Авторизація|
Наталія

Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, з наступних питань. Я викладач музичної школи. Працюю тут по сумісництву на 0,5 ставки. 1. Чи повинна я бути присутньою на роботі в канікулярний період? 2. Чи маю я право не відвідувати педради,а також громадські заходи (куди направляє нас керівництво, скажімо, для створення масовки), що проводяться у мій неробочий час? Дякую!

Профспілка: Графік роботи педагогічних працівників на канікулах визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та іншими локальними документами. Відповідно до ст.71 Кодексу законів про працю України допускається залучення працівників до роботи у вихідні дні з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації лише у виняткових випадках, зокрема для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна, відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків. Згідно зі ст. 72 Кодексу законів про працю України робота у вихідні дні компенсується, за згодою між працівником та роботодавцем, шляхом надання іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Власник або уповноважений ним орган може застосовувати надурочні роботи (тобто роботи понад встановлену тривалість робочого дня)  тільки у таких виняткових випадках: 1) при проведенні робіт, необхідних для оборони країни, а також відвернення громадського або стихійного лиха, виробничої аварії і негайного усунення їх наслідків; 2) при проведенні громадсько необхідних робіт по водопостачанню, газопостачанню, опаленню, освітленню, каналізації, транспорту, зв'язку - для усунення випадкових або несподіваних обставин, які порушують правильне їх функціонування; 3) при необхідності закінчити почату роботу, яка внаслідок непередбачених обставин чи випадкової затримки з технічних умов виробництва не могла бути закінчена в нормальний робочий час, коли припинення її може призвести до псування або загибелі державного чи громадського майна, а також у разі необхідності невідкладного ремонту машин, верстатів або іншого устаткування, коли несправність їх викликає зупинення робіт для значної кількості трудящих; 4) при необхідності виконання вантажно-розвантажувальних робіт з метою недопущення або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення; 5) для продовження роботи при нез'явленні працівника, який заступає, коли робота не допускає перерви; в цих випадках власник або уповноважений ним орган зобов'язаний негайно вжити заходів до заміни змінника іншим працівником. В усіх інших випадках Ви маєте право відмовитися виконувати надурочні роботи.

ДИТЯЧИЙ ВІДПОЧИНОК 2019

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

24.січня

Ювіляри 11.2019

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

Коментар до рішення Конституційного Суду України щодо віку для виходу на пенсію за вислугу років Щодо доплати за перевірку зошитів в підготовчому класі та підвищення посадових окладів Про здійснення відеозйомки та аудіозаписів у навчальному закладі Особливості застосування до працівників дисциплінарних стягнень Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом Про зміну умов праці працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці Встановлення випробування працівникові Щодо проходження працівниками профілактичних медичних оглядів в приватних закладах охорони здоров’я

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці