Авторизация| Регистрация
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАКОНОПРОЕКТОМ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СТАТУСУ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЧЕКАЄМО ВАШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ЗА АДРЕСОЮ org.kiev.profspilka@gmail.com ЧИ НА FACEBOOK https://www.facebook.com/osvityany/
Павло

В районному управлінні освіти стало "доброю традицією" вимагати чергувати в школі членам адміністрації у святкові дні (з виходом на роботу, чи то бути присутнім впродовж для "на телефоні"). Навіть збирають графік роботи на вихідні святкові дні. Їх обгрунтуванням цього є те, що адміністратор працює в ненормований робочий день (хоча законодавчо закріплено 40-год. роб. тиждень, заборона праці у вихідні). Звісно, оплати за ці дні не проводять, відшкодування (подвійного) у вигляді відгулів не надаються. Чи законні такі дії управління освіти??? Якими нормативними документами, статтями це можна довести аправлінцям (прошу вказати конкретні норм. акти). Вдячний за відповідь!!!

Профспілка: Робота у вихідний день, який є загальним вихідним днем або визначений графіком роботи (змінності), оплачується в подвійному розмірі або компенсується іншим днем відпочинку з оплатою роботи у вихідний день в одинарному розмірі. Спосіб компенсації за роботу у вихідний день визначається за згодою сторін трудового договору і оформляється наказом керівника. Розмір додаткової оплати за роботу у вихідний день розраховується в порядку оплати за роботу у святкові та неробочі дні, передбаченому статтею 107 КЗпП.Зазначені норми поширюються на всіх працівників, у тому числі і тих, які працюють з ненормованим робочим днем.Окрім того, Міністерством праці та соціальної політики України було надане роз'яснення з приводу чергування працівників.МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИЛИСТвід 2 квітня 2010 р. № 89/13/116-10Про чергування на підприємствах і в установах<…>Залучення працівників до чергування регулюється постановою Секретаріату ВЦРПС від 02.04.54 р. № 233 «Про чергування на підприємствах і в установах», яка діє в Україні відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу СРСР» від 12.09.91 р. № 1545 в частині, яка не врегульована законодавством України.Відповідно до цієї постанови чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні можуть запроваджуватись у виняткових випадках і лише за погодженням з профспілковим органом.Чергування полягає в обов’язку працівника знаходитися на визначеному роботодавцем робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з трудовими обов’язками цього працівника, а також передачі інформації.При цьому не допускається залучення працівників до чергування частіше одного разу на місяць.Тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого часу. Якщо ж працівник залучається до чергування у вихідний чи святковий день, йому повинен бути наданий відгул протягом найближчих 10 днів. Тривалість відгулу повинна дорівнювати тривалості чергування.Графік чергування затверджується роботодавцем за погодженням з профспілковим органом. Залучення працівників до чергування провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому мають передбачатися дні відпочинку, що надаються працівникам за чергування.Отже, чергування у вихідний день не підлягає оплаті, а за нього надається відгул і в табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не зазначаються.Оскільки згідно зі статтею 7 Закону України «Про колективні договори і угоди» у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, порядок залучення працівників до чергування має визначатися у колективному договорі підприємства з дотриманням норм і гарантій, встановлених чинним законодавством та Галузевою угодою.Наприклад, Галузевою угодою між Міністерством палива та енергетики України і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України передбачено за виробничої необхідності організовувати чергування вдома керівників, фахівців, водіїв. При цьому час чергування вдома (без права відлучатися на випадок виклику на роботу) здійснюється з розрахунку: за кожну годину чергування — 1/4 частини години нормального робочого часу. За чергування вдома надається інший день відпочинку протягом одного місяця з дня чергування.Галузевою угодою між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та профспілками також передбачене запровадження чергування працівників на об’єкті та вдома і т. п.Слід зазначити, що норми з урегулювання питання залучення працівників до чергування передбачені у проекті нового Трудового кодексу України, який Комітетом з питань соціальної політики та праці рекомендовано Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому.Директор Департаменту О. ТОВСТЕНКО

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2018

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я Виплата пенсії особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в період роботи

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці