Авторизація|
Іван Роз'ясніть, будьласка, про нрахування оплати за шкідливість вчителям трудового навчання у розмір 12%. Які для цього необхідні документи? Спасибі
Профспілка: Доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком (додаток № 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки), і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до діючого законодавства про охорону праці.При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.На роботах з важкими і шкідливими умовами праці доплати встановлюються до 12 відсотків посадового окладу /ставки/, а на роботах з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці - до 24 відсотків посадового окладу /ставки/.Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи і організації.Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій.На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації. Додаток № 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2007-2009 роки ПЕРЕЛІК робіт з важкими і шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата I. Види робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати в розмірі до 12 відсотків.1.1. Роботи, пов'язані з аналізом, синтезом, переробкою, фасуванням, розливанням, вантжно-розвантажувальними та іншими операціями з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.2. Проведення робіт на мікроскопах з ультрафіолетовими джерелами світла. 1.3. Дослідження, виготовлення спецсплавів тугоплавких порошків карбідів, силіцидів, боридів, фосфидів та інших виробів на основі рідккх металів. 1.4. Відбір проб гарячих газів, гарячих розплавлених металів та інших хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.5. Виготовлення, вулканізація еластомірних і латексних композицій, робота з клеями, адгезейними сполуками, смолами і гумами з використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.6. Робота по коксуванню нафтових залишків каталітичного крекінгу, перегін кам'яновугільних смол і пісків.1.7. Рсботи, пов'язані з використанням матеріалів, які пилять (вміщують кремнезем, силікати та інші аналогічні матеріали) і відповідають 2-4 класам небезпечності.1.8.Синтез нових сполук з використанням токсичних речовин 2-4 класів небезпечності.1.9. Роботи по виготовленню і дослідженню емальованих виробів, надпровідної кераміки та напівпровідникових матеріалів з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.10. Роботи, пов'язані з високотемпературною обробкою матеріалів з використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.11. Експлуатація та ремонт обладнання, пов'язаного з використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.12. Пресування і лиття виробів з пластмас на основі хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.13. Виготовлення лаків і фарб, лакофарбового пошиття, що містять хімічні речовини 2-4 класів небезпечності.1.14. Аварійно-відбудовні роботи по обслуговуванню зовнішніх каналізаційних мереж.1.15. Буріння шпурів механізованим інструментом.1.16. Вулканізаційні роботи (при ремонті аглострічок при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з використанням процесу вулканізації).1.17. Водолазні роботи при занурюванні на глибину до 5 метрів.1.18. Роботи по гашенню вапна, у тому числі експериментальні, що виконуються поза приміщенням.1.19. Гранітні (каменотесні, облицьовувальні, полірувальні) роботи при обробці граніту, мармуру, черепашнику та інших органічних і неорганічних матеріалів.1.20. Заготівля і встановлення арматури (сітки, каркасу) у конструкції і споруді вручну.1.21. Кислотривкі, виніпластові і гумувальні роботи, а також роботи з використанням сирого феоліту і азбовінілу.1.22. Малярні роботи з використанням асфальтового, кузбаського і пічного лаків у закритих приміщаннях з використанням нітрофарб і лаків, алкідних, пентафтальних і ПХВ фарб, використанням хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.23. Нанесення за допомогою пістолетів та вудок вогнезахисного покриття на металоконструкції з використанням сполуки, що містить вінілацетат, меламіносечовиноформальдегідні смоли, поліфосфат амонію, азбест (ВПМ-2) та інші шкідливі хімічні речовини, віднесені до 2-4 класів небезпечності.1.24. Нанесення на поверхні штукатурного розчину вручну, затирання поверхні вручну.1.25. Облицьовувальні роботи з використанням ксилолітової маси, епоксидних та інших синтетичних смол, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів небезпечності, а також мастик на бітумній та асфальтовій основі.1.26. Обробка деревини і повсті антисептиками і вогнезахисними матеріалами, а також їх виготовлення.1.27. Пробивання вручну і механізованим інструментом отворів (борізд, фрамуг) у кам'яних конструкціях, розламування вручну кам'яних конструкцій на складних і цементних розчинах.1.28. Розробка і виготовлення дослідних зразків нових будівельних матеріалів і напівфабрикатів з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.29. Розробка вручну грунту III групи з використанням ломів, кирок, а також грунтів усіх груп з використанням пневмоінструменту.1.30. Укладання паркетних, плиточних, лінолеумових підлог на гарячій мастиці і бітумі, гумових клеях і мастиках, виготовлених на основі синтетичних смол та хімичних розчинників, віднесених до 2-4 класів небезпечності.1.31. Ущільнення грунтів і щебнево-гравійних підвалин вручну і пневмоінструментом.1.32. Видавлювання тонкостінних виробів вручну і за допомогою дерев'яних патронів.1.33. Гнуття листів із сталі, алюмінієвих-сплавів будь-якої товщини і форм на пресах, верстатах і вальцях для гнуття в холодному стані.1.34. Виготовлення форм на формувальній машині, формування вручну на моделях і шаблонах в опоках або в грунті відливок; формування вручну або на машинах оболонкових напівформ і стержнів; виготовлення вручну форм за моделями, що виплавляються; відливання або формування виробів радіокераміки; формування селенових елементів.1.35. Випробовування апаратури і виробів безпосередньо в камерах, працюючих при низьких і високих температурах (- 40°С і нижче, + 40°С і більше) і в барокамерах.1.36. Випробовування самохідних гусеничних і колісних установок, важких гусеничних тракторів класу 3 тонни тяги і більше.1.37. Кування штабиків тугоплавких металів.1.38. Наплавлення пластмаси на металеві деталі методом вихрового напорошення.1.39. Обслуговування і ремонт ацетиленових установок, газогенераторів.1.40. Обслуговування холодильних установок, працюючих на аміаку, хлорі та інших холодоагентів на основі хімічних речовин 2 - 4 класів небезпечності.1.41. Обробка металу різанням на металообробних верстатах з одночасним підігріванням виробів плазмою і лазером.1.42. Паяння і зварювання детелей з вініпласту.1.43. Полірування виробів на повстових, бязевих та інших кругах, а також на наждачних полотнах.1.44. Ручне кування і штампування гарячого металу на молотах, пресах, кувальних машинах; гаряче штампування кріпильних виробів.1.45. Свердлування пневмо інструментом.1.46. Термічна обробка в ваннах і печах.1.47. Вальцювання гарячого металу.1.48. Ведення процесу прокатки гарячого металу.1.49. Волочіння дроту на верстатах волочіння.1.50. Нагрівання в печах заготовок і зливок чорних та кольорових металів і сплавів.1.51. Управління плавильними печами з пультів.1.52. Управління станом гарячої прокатки з поста.1.53. Плавлення кольорових металів і сплавів.1.54. Лиття металів і сплавів.1.55. Обробка різанням свинцево-олов'яних сплавів і графіту. 1.56. Заточування інструменту абразивними кругами сухим способом.1.57. Шліфування виробів з використанням абразивних полотен і кругів сухим способом.1.58. Гальванічні покриття, фосфатування, електрополірування виробів у відкритих ваннах, їх душування, а також ремонт і очистка ванн. 1.59. Виробництво алмазів, надтвердих матеріалів і інструментів з них.1.60. Очистка поверхонь з використанням гідропіскострумних апаратів.1.61. Гнуття дерев'яних деталей вручну.1.62. Обслуговування технологічних печей, що працюють на твердому і рідкому паливі. 1.63. Обслуговування рубальних машин при переробці балансів, дров, осмолу, відходів лісопилення і фанерного виробництва на технологічну тріску.1.64. Миття фільтрополотен, сіток, меблевої фурнітури, зворотної тари з використанням розчинників, що містять бензин, ацетон та інші шкідливі речовини 2-4 класів небезпечності.1.65. Заточування пил, ножів та іншого інструменту абразивними кругами сухим способом.1.66. Сушіння набивальних матеріалів у сушильнях різного типу.1.67. Сортування і складання деревностружкових плит, деревноволокнистих і ламінованих плит, шпал, а також пиломатеріалів на лісових біржах і біржах пиломатеріалів.1.б8. Чищення змішувальних барабанів та ємкостей від смоли вручну або за допомогою механічного інструменту з використанням розчинників, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів небезпечності.1.69. Обслуговування технологічних топок сушильних агрегатів і термомасляних котлів з температурою нагрівання більше 200°С у виробництві деревностружових і ламінованих плит.1.70. Розпилювання, розрізання колод, кряжів, брусків, та інших лісоматеріалів, торцювання пиломатерілів в лісопильному потоці.1.71. Обслуговування і заправлення лаконагнітальних установок, роздача лаків, фарб, що містять шкідливі хімічні речовини 2-4 класів небезпечності.1.72. Виробництво пінополіуретанових виробів з компонентів А і Б для виготовлення м'яких елементів меблів.1.73. Підготовка набивальних матеріалів, розщеплювання вати, волоса, мочала вручну і зварювання поліуретанового поропласту.1.74. Обслуговування бункерів сухої стружки у виробництві деревностружкових плит.1.75. Дозування подачі в змішувальний апарат, ведення процесу обсмолювання стружки, тріски, кришки, костриці, виготовлення компонентів у виробництві деревостружкових і костричних плит з використанням синтетичних смол, що містять фенол, карбамід, формальдегід та інші шкідливі хімічні речовини, а також цементно-стружковоі маси з використанням хлористого кальцію.1.76. Виготовлення, використання і транспортування синтетичних клеїв, фарб і лаків на основі шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.77. Просочування антисептиками та іншими хімічними речовинами 2-4 класів небезпечності і механічна обробка виробів і деталей з деревини.1.78. Здійснення процесу обсмолювання стружки, тріски, кришки, костриці та інших з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.79. Здійснення процесів формування, підпресування деревностружкових плит з використанням шкідливих хімічних речовин 2-4 класів небезпечності.1.80. Прогрів у полі струмів високої частоти стружкового покриття, обсмоленого синтетичними смолами, що містять фенол, формальдегід, карбамід та інші шкідливі хімічні речовини.1.81. Ведення процесу транспортування і складання цементно-стружкової маси на піддони або в форми.1.82. Робота у відділеннях реаніматології, анестезіології.1.83. Робота в клініко-діагностичних лабораторіях /аналіз калу, сечі, мокротиння і таке інше/.1.84. .Робота у стаціонарах, відділеннях і кабінетах з туберкульозними та інфекційними хворими, у тому числі робота з гнійною інфекцією та інфікованим матеріалом.1.85. Робота з живими культурами.1.86. Робота в шкірно-венерологічних стаціонарах, кабінетах /взяття і аналіз біологічного матеріалу/.1.87. Робота у нейрохірургічних відділеннях.1.88. Робота в установах для лікування дітей з ураженням центральної нервової системи, порушенням опорно-рухового апарату, опіками та спинальними хворобами.1.89. Робота з генетично конструйованими і нововиділеними (неідентифікованими) мікроорганізмами. 1.90. .Робота з планування рекомбінантних ДНК.1.91. Роботи з виділенням летючих сполук свинцю і олова, у тому числі ремонт паливної апаратури, що працює на етилованому бензині, заправка етилованим бензином на колонках без дистанційного управління, паяння радіаторів автомобілів.1.92. Зарядження акумуляторів.1.93. Ремонт автомобілів, що використовуються для перевезення нечистот.1.94. Очищення, обмивання рухомого складу виробів, деталей і вузлів від бруду, іржі, окалини, старої фарби і таке інше вручну, механізованим і механічним способами.1.95. Правильні роботи вручну при ремонті кузовів та інших деталей автомобілів з використанням абразивних кругів.1.96. Роботи з підготовки форм високого друку і друкування на печатних машинах усіх видів.1.97. Правлення, верстання і монтаж негативів і діапозитивів.1.98. Роботи з травлення кліше і форм глибокого друку.1.99. Роботи з виготовлення негативів і діапозитивів, комплексного виготовлення штрихових растрових кліше.1.100. Роботи з виготовлення, обробки копій і друкарських форм для всіх видів друку.1.101. Роботи для одержання пробних відбитків з форм плоского друку, друкування малотиражних робіт.1.102. Роботи з типографським сплавом.1.103. Роботи з фальцювання віддрукованої продукції.1.104. Репрографічні роботи на світлокопіювальних машинах, діазокопіювальних машинах та інших розмножувальних апаратах.1.105. Нанесення плівкового покриття, проведення процесів очищення і травлення напівпровідникових і керамічних матеріалів і пластин.1.106. Дифузія домішок в напівпровідникові матеріали з використанням твердих, рідких і газоподібних дифузантів.1.107. Формування міжшарної ізоляції і одержання малюнка плат.1.108. Напорошення одношарних та багатошарних плівкових структур.1.109. Паяння деталей та виробі в /припій олов'яно-свинцевий, кадмієвий, індієвий/.1.110. Обробка кольорових кінофотоматеріалів аерофотозйомки і космічної зйомки, а також роботи, пов'язані з великим напруженням і перевтомленням зору, з складання загальногеографічних, топографічних і всіх видів тематичних планів і карт.1.111.Робота, безпосередньо пов’язана з встановленням оптимальних параметрів ультразвукових перетворювачів.1.112. Робота, безпосередньо пов'язана з вимірюванням повітряного шуму і вібрацій.1.113. Робота на аеродинамічних трубах.1.114. Робота, безпосередньо пов'язана з випробуванням двигунів, аеродинамічних гвинтів, спецтехніки на стендах, полігонах і аеродромах.1.115. Підготовка до випробувань, випробування, експлуатація двигунів та їх агрегатів і вузлів на стендах у закритих приміщеннях.1.116. Заправляння і нейтралізація лужних металів на енерго-вакуумних стендах і установках .1.117. Випробування гідроагрегатів і вузлів літальних апаратів з використанням токсичних мастил.1.118. Випробування спецвиробів з використанням палива у вигляді сполук гідразину АТ, АК та інших токсичних компонентів палива.1.119. Експлуатація, обслуговування та ремонт прискорювачів плазмових двигунів і енергоустановок, в яких робочим тілом служать лужні метали.1.120. Обслуговування енергетичного обладнання і автоматики теплових електростанцій у цехах /дільницях /: котельних, турбінних, паливоподачі.1.121. Обслуговування засобів вимірювання, елементів систем контролю і управління /автоматичних пристроїв і регуляторів, пристроїв технологічного захисту і автоматики в цехах, дільницях блокування сигналізації і таке інше/ в цехах /дільницях /: котельних, турбінних, паливоподачі.1.122. Ремонт електроенергетичного обладнання, пристроїв автоматики і засобів вимірювання на діючому обладнанні апаратури релейного захисту і автоматики в цехах /дільницях /: котельних, турбінних, паливоподачі.1.123. Перемикання в теплових системах, контроль за діючим обладнанням шляхом обходу в цехах /дільницях /: котельних, турбінних, паливоподачі.1.124 Чищення котлів у холодному стані.1.125. Обмуровування котлів у гарячому стані.1.126. Прибирання зовнішніх поверхонь обладнання, підлог, майданчиків обслуговування в цехах /дільницях /: котельних, турбінних, паливоподачі.1.127. Обслуговування підземних теплопроводів і споруд теплових мереж, теплофікаційних вводів.1.128. Ремонт теплопроводів і споруд теплових мереж.1.129. Обшивання термоізоляції котлів і теплопроводів на теплових електростанціях і в теплових мережах.1.130. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах /дільницях/: котельних, турбінних.1.131. Роботи на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ.1.132. Роботи з постійним магнітним полем: роботи, пов'язані з постійними магнітами або з постійними електромагнітами /електромагніти, соленоїди, таке інше/, з напругою магнітного поля 100 Е і більше.1.133. Роботи в електричному полі напругою 20 кВ/м і більше.1.134. Роботи у високовольтному електричному полі промислової частоти 50 Гц з напругою поля 5 кВ/м і більше.1.135. Роботи, пов'язані з переробкою різних видів сировини, виробленням текстильних, трикотажних і нетканих матеріалів, обробкою і фарбуванням цих видів сировини і матеріалів.1.136. Роботи, пов'язані з переробкою, виробленням, фарбуванням взуттєвих, шкіргалантерейних, лимарно-сідельних, валяльно-повстяних, дубільно-екстрактових, хутряних, шкіряних і шкірсировинних матеріалів. Введення нових технологічних процесів та випуск готової продукції.1.137. Відкриті гірничі роботи.1.138. Склодувні і кварцедувні роботи.1.139. Слюсарні та інші роботи з обробки оргскла і пластмас.1.140. Газозварювальні, газорізальні і електрозварювальні роботи, здійснювані у приміщеннях.1.141. Підривні роботи, випробування, транспортування, зберігання вибухових речовин та виготовлення виробів з них.1.142. Роботи з використанням отрутохімікатів.1.143. Роботи, здійснювані у тропічних та субтропічних оранжереях, а також у теплицях, в умовах підвищеної температури і вологості.1.144. Роботи з розшифрування стенограм і записів магнітних полів.1.145. Проведення дослідних робіт з шовковичним шовкопрядом.1.146. Ремонт і очищення вентиляційних систем.1.147. Роботи, пов'язані з чищенням вигрібних ям, сміттєвих ящиків і каналізаційних колодязів, проведенням їх дезинфекції.1.148. Вивезення сміття і нечистот.1.149. Догляд за тваринами /чищення, миття і прибирання гною/.1.150. Роботи, пов'язані з топленням шуруванням, очищенням печей від золи і шлаку.1.151. Прання, сушіння і прасування спецодягу.1.152. Роботи біля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських і паро-масляних печей та інших апаратів для смаження і випікання.1.153. Вантажно-розвантажувальні роботи, виконувані вручну.1.154. Роботи, пов'язані з розчиненням, обтинанням м' яса, риби, нарізанням і чищенням цибулі, обсмалюванням птиці.1.155. Роботи, пов'язані з миттям посуду, тари і технологічного обладнання вручну із застосуванням кислот, лугу і інших хімічних речовин.1.156. Роботи з прання білизни вручну з використанням миючих і дезинфікуючих засобів. 1.157. Роботи по догляду за дітьми за відсутності водопроводу, каналізації, з організації режиму харчування за відсутності засобів малої механізації.1.158. Всі види робіт, виконувані у навчально-виховних установах при переведенні їх на особливий санітарно-епідеміологічний режим роботи.1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезинфікуючих розчинів, а також з їх використанням.1.160. Роботи, виконувані для захисту лісів від шкідників і хвороб з використанням отрутохімікатів, а також від бур'янів і небажаної деревної і трав'яної рослинності із застосуванням гербіцидів і арборицидів.1.161. Роботи з використанням хімічних реактивів, а також з їх збереженням /складуванням/.1.162. Роботи на типографних і лінотипних машинах.1.163. Обслуговування котельних установок, що працють на вугіллі і мазуті, каналізаційних колодязів і мереж.1.164. Робота за дісплеями ЕОМ.1.165. Роботи, здійснювані з морських підвалин і морських естакад.1.166. Розвідування родовищ корисних копалин, розташованих у морі.1.168. Робота на гусеничних тракторах та особливо складній техніці.1.169. Робота, пов'язана з навчанням операторів особливо складних тваринницьких комплексів.1.170. Робота на вантажних автомобілях на відкритих гірничих та розкривних роботах.1.171. Видобування руди, нерудних матеріалів, сировини, флюсів та закладних матеріалів.1.172. Вивезення деревини на лісозаготовках.1.173. Перевезення сажі, гіпсового каменя, вибухових та радіаційних речовин.1.174. Таксидермічні роботи.1.175. Лакофарбові роботи, полірування меблів та підлоги.1.176. Робота з епоксидною смолою.1.177. Радіомонтажні роботи із застосуванням каніфолі та хлорного заліза.1.178. Робота на деревообробних верстатах.1.179. Забезпечення і проведення ванять у критих плавальних басейнах.1.180. Контроль за безпекою виконання робіт, передбачених у розділі І.1.181. Прибирання приміщень, де виконуються роботи, передбачені у розділі І.1.182. Роботи на діючих експериментальних високовольтних установках з напругою понад 1000 В.1.183. Роботи на висоті І,5 м і більше над поверхнею землі /підлоги/.

ПОПУЛЯРНІ НОВИНИ

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ:

ЗАКОНОПРОЕКТ №2681 ДОЦІЛЬНО ПОВЕРНУТИ НА ДООПРАЦЮВАННЯ - ВИСНОВОК ГНЕУ ВРУ Відповідь Мінсоцполітики щодо оздоровлення дітей під час пандемії COVID-19 ШАНОВНІ СПІЛЧАНИ! ТРИВАЄ ЗБІР ПІДПИСІВ ПРОТИ ЗАКОНОПРОЕКТУ №2681! Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину ПЕРЕВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІВ НА СТРОКОВІ ТРУДОВІ ДОГОВОРИ - РОЗ'ЯСНЮЄ МОНУ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОДАНО ПОЗОВ ЩОДО ДИСКРИМІНАЦІЇ ПЕДАГОГІВ ЗА ВІКОВОЮ ОЗНАКОЮ КМУ РЕКОМЕНДУЄ НЕ ЗВІЛЬНЯТИ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ ЗАКОН ПРО ЗАПОБІГАННЯ COVID-19: ВІДПУСТКА ПРАЦІВНИКАМ МОЖЕ НАДАВАТИСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК:

Про зміни в Порядку ведення касових операці