Авторизація|
Коваленко

Як нарахувати выдпускні працівнику за попередні роки, який вийшов із декретної відпустки?

Профспілка:    Обчислення середньої заробітної плати для виплати відпускних:     « Обчислення середньої заробітної плати  для   оплати   часу щорічної  відпустки,  додаткових  відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки,  додаткової відпустки  працівникам,  які  мають дітей,  або  для  виплати  компенсації  за невикористані відпустки провадиться виходячи з виплат за останні  12  календарних  місяців роботи,   що   передують  місяцю  надання  відпустки  або  виплати компенсації за невикористані відпустки. ( Абзац перший пункту 2  в редакції Постанови КМ N 185 ( 185-97-п ) від 24.02.97 )      Працівникові, який пропрацював на підприємстві,  в  установі, організації  менше  року,  середня  заробітна  плата  обчислюється виходячи з виплат за фактичний час роботи,  тобто з першого  числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається  відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку. ( Абзац другий пункту 2  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99 )      У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і середньомісячна  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останні  2  календарні  місяці  роботи, що передують події, з якою пов'язана  відповідна  виплата.  Працівникам,  які пропрацювали на підприємстві,  в  установі,  організації  менше  двох  календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично  відпрацьований  час. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  1266  ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )      Якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник  не працював,  середня  заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за  попередні  два  місяці  роботи.  Якщо  і  протягом цих місяців працівник  не  відпрацював жодного робочого дня, середня заробітна плата  обчислюється відповідно до останнього абзацу пункту 4 цього Порядку. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1398 ( 1398-99-п ) від 30.07.99 )      Працівникам плаваючого     складу    суден    флоту    рибної промисловості і працівникам, зайнятим на підприємствах із сезонним характером виробництва,  з урахуванням значного коливання протягом року  заробітної  плати,  в  інших  випадках  збереження середньої заробітної  плати  вона може обчислюватись виходячи з виплат за 12 календарних місяців. ( Абзац п'ятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1266 ( 1266-2001-п ) від 26.09.2001 )      Час, протягом якого працівники згідно з чинним законодавством або  з  інших поважних причин не працювали і за ними не зберігався заробіток або зберігався частково,  виключається з  розрахункового періоду.      У   разі   зміни  структури  заробітної  плати  з  одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної  влади та   органів   місцевого   самоврядування   відповідно   до  актів законодавства  період  до   зміни   структури   заробітної   плати виключається з розрахункового періоду. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2005-п ) від 30.11.2005 )      У разі  коли  зміна  структури  заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної  влади та  органів місцевого самоврядування відбулася у період,  протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли  заробітна  плата  у  розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати  провадиться  з  урахуванням виплат,  передбачених  працівникові згідно з умовами оплати праці, що  встановлені  після  підвищення  посадових  окладів.  ( Пункт 2 доповнено  абзацом  згідно  з Постановою КМ N 1132 ( 1132-2005-п ) від 30.11.2005 )      Для працівників з відрядною оплатою праці у разі  відсутності оперативних  даних  для  розрахунку  заробітку  за останній місяць розрахункового періоду він може  замінюватись  іншим  місяцем,  що безпосередньо передує розрахунковому періоду.»

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці