 страхувальниками таких осіб є підприємства, установи, організації, військові частини та органи, які виплачують допомогу. Час неоплачуваної відпустки по догляду за дитиною з 3-х до 6 років не зараховується до страхового стажу.Період навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі до 2004 року відповідно до пенсійного законодавства зараховується до трудового (страхового) стажу.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці